Hoe om konflik te hanteer!

462

Die meeste mense vermy ’n konfrontasie. Jy bewaar liewers die vrede, probeer dit wegredeneer of leef met die situasie saam. Net solank daar nie ’n bakleiery is nie. Maar konflik moet hanteer word − op die regte manier.

MAANDAG

Meningsverskille is heeltemal normaal en sal gebeur

Twis is deel van die alledaagse lewe. Dit is onvermydelik dat jy die een of ander tyd met iemand sal koppe stamp. Dit hoef egter nie altyd negatief te wees nie.

Konflik kan omskryf word as meningsverskille van ’n ernstiger aard. Dit kan ook ontstaan wanneer een persoon se optrede verhoed dat ’n ander persoon haar doel bereik. Of wanneer daar ongevraagde inmenging is.

Prof. Daniël Louw verduidelik dit soos volg: “Konflik is meer as ’n verskil, dit is ’n geskil. Geskille ontstaan wanneer verskille aanleiding tot wrywing gee. Wanneer twee mense se standpunte so reglynig teenoor mekaar staan dat dit weerstand veroorsaak.”

Konfrontasie is nie altyd sleg nie. Dit kán positief en bevrydend wees, en tot almal se emosionele groei bydra – mits julle volwasse optree en daaruit leer.

Wanneer ons ’n geskil het, gaan dit gewoonlik vir ons oor selfbeskerming. Ons wil onsself verdedig.

Maar Jesus se siening hieroor was heeltemal anders as wat die gebruik in Bybelse tye was. Gelowiges behoort Sy voorbeeld te volg en konflik op ’n mooi manier op te los.

Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met ’n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry (1 Petrus 3:9).

DINSDAG

Verskillende persoonlikhede veroorsaak gereeld botsende standpunte

Mense is nie almal eenders nie. Ons dink verskillend en interpreteer dinge verskillend. Elkeen kyk uit ’n ander hoek na dieselfde situasie en sien dit soos sý is. Daarom is dit nie vreemd dat daar soms meningsverskille ontstaan nie.

Daar is nie vir elke konfliksituasie ’n regte of verkeerde antwoord nie. Hoe elke persoon die konfrontasie gaan bestuur, sal bepaal of dit opbouende of afbrekende gevolge sal hê.

Ouderdom speel ook ’n rol. Neem in ag dat kinders van verskillende ouderdomme konflik verskillend hanteer.

’n Jong kind met gebrekkige taal stuur boodskappe deur middel van sy gedrag, nie noodwendig deur woorde nie. Leer hom om oor sy gevoelens te praat eerder as om dit op ander maniere te laat uitkom.

Tieners is weer meer taalvaardig, maar geneig om soms te emosioneel te wees en fokus te verloor. Hulle moet eerder gehelp word om insig te verkry oor wat die gevolge van hulle optrede kan wees.

Dis maklik om ander aan te val as hulle dinge nie doen soos wat ons dit gedoen wil hê nie. Dis beter om te besef mense is soos legkaarte – almal het sterk en swak punte.

Leer my om u wil te doen, want U is my God! Laat u goeie Gees my op ’n gelyk pad lei (Psalm 143:10).

WOENSDAG

Bly kalm tydens ’n konfrontasie en dink voor jy reageer

Wanneer jy in ’n konfrontasie met iemand is, moet jy weet hoe om dit reg te benader. Anders kan jou woorde of optrede baie skade berokken wat moeilik weer reggestel kan word.

Die probleem lê nie by die botsing as sodanig nie. Dis wanneer geskille nie reg bestuur word nie dat die uitkoms daarvan baie negatief en verwoestend kan wees.

Aan die ander kant, as ’n meningsverskil reg bestuur word, kan dit uiters positief en baie opbouend wees.

Sulke tye kom die kind in ons baiekeer uit. Die bang kind wat magteloos voel en onttrek, of die befoeterde tiener wat aanval: “Moenie vir my sê wat ek moet doen nie!”

Dis amper soos die veg- en vlugreaksie tydens trauma. Albei hierdie reaksies is bloot ’n verdedigingsmeganisme – dit lei nie tot ’n oplossing nie en bring jou nêrens nie.

In so ’n situasie kan jy altyd kies of jy deur die konflik gaan groei, of nie. Daar is altyd ’n oomblik om die bewustelike keuse te maak en met kalmte en waardigheid op te tree.

Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete (Matteus 7:12).

DONDERDAG

Goeie konflik bou op en slegte konflik breek af

Elkeen van ons bring ’n klomp vooropgestelde idees na die tafel toe. ’n Mens is geneig om ’n stryery te hanteer op die maniere wat jy in jou ouerhuis waargeneem en aangeleer het. Maar daar is in die meeste gevalle beter beginsels om wrywing konstruktief aan te pak.

Wanneer iemand konflik op ’n opbouende manier oplos, kan dit positiewe resultate en groei tot gevolg hê. Nuwe en kreatiewe idees kan selfs daaruit voortvloei.

Die uiteinde kan wees dat daar ná die tyd beter en hegter verhoudings tussen julle kan wees. Mits albei partye dit op ’n volwasse manier hanteer.

Destruktiewe of “slegte” konflik het negatiewe gevolge. Dit lei tot gevoelens van frustrasie, ongeduld, woede en aggressie.

Omdat dit so teenproduktief op ’n mens inwerk, vertraag dit ook soms die werk wat gedoen moet word. Dan neem sekere take nog langer om af te handel, wat weer frustrasie skep en dit vorm ’n bose kringloop.

Verder vertroebel dit die verhoudings by jou werk of tussen jou huismense. In baie gevalle steek dit ’n speek in die wiel en keer dat sekere doelwitte bereik word.

Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik … Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie (1 Korintiërs 13:4-6).

VRYDAG

Hanteer konflik op ’n besliste, maar rustige manier

Volg eenvoudige kommunikasiebeginsels soos om iets op die regte manier te sê, sonder aanvallende lyftaal.

Maak seker dat jy duidelike ek-boodskappe gebruik. Byvoorbeeld: “Ek voel die manier waarop jy met my gepraat het, was nie reg nie.” Maak seker jy hoor die ander persoon reg. In plaas van dink wat jy volgende gaan sê om jou saak mee te verdedig, luister. Daar is gewoonlik baie emosies agter iemand se woorde.

Glo in jouself en jou standpunte en moenie verskonings maak daarvoor nie. Staan op vir jouself en baklei vir iets as jy glo dis reg. Jy moet weet hoe om jouself te verdedig.

Gee jou opponent egter ook ’n billike kans. Klim in haar skoene of sit haar “bril” op en moenie oorhaastig optree nie. Hoe sal jy weet wat dalk alles vanoggend by haar huis skeefgeloop het?

Onthou, julle waardes en verwysingsraamwerke verskil.

Neem in ag dat sy ook ’n doel het wat sy wil bereik of ’n sperdatum om te haal. Gee haar kans om ook haar kant van die saak te stel.

Elke mens moet … nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. ’n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie (Jakobus 1:19-20).

SATERDAG

Verras jou opponent en verdwyn tydens ’n rusie

Probeer iets onvoorspelbaar en doen presies die teenoorgestelde as wat van jou verwag word – dit sal jou opponent heeltemal onkant vang.

Wanneer dit nie die moeite werd is om oor iets te baklei nie, verdwyn doodeenvoudig. Dit sal net tot jou voordeel wees. As jy nie in die vertrek is nie, kan niemand mos met jou argumenteer nie!

Dit gee ook daardie broodnodige time out wat tyd koop om mooi te dink voor jy iets sê of doen wat kon gebly het.

Party mense skep ’n behae daaruit om ander kwaad te maak of stoom af te blaas wanneer hulle gefrustreerd is. Moet hulle nie daardie genoegdoening gee om na die tirade te luister nie.

Veral in sosiale media is daar baie boelies wat seermaakdinge sê en in totale vreemdelinge se karakter inklim. Wanneer so iets met jou gebeur, skakel af, skakel oor of gaan doen iets anders. Moenie terugkap nie.

Geen wonder die Bybel sê ons moet goed doen aan ons vyande nie. Jesus was natuurlik die volmaakte voorbeeld. Hy het Homself nooit verdedig nie, maar geweet dat die Vader se tydsberekening volmaak is.

Om rusie te begin, is om ’n damwal te breek; staak liewer die getwis voor die vloed jou tref (Spreuke 17:14).

SONDAG

Wees geduldig en verdraagsaam tydens ’n argument

Geduld is om aan te hou en uit te hou ten spyte van beledigings wat na jou kant toe geslinger word. Dis om kalm na die ander persoon te luister sonder om kwaad of geïrriteerd te word.

Dit beteken glad nie dat jy ’n sissie of ruggraatloos is nie. Edward G. Bulwer-Lytton het gesê dat geduld nie passief is nie; inteendeel, dis aktief: dit is gekonsentreerde krag. Dit is krag wat onder beheer gehou word.

Daar is verskeie dimensies. Party mense kan vir ure in ’n lang tou staan en wag. Ander het baie simpatie met hulle kollegas en hulle eienaardighede. Ons is veronderstel om almal kalm te bly ongeag ons omstandighede.

Geduld is een van die vrugte van die gees waarvan Galasiërs 6 vertel. Dit is om mense ’n kans te gee. Om hulle ou mislukkings nooit weer teen hulle te hou in ’n argument nie. Om die ou koeie in die sloot te los, waar hulle hoort.

Want dit is tog wat God met ons doen. Hy tel nie. En daarom mag ons ook nie.

Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het (Kolossense 3:12-13).

Vorige artikelJy mág maar huil, dis goed vir jou!
Volgende artikel[PODSENDING] Hoe om die “WIL” terug in julle huWILik te sit