Godsdiens in skole

Daar is op die oomblik ‘n hofsaak aan die gang oor die vraag of godsdiens in openbare skole toegelaat moet word.

My antwoord is “NEE”. Ek het al te veel kere gesien dat die onderwyser wat die godsdiensklas aanbied, hoegenaamd nie ʼn Christen is nie, of ook nie die Bybel ken nie. So vertel hy of sy dan allerhande onsin aan die kind. Verder, as die onderrig van godsdiens toegelaat word, beteken dit dat ʼn onderwyser wat ʼn aanhanger van ʼn ander godsdiens is, ook die reg het om sy of haar godsdiens met die kinders te deel. En ek moet nou baie eerlik wees: ek kon nog nooit verstaan waarom ʼn rugbywedstryd of ʼn atletiekbyeenkoms met “Skriflesing en gebed” geopen moet word nie. Dit is vir my so geforseerd.

Dit lyk veel eerder vir my of die Bybel dit duidelik maak dat godsdiens-onderrig tuis moet geskied. Dit is die taak van ouers om oggend en aand hulle kinders van God te leer. Dit is mos wat ons in Deuteronomium 6:6-9 lees:

“Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet ’n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.”

lyn_3.png

Hennie Stander is ’n prof in Grieks, maar wanneer hy preek en skryf, gebruik hy maklike Afrikaans. As predikant ken hy die vrae wat gelowiges kwel. As teoloog weet hy waar om na die antwoorde te gaan soek. Na die Here is sy vrou, kinders en kleinkinders sy grootste liefdes. En oor dit alles skryf hy al jare in boeke en sy baie bekende blog (www.henniestander.co.za).

Dit lyk deesdae of niemand meer glo nie. En diegene wat wel leef vanuit ’n verhouding met hulle Skepper, raak skaam om dit te sê. Nie Hennie nie! In Hoekom ek nog glo vertel hy uit sy eie lewe van die werklikheid wat die Here vir hom is. Hy getuig van groot en klein wonderwerke, maar veral van sy Verlosser. Bestel hierdie boek in sekondes by voelgoedwinkel.co.za en lees dit in een dag deur … Dit sal jou geloof  lewenslank versterk.