Wanneer jy … OP VERKEERDE DINGE FOKUS

71

Is jy ’n Basiese Minimum Mens (BMM)? Dis iemand wat voel: “Ek is verplig om iets te doen, maar ek is nie lus daarvoor nie en daarom doen ek net die absolute minimum.”

Leef jy met die minimum geluk?

BMM’s se hart is nie in wat hulle doen nie; daarom kan hulle dit nie met oorgawe aanpak nie.

Die redes waarom mense BMM’s word, is legio … Miskien is mense al so ooreis dat hulle te bang is om hulle hart in nog iets te sit.

Miskien koester hulle heimlik die vrees dat hulle nie tot die einde sal kan volhou nie as hulle nou reeds al hulle energie en dryfkrag agter een poging ingooi nie.

Miskien is dit mense wat eenvoudig nie meer lus is om positief en opbouend te praat en te leef in ’n samelewing waarin dit makliker is om negatief te wees nie.

Vind jou passie voor jy jou prioriteite bepaal

BMM’s se lewe word deur bevele bepaal. Hulle doen net wat gedoen móét word. Daarom voel hulle passieloos, visieloos en moedeloos.

As jy ’n BMM is, kort jy ’n bevrydende oomblik!

’n Bevrydende oomblik kom wanneer jou hart weer op die regte plek is. Veral in jou verhouding met God!

Elke keer as jy jouself weer volledig aan God toewy, jou vir Hom alleen gee, beleef jy weer die entoesiasme, die lus vir die lewe en die vrede wat alle verstand te bowe gaan.

Wanneer jy hierdie bevrydende oomblik met God beleef, is jy skielik nie meer ’n BMM nie, maar ’n Goddelike Maksimum Mens (GMM)!

Bestuur nou jou tyd en lewe effektief

As jy voel jou lewe is ’n dolle gejaag, is jy besig om jouself in die rigting van uitbranding te stuur. Dit kom gewoonlik voor wanneer mense voortdurend anderkant hulle grense wil leef met die slagspreuk: “Doen meer!”

Om jou tyd en lewe effektief te bestuur, moet jy op hierdie een vraag fokus: Wat is die belangrikste ding wat ek nóú moet doen?

En dan moet jy dit dadelik doen!

Die “belangrikste ding” sal verskil van persoon tot persoon. As jy nie weet wat die belangrikste ding is om te doen nie, is dit die belangrikste ding om dadelik te ontdek wat vir jou is!

Onderskei tussen moet en behoort

Jy is waarskynlik so besig met dit wat jy móét doen, dat jy nie doen wat jy behóórt te doen nie. Daarom:

Besluit wat regtig vir jou belangrik is;

Dink ’n bietjie na oor wat jy die graagste van die lewe sou wou hê; en

Oorweeg watter soort persoon jy die graagste sou wou wees.

As jy sê jy het nie tyd hiervoor nie, het dit tyd geword dat jy dit dadelik doen. Neem ’n vel papier en skryf alles neer wat jy gister gedoen het – tot in die fynste besonderhede.

Gebruik dan onderstaande en gee elke taak ’n punt wat jy gister uitgevoer het:

Dringend en belangrik 1
Belangrik, maar nie dringend nie 2
Dringend 3
Nie belangrik of dringend nie 4

Wat op jou prioriteitslys is werklik belangrik?

Jy sal vind dat die meeste aktiwiteite by nommer 3 lê. ’n Hele aantal sal by nommer 1 wees. Nommer 1 is niks anders nie as krisisbestuur. Die goed by nommer 4 is om sommer net rond te vroetel met die lewe en eintlik tyd te mors.

Die belangrike dinge is juis daardie dinge wat vir jou voel jy beweeg êrens met jou lewe. Dit is take wat jou oor die algemeen neem in die rigting waarin jy graag wil gaan.

Kom, doen sommer dadelik iets belangriks: Bid en vra die Here om jou te help uitwerk wat vir jou en Hom regtig belangrik is.

En doen elke dag iets hiervan; dan sal jy al hoe minder dringende dinge hoef te hanteer.

Vorige artikel[VIDEO] Moenie oudmodies oor jou geldsake dink nie
Volgende artikelDit sál beter word met tyd …