Wanneer emosies jou geloof raak

208

Emosies is ons gevoel teenoor dinge, mense en gebeure. Ons gee met liggaamlike reaksies en gedrag hieraan uiting. Dit is daarom baie belangrik om as gelowige te leer hoe om in beheer van jou emosies te bly.

MAANDAG

Jou emosies verklap wat in jou hart aangaan

Selfs op ’n sonskyndag is emosies maar ’n duistere ding. En hoewel ons dieselfde woorde – soos gelukkig, hartseer, kwaad, verlate en verlief – gebruik om dít te beskryf, beteken dit vir elkeen iets heeltemal anders.

Al verwysingsraamwerk wat jy het, is dit wat in jou eie hart aangaan.

Emosies is die manier waarop jy met gevoelens reageer op die dinge wat gebeur. Emosies is meer as net trane, lag of haat. Dis ’n uitdrukking van hoe jy as mens dinge verstaan en interpreteer. Dit is liggaamsgevoelens wat jy met jou temperament, persoonlikheid, motivering en buie vereenselwig.

Emosies is nie as sodanig positief of negatief nie. Dit hang af hoe jy dit gaan gebruik.

Dit is nie die werklikheid nie, maar slegs jou reaksie op wat jy as die werklikheid beleef.

Jesus was nooit skaam om sy emosies te wys nie, maar al was Hy ook moedeloos of kwaad, het Hy nooit met sy emosies gesondig nie.

Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het, ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was Hy aangedaan (Johannes 11:33).

DINSDAG

Jou emosies vorm deel van jou totale menswees

Die realiteit is dat ons almal soms kwaad word of hartseer voel. Soms is die emosie geregverdig, soms nie. Onthou, geen emosie is onaanvaarbaar nie.

Ons is in totaliteit, met al ons emosies, deur God gemaak. Die geheim is om te leer om jou emosies te beheer sodat dit jou lewe en verhoudings bou en nie afbreek nie.

In elke verhouding is daar ’n lyn wat nie oorgesteek moet word nie. Hoewel ons nie moet stilbly as ons iets nodig het of as mense ons te na kom nie, word daar in ’n verhouding mure gebou of afgebreek.

Woede is dikwels slegs die uiting van frustrasies weens jou onvermoë om jou eie emosies en behoeftes doeltreffend te identifiseer en oor te dra.

Woedeuitbarstings kan ’n patroon word en ons kan selfs glo dis ons persoonlikheid. Net jy kan kies om ’n nuwe patroon te ontwikkel.

Toe het Josef haastig padgegee om eenkant te gaan huil, want sy gemoed was vol oor sy broer. Josef is na sy kamer toe en hy het daar gaan huil (Genesis 43:30)

WOENSDAG

Hoe jy op jou emosies reageer, word die probleem

Alle emosies is aanvaarbaar omdat ons almal mense is. Dit is egter wat jy as gevolg van jou emosie doen (jou gedrag), wat dikwels die probleem is. ’n Emosie soos bekommernis maak jou net daarvan bewus dat daar iets is waaraan jy moet aandag gee. Iets wat jou kwesbaar en buite beheer laat voel.

Staan dus ’n paar minute aan die emosie af, maar moenie dat dit jou lewe oorneem nie.

Jy is al een wat jou emosies kan beheer. Niemand kan jou dwing om iets te voel nie. Jou behoeftes en hoe jy daaroor dink, is die oorsaak van die emosie.

“Jou emosies vertel jou presies wat in jou lewe aangaan,” sê lewensoriënteerder Sonia Berisford-Murray. “As jy na jou emosies luister, verstaan jy wat jy voel, hoekom jy so voel en begryp jy jouself ook beter.” Gaan sit vir ’n oomblik stil sodat jy jou emosies kan voel.

Moenie kwaad word nie, laat staan die woede, moet jou nie ontstel nie: dit bring net ellende (Psalm 37:8).

DONDERDAG

Leef dankbaar vir dit wat jy ontvang het

Wat keer jou om voluit te leef? Is jy bang, bekommerd of teleurgesteld? Lag, huil, skree – doen wat jy moet om dit uit jou gestel te kry. Probeer agterkom wat jou ongelukkig maak. Jy gaan dit nie noodwendig in een dag verander nie, maar wees bewus daarvan.

As jy ongelukkig is by jou werk, kan jy nie net bedank nie. Maar jy kan anders daarna kyk. Kyk na jou kollegas, jou werk, jou vriende … dis alles joune! Iemand anders wens dalk hulle het dit gehad.

Ons kan nie besluit hoe mense teenoor ons sal optree nie, maar ons kan besluit hoe ons gaan reageer. Emosionele intelligensie is baie belangrik, want as jy dit onder die knie het, sal jy jou nie sommer vererg vir elke opmerking wat gemaak word nie.

Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid (1 Johannes 3:18).

VRYDAG

Moenie spyt wees deur te vinnig te praat nie

Die meeste mense in jou lewe besef dalk nie eens dat hulle op jou tone getrap het nie. Deur daaroor te loop en broei gaan jou niks help nie. Dit gaan net tot selfbejammering lei.

Deur net vir ’n oomblik lank oor jou situasie te dink voordat jy reageer, sal jou help om jou emosies doeltreffend te beheer. Dan het jy nie nodig om jammer te sê oor dinge wat liefs moes gebly het nie. Hou jou emosies daarom in toom en hanteer dit eerder só:

Ken jouself. Dink waarom jy so emosioneel voel – byvoorbeeld, hoekom is ek kwaad? Pas dan selfbeheersing toe. Tel tot tien. Doen dit letterlik, want dit werk regtig! Dit gee jou tyd om weer beheer oor jou emosies te kry en te besluit hoe jy anders kan reageer teenoor iets of iemand wat jou ontstel.

My liewe broers, dít moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie (Jakobus 1:19-20).

SATERDAG

Gee dit wat jy nie kan verander, vir Hom

Hoe gaan jy dit wat jou ontstel, hanteer? As dit die daaglikse nuus is, kan jy probeer om minder nuus te lees of nie na die nuus op TV te kyk nie. Praat met iemand. As jy jou gevoelens net eers verwoord, sien jy dit in perspektief en raak.

Kry afstand. Besluit of dit wat jou nou ontstel, oor ’n maand of twee nog gaan saak maak. Indien nie, ontspan. Kontroleer jou binne-gesprek. Hoe jy in jou binneste dink oor iets, het ’n groot invloed op hoe jy voel. Konsentreer daarop om oor positiewe dinge te dink, en verander jou denke as jy agterkom jy dink negatief.

As jy al hierdie dinge gedoen het, moet jy dit in die Here se hande los, jy het nou gedoen wat jy kan. Moenie verder energie mors deur aan te hou dink oor dit wat jy nie kan verander nie.

Sit ’n wag voor my mond, Here, hou tog wag oor wat ek sê. Hou my gedagtes weg van verkeerde dinge, dat ek nie in sonde verval … (Psalm 141:3-4).

SONDAG

Vertrou, ondersteun, help en leer by mekaar

Wys jou ware gevoelens. Ons kwesbaarheid maak ons regte mense. Tog kies ons om ’n leuen te leef, want ons dink “as ander moet weet wie en hoe ek is, sal hulle my verwerp”.

Moenie wegskram van intimiteit nie. Jy hoef nie bang te wees vir intimiteit nie. Egte intimiteit het ’n mekaar-karakter: as ons mekaar nie vertrou, ondersteun, help en bymekaar leer nie, kan daar geen ware intimiteit wees nie. Ons moet van ons intiemste gedagtes en gevoelens met mekaar deel en die risiko loop om nie altyd reg verstaan te word nie.

Maar hoe lyk egte intimiteit? Dis wanneer ons ons ware behoeftes en kwesbaarheid blootlê. Egte intimiteit maak ons bereid om ons vrese en onsekerhede teenoor mekaar te erken en raad te vra. Dit beteken dat ons ons verleentheid met ander deel sodat ons mekaar kan versterk.

Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom (Filippense 1:9-10).

Vorige artikelLeer jou rebelkind beter keuses maak
Volgende artikelMarciel Hopkins: “Om jouself te vertrou, ongeag…”