Hoe getuig en by die werk?

824

Nie almal kan dominees wees nie. Of jy ’n ingenieur, rekenmeester of verslaggewer is, as jy goeie werk doen, bevorder jy ook die koninkryk.

God ken ons maar alte goed en weet as ons nie met sinvolle dinge besig is nie, sal verveeldheid ons die duiwel se prooi maak.

Moenie net werk om deur hulle raakgesien te word en so in mense se guns te kom nie, maar werk met ’n opregte hart uit eerbied vir die Here (Kolossense 3:22).

Soos ’n vuurtoring moet jou lig ook op kantoor skyn. Nie omdat jy goed wil lyk voor jou kollegas en jouself wil bevoordeel nie, maar omdat daar ’n belangrike boodskap is wat moet uitgaan.

Een van die maniere om geloofwaardigheid te kry is deur hoe jy jou dagtaak verrig. Christene word met ’n valkoog dopgehou.

Paulus sê dat werknemers aan hulle werkgewers gehoorsaam moet wees. Hulle moenie net werk om raakgesien te word nie, maar asof hulle dit vir die Here doen en nie vir mense nie.

Werk gee vir ons lewensvreugde en is ook ’n geleentheid om Hom te verheerlik. Dit is ’n voorreg om ’n beroep te beoefen wat jy met dankbaarheid en vreugde kan doen. Daardeur kan jy Hom eer en kliënte, kollegas en selfs die baas positief beïnvloed.

Dis so maklik om vasgevang te word in werksdruk dat jy dalk die wonderlike geleenthede om iets vir mense te beteken, glad nie raaksien nie.

Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander (Filippense 2:4).

’n Sekretaresse by een universiteit se bynaam onder die studente is “die engel-tannie”. Sy bel en herinner studente as hulle take laat is. Sy huil saam met een wat deur ’n moeilike tyd gaan.

Dit is vir hulle lekker om met haar oor die foon te praat, want sy het baie geduld en het altyd tyd, al is die probleem hóé klein.

Sy weet wanneer om die vrede en vreugde van Jesus met ander te deel.

Om jou kollegas lief te hê beteken nie om hulle oor te sien as hulle swak werk lewer nie. Moet ook nie toelaat dat hulle optrede ’n grief by jou laat ontwikkel nie.

Om hulle lief te hê, beteken wel dat jy tyd maak vir kollegas en belangstel in hulle gesinne, gesondheid, probleme en frustrasies.

Daar is egter meer om te doen as lang ure werk en omgee vir ander. Jy moet ook getuig, want jy het mos iets belangriks om te vertel.

As iemand die Here dien, leer Hy hom watter pad hy moet kies, sodat hy voorspoed sal geniet en sy nageslag die land sal bly bewoon (Psalm 25:12, 13).

Om ’n buitengewone diens te lewer is een van die beste maniere om God by die werk te dien. Christene kry vreugde en vervulling uit hulle diens aan ander. Hulle dien mense uit liefde vir Hom.

Groot dinge kan in ’n onderneming gebeur as die bestuur besluit om Bybelse beginsels te volg. Om hierdie verhouding beter te verstaan, kan ons vra: “Wat sou Jesus in hierdie situasie gedoen het?”

Hy sou vir Sy kollegas en hulle behoeftes gebid het en hulle prestasies openlik erken het. Hy was altyd gou om ’n regte antwoord te prys

Jy is dalk iemand se laaste kans in die kantoor, by die skool, fabriek of hospitaal. Jy mag die enigste gelowige wees wat ooit die geleentheid kry om mense daar te beïnvloed.

Bid vir ’n geleentheid om met iemand te praat om sy of haar vertroue te wen sodat jy die hemelse vreugde kan deel wat in jou hart leef.

Vorige artikelGod se Gees skenk lewe!
Volgende artikelHoe moet ek vir my borste sorg?