Saai die goeie saad, God sal dit laat groei

Ek het al verskeie kere gewonder of ek nie maar moet opgee op iemand nie, ek het al gewonder of die tyd wat ek spandeer om hulle te probeer help nie maar alles verniet is nie.

Dit het al gevoel asof ek aanhou vir hulle bid en tyd spandeer om hulle van die Here te vertel, maar dan voel dit of my pogings alles net ‘n gejaag na wind is.

Maar weereens herinner die Here my deur Sy Woord dat Hy die een is wat aan die werk is, nie ek nie: Markus 4: 26-29: “Met die koninkryk van God gaan dit só: Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei – hóé weet hy self nie.  Vanself bring die aarde die graan voort, eers ‘n halm, dan ‘n aar, dan die vol koringaar.  En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is.”

Wat van my verwag word is om die goeie saad te saai, en dan oor te gee sodat God die groeiproses hanteer. Op Sy bestemde tyd sal ons die oestyd beleef, en dit sal mooier wees as wat ons ooit kan dink.

Geduld leer ons dat ons volgende God se skedule werk, nie volgens ons eie skedule nie. Al wat Hy van ons vra is om getrou te wees en met ons hele hart te glo, dan sal Hy voorsien waarvoor ons vra. Wanneer ons Hom toelaat om ons te lei, en ons volgens Sy wil bid, sal Hy vir ons die antwoord gee, maak nie saak hoe lank dit mag vat nie.

Mag jy nooit opgee op iemand nie, hou aan bid! Mag jy die goeie saad saai en op God vertrou om op Sy tyd die groeiproses te laat gebeur.

Seënwense,

Stephanie