Gaan soek en leef dan jou droom!

48

Dalk dink ander jou droom is onrealisties, maar jy is die enigste een wat dit kan lewe gee, en aan die lewe kan hou. Moet dit nie wegbêre nie.

Maak dit groot, visualiseer dit en voed dit met idees oor hoe jy die teiken sal kan bereik.

Teken alles wat verband hou daarmee aan, al klink dit vergesog. So kerf jy dit in jou hart uit en sal jy jou planne nie so maklik laat vaar nie.

Miskien het jy geen idee wat jou lewensdoel is nie. Daarom moet jy begin deur jou drome en begeertes neer te skryf.

Skryf neer wie en wat jy graag eendag wil wees. Jou lewensdoel is nie diep weggesteek nie; met ’n bietjie konsentrasie kan jy dit vinnig blootlê.

Maak dit werklik deur dit in klein hanteerbare dele op te breek en logiese stappe te volg om daarby uit te kom.

Hou dié visuele idee van jou droom in jou kop of plak ’n droomkaart op en kyk elke dag daarna. Jy kom dalk gouer by die einddoel aan as wat jy verwag!

Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is (Filippense 3:13).

Vorige artikel[PODSENDING] Liefde, eerder as oordeel, kan mense heelmaak
Volgende artikel[VIDEO] Benut jou bates vir groter finansiële voordeel