Borg 'n fietsryer en versprei Bybels

Leave a Lasting Legacy is ’n unieke projek waar meer as 50 bergfietsryers van oor die land heen aan die bekende 36ONE-bergfietswedren deelneem, wat van 21 tot 23 April in Oudtshoorn plaasvind.

Die rede? Omdat Jesus Sy lewe gegee het vir almal – selfs vir dié wat nog nooit van Hom gehoor net nie.

Die ryers se doel is om fondse vir die Leave a Lasting Legacy-projek in te samel, sodat hulle kan Bybels versprei. Daar is ongeveer 1671 onbereikte volkegroepe wat nog nie 'n Bybel in hulle eie taal het nie. “Die Evangelie moet aan elke stam en elke volk verkondig word – dit was Jesus se laaste opdrag en dit moet ons grootste verantwoordelikheid en eerste prioriteit wees,” sê Willem Lategan, een van die stigters van Leave a Lasting Legacy.

Die uitdagende 36ONE-bergfietswedren, wat oor 360 km strek, moet in 36 uur voltooi word. Dis 'n sirkelroete van ’n volle 360 grade wat bestaan uit vier skofte en die ryers, wat óf alleen óf in spanne deelneem, kan geborg word vir elke kilometer wat hulle aflê. Eenmalige bydraes kan ook gemaak word. Enigiemand wat hulle reeds vir die 360NE-wedren ingeskryf het, kan steeds by dié projek betrokke raak.

Bydraes aan die Leave a Lasting Legacy-projek sal daartoe lei dat die Lukas-evangelie in volkegroepe se moedertaal vertaal kan word. Dié Skrif sal dan ook as die klankbaan van ’n Jesus-film dien.

Om by die wonderlike inisiatief betrokke te raak, om ryers of spanne te borg of om eenmalige skenkings te doen, skakel RiG adviesdienste by 086-1221-777 of besoek www.leavealastinglegacy.org.

Volg hulle ook op die sosiale media:

Facebook: https://www.facebook.com/Leave-a-Lasting-Legacy-128934944267523/  
Twitter https://twitter.com/@leavealastingl1
Instagram: https://www.instagram.com/leavealastinglegacy/   

 

Website Security Test