aa ADULTER/ESS!

“God se briefie vir jou, liefie… satan se harte diefie.”

“Luister dan nou hierna, jy wat in wellus lewe, jy wat so rustig woon, jy wat dink: daar is niemand soos ek nie, ek sal nie sonder ‘n sorg sit soos ‘n weduwee nie, en ek sal nie my inwoners verloor nie. Altwee hierdie dinge sal jou oorval, in een oomblik, op dieselfde dag: jy sal jou inwoners verloor en niemand sal vir jou sorg nie. Dit sal jou voluit tref, ondanks jou baie toordery, ondanks jou magdom beswerings. Jy het op jou bose dade vertrou, jy het gedink daar is niemand wat jou sien nie. Jou wysheid en jou kennis het jou mislei, en het jy het gedink: daar is niemand soos ek nie.

Maar daar kom ‘n ramp oor jou, wat jy nie kan besweer nie, onheil oorval jou, en jy kan dit met ‘n losprys keer nie. Jou ondergang kom skielik, jy het dit nie verwag nie.

Gaan maar aan met jou beswerings en jou baie toordery, waarmee jy jou van jongs af al ophou. Dalk bereik jy iets daarmee, dalk skrik jy jou vyande daarmee af! Jy het jou moeg gemaak met jou baie voortekens. Laat jou voorspellers nou optree, laat hulle jou help, hulle wat die hemel opdeel en die sterre bekyk, hulle wat elke maand bekend maak wat oor jou gaan kom.

Maar hulle het soos stoppels geword, hulle gaan verbrand. Hulle kan hulleself nie red van die vlamme nie. Daar bly nie eens kole oor om jou by warm te maak nie, ‘n vuur om by te sit nie. Dit is wat jy het aan díe met wie jy jou ophou, met wie jy jou van jongs af inlaat. Hulle het almal gedwaal daar is niemand wat jou kan red nie.” Jesaja 47:8-15.

Die ontroue vrou aa adulteress het haar eie manier: sy eet en vee haar mond af en sê: “Ek het niks verkeerd gedoen nie.” Spreuke 30:20.

My seun, aa adulterer, my kind wat ek in die wêreld gebring het, oor wie ek ‘n gelofte gedoen het, moenie jou krag op vrouens vermors nie, moenie jou lewe verspil met hulle nie, hulle bring konings tot ‘n val.

Dit pas konings nie om te drink nie, my seun, dit pas mense met gesag nie om hulle aan drank oor te gee nie. As hulle drink, vergeet hulle wat die wet bepaal en laat hulle nie reg geskied aan die minderbevoorregtes nie. Gee drank aan díe wat besig is om onder te gaan, laat die wat swaar ly drink; as so ‘n mens drink vergeet hy van sy armoede en dink hy nie meer aan sy moeilikheid nie. Praat jý vir die wat self nie hul sê mag sê nie, kom op vir die reg van díe wat te gronde gaan; praat en lewer regverdige uitsprake, laat reg geskied aan die armes en ellendiges.“ Spreuke 31:4-9.

My seun slaan ag op die wysheid wat ek jou leer, luister na my goeie raad. Dan sal jy self ook met oorleg kan optree en met die nodige kennis kan praat.

Die slegte vrou se lippe drup van die heuning, haar tong is gladder as olie, maar agterna is alles so bitter soos wildeals; sy is so gevaarlik soos die skerpste swaard. Haar pad is die van die dood, elke stap saam met haar bring die ondergang nader. Sy hou jou weg van die pad van die lewe af, sy laat jou dwaal, en jy weet dit nie.

Luister na my, my seun, bly by wat ek jou sê: bly weg van haar af, moenie naby haar huis se deur kom nie dat jy nie jou mooiste jare verspil nie, jou beste jare aan ‘n hartelose mens gee nie, dat vreemdes hulle nie vol  eet aan die vrug van jou arbeid nie, dat dit waarvoor jy gewerk het, nie in die huis van ‘n ander beland nie. Jy sal lê en kreun as jou einde nader, met die vleis aan jou liggaam weggevreet, en jy sal sê: ”Ek het my opvoeding versmaai, ek het my nie gesteur aan die onderrig nie. As ek maar geluister het na my leermeesters en my ore oopgemaak het toe hulle my geleer het! Hier sit ek nou in die grootste ellende voor die öe van almal. Jy het tog self ‘n vrou,  jy het tog self ‘n put met water: drink die strome uit jou eie fontein. Moet jou fonteine dan ook die wêreld vol loop, jou strome water oral heen vloei? Hulle is tog net joune, en jy sal hulle nie met ‘n ander wil deel nie. Sing die lof van jou eie fontein, verheug jou oor jou eie vrou, so vol liefde, so mooi soos ‘n takbok, soos ‘n ribbok. Geniet voluit haar liefkosings, laat dit jou deurentyd bedwelm. Waarom sou jy jou laat bedwelm deur ‘n slegte vrou, my seun, waarom sou jy in die arms van ‘n ander vrou gaan lê?

‘n Mense se lewe lê oop voor die Here, elke tree wat jy gee, sien Hy. Die oortreding van die goddelose agterhaal hom, hy draai hom vas in sy sonde. Hy sterf deur sy gebrek aan selfbeheersing, sy dwaasheid het hom op die verkeerde pad gebring. Spreuke 5.

As jy aanneem wat ek vir jou sê, sal jy insig kry in wat regverdig en billik is en jy sal op die goeie pad bly. Die wysheid sal sy plek in jou lewe inneem, kennis sal vir jou iets aangenaams word, oordeelkundigheid sal oor jou wag hou en verstandigheid sal jou bewaak. Dit sal jou weghou van die verkeerde pad af en van mense af wat verkeerde dinge verkondig, van díe af wat die regte paaie verlaat om op donker paaie te loop. Hulle verheug hulle daarin om te doen wat sleg is en juig die wandade van die slegte mens toe, hulle paaie is krom en verkeerd. Die wysheid sal jou weghou van die slegte vrou af, die vrou met die verleidelike praatjies, wat haar eie man verlaat, en die verbond met haar God vergeet het. Haar huis lei mense na dood toe, haar spore bring jou by dooies uit. Mense wat na haar toe gaan kom nie eens terug nie; hulle kom nie weer op die paaie van die lewe nie. Loop jy, liewer die pad van die goeie mense, bly op die paaie van die regverdiges, want die opregtes sal die land bly bewoon wat onberispelik leef, sal ongehinderd gelaat word, maar slegte mense sal weggevee word uit die land, bedriёers sal uitgeroei word. Spreuke 2:9-22.

As julle, beweer dat julle aan My, God Jesus Heilige Gees, deel het, maar julle lewe in die duisternis, lieg julle en handel julle nie volgens die waarheid nie. 1 Johannes 1:6.

Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weё van die dood.

Spreuke 16:25.

“As God julle Vader was, sou julle My, Jesus, liefhê, want Ek het van God gekom, en hier is ek nou. Ek het ook immers nie uit My eie gekom nie, maar Hý het My gestuur. Waarom begryp julle nie wat Ek sê nie? Omdat julle nie My boodskap kan verstaan nie. Julle is kinders van die duiwel; hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader doen. Hy was van die begin af ‘n moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is ‘n leuenaar en vader van die leuen. En omdat Ek die waarheid praat, glo julle nie in My nie. Wie van julle kan sonde by My aanwys? As Ek dan die waarheid praat, waarom glo julle nie in My nie? Wie ‘n kind van God is, luister na die woorde van God. Juis daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie.” Johannes 8:42-47.

“Vir jou het ek gesterf in die openbaar. Waag dit om nie vir my te sterf in die privaatheid van duisternis nie.”  Jesus. Matteus 27:32-56

“Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God.” Hebreёrs 10:31.

“Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom.” Handelinge 3:19.

“Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie.”  Johannes 8:11

God – Jesus – Heilige Gees.

PS: Agter elke man is sy vrou, agter die val van ‘n suksesvolle man is ‘n ander vrou.

Vorige artikelAl die stukke = Heel!
Volgende artikelDryf … jy sal nie sink nie!
Blogger - Tania Delport
Tania Delport is terselfdertyd onkonvensioneel, passievol, vreesloos, kreatief, teen die grond neergegooi maar nie vernietig nie, vol blydskap en humor, Woord deurdrenk en geesvervuld, ‘n onvergeetlike persoonlikheid. Tania Delport se skryftalent is ‘n passie en natuurlike gawe van God maar ook stil-stil geïnspireer deur die welbekende skrywer Hennie Aucamp wat 20 Maart 2014 oorlede is. Sy het in die Stormberg hoogland in die Oos-Kaap grootgeword op die buurplaas vanwaar hy grootgeword het. Haar oom aan haar pa se kant was getroud met die suster van Hennie Aucamp, dus was hy deel van haar familie binnekring. Tania Delport is in haar finale seisoen van liefde en lewe. Haar prioriteit is haar man Pieter. Sy is toegewyd en gaan haar gawes met veral vroue deel. Tania Delport se G-I-L in die nag het L-I-G in die dag geword want God is Liefde. Haar lewe het vlerke gekry. Dis tyd vir joune! Besoek gerus haar web tuiste https://eet8eet.co.za