7 goeie gewoontes om aan te leer

2121

Gewoontes verander jou dade en dít verander weer jou lewe. Jannie le Roux wys wat jy elke dag kan doen om geestelik sterker te wees.

  1. Moenie jou geestelike lewe op gevoel baseer nie. Almal word gemeet aan sukses en prestasie en dan wil ’n mens jouself geestelik ook so meet. Dit is moeilik om die balans te behou tussen tevrede wees met jouself en om tegelykertyd ook te verbeter.

Jou hart begeer een ding, terwyl jou verstand iets anders fluister. Wanneer die twee in balans is, voel jy gelukkig en tevrede. Aanvaar dus met jou verstand dat God daar is, na jou luister en vir jou omgee. Jou hart sal begin saamspeel as jy dit elke dag vir jouself sê.

  1. Moenie klein oor God dink nie. Daar bestaan verskeie opinies oor hoe jou beeld of prentjie van Hom gevorm word. Daardie prentjie bepaal jou geestelike verwagtings. Dit bepaal ook of jy regtig Iemand aan die werk sien in jou lewe.

Dink daaraan dat Jesus in jou plek aan die kruis gesterf het en dat Hy opgewek is uit die dood sodat jy altyd hoopvol kan bly. Niks wat jy vra, is onmoontlik nie – dis net nie altyd deel van die groter doel met jou lewe nie.

  1. Jy moet deel van die geloofsgemeenskap wees. Die Bybel sê duidelik dat dit ’n vereiste is. Wanneer mense so bymekaar kom, gebeur daar iets anders as wanneer iemand alleen is. As hulle saam deelneem aan lofprysing, het dit wonderlike gevolge.

Die oomblik wat jy sê jy glo, word jy geroep om deel te raak van Sy liggaam. Die opwindende deel is dat sodra jy begin inskakel en Hom saam met ander dien, ontdek jy hoe daar in jou behoeftes voorsien word. Die gawes van ander gelowiges verryk ook jou lewe.

  1. Moet nooit die krag van gebed onderskat nie. Hoe meer jy vertrou en hoe intiemer jy met Hom gesels, hoe meer sal jy glo dat daar vir jou voorsien sal word.

Die geheim is om net te begin! Jy moet in die eerste plek die Een leer ken wat jou gebede hoor. Jy moet inskakel by die krag en voorsiening van ’n liefdevolle Pa wat jou nooit sal afskeep nie. Dit is jou manier om te sê: “Ek is absoluut afhanklik van U vir alles wat met my gebeur.”

  1. Gee jy jou tiende? Onthou, as jy jou volle tiende gee, het jy eintlik nog net die basiese gedoen van wat Hy verwag. Alles behoort aan Hom, en uit dankbaarheid daarvoor moet jy bereid wees om selfs meer terug te gee.

Vertrou dat Hy in jou behoeftes kan en sal voorsien, en deur jou ook in dié van die mense wat jy teëkom. Gesels oor wat en hoe jy moet gee, en luister fyn na die antwoord. Jy mag egter nie begin gee om te manipuleer nie, want dit is selfsugtig.

  1. Lees jou Bybel elke dag. Baie gelowiges dink hulle kan groei en die storms van die lewe weerstaan deur net vinnig daarin rond te blaai. Dit werk egter nie so nie.

Die Woord is jou gids om jou te help groei in al die verhoudings waarin jy is. Dis nie ’n resepteboek nie, maar bevat baie mense se geloofservarings, wat jou sal laat sien dat daar ook vir jou hoop is. Hanteer dit as God wat met jou praat, dan sal jy agterkom dat die Gees in jou gedagtes vir jou antwoorde gee.

  1. Laat staan al jou “troetelsondes”. Natuurlik is niemand volmaak nie, maar dit verlei jou om nie te wees wie jy oorspronklik bedoel is om te wees nie. Dit laat jou fokus op die verkeerde teiken en daarom mis jy jou oorspronklike doel.

Noem dit wat jy verkeerd doen by die naam en bely dit dan. Fokus op en doen iets wat opbouend is, want dit sal jou gesond maak. Gesels heeltyd met die Here sodat jy kan besef dat jy nie alleen is nie, ook as jy Hom teleurgestel het.