Aanbidding - Dis die rede vir jou bestaan

Om God regtig te beleef vir wie Hy is en om sy stem te hoor, is een van die wonderlikste ervarings van ’n mens se lewe. Dis lewensveranderend.

Gewoonlik besef jy jy is klein en nietig, en Hy is almagtig en waardig om aanbid te word. Jy kry ’n nuwe rede vir jou bestaan en doel op aarde. Jou oë gaan oop vir jou eie sondigheid, en jy maak jou hart oop vir vergifnis.

Aanbidding maak dat jy ’n rustigheid in jou binneste ervaar, omdat jy weet alles is in sy hande.

Aanbidding is meer as om net te sing, hande te klap en kerse aan te steek. Dit is om God die heeltyd lief te hê en te waardeer. Dit is om sy teenwoordigheid te soek en te geniet. Aanbidding is om te weet Hy is by jou, en Hy sal jou nooit verlaat nie.

Ons moet Hom loof en prys omdat Hy ons so oneindig lief het. Erken Hom as die enigste, ware God. Dis waar alles begin. Loof Hom. Aanbid sy grootheid. Sing tot eer van sy naam. Wees stil. En ervaar hoe Hy in en deur jou werk. Jy is gemaak om Hom te aanbid. Dit is die rede vir jou bestaan!

Sê hardop: “Heilig, heilig, heilig is U, Here, die Almagtige! Die hele aarde is vol van u magtige teenwoordigheid.” Herhaal die woorde en voel hoe God jou toevou in sy liefdevolle arms.