Wat die Bybel sê oor… swaar tye

136

Waarom gebeur slegte dinge met goeie mense? Waar is God in swaarkrytye? Hy is mos almagtig en moet dit kan keer. Dis wel so, maar soms het Hy ’n plan met jou moeilike omstandighede.

Dalk het Paulus ook hieroor gewonder. Het jy geweet dat hy 195 keer met die sweep geslaan is, drie keer skipbreuk gely het en met klippe gegooi is? Hy moes nagte lank sonder slaap, kos of water bly. Hy is selfs in die tronk gegooi … ter wille van sy geloof!

Daar is ’n plan met ons omstandighede

Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder (Filippense 1:12–13).

Niks gebeur met ’n mens sonder dat daar ’n plan is nie. In Paulus se geval is tronkstraf toegelaat, sodat hy met die soldate oor die koninkryk kon praat.

Maar dit het ook gelowiges buite die tronk gewys dat slegte omstandighede jou nooit mag laat twyfel aan Sy planne vir jou nie.

Miskien is vandag nie ’n goeie dag nie. Dalk is daar ’n skinderveldtog teen jou by die werk. Of iets soos ’n plaasaanval of kanker in die familie. Dalk is jy kniediep in die skuld en weet nie hoe om daar uit te kom nie.

Natuurlik wil ons dit anders hê, maar daar is ’n plan met ons omstandighede. Gebruik daardie slegte omstandighede positief om mense op die goeie nuus te wys.

As jy rondkyk, sal jy sien dit gaan swaar met baie mense. Nie net verloor baie hulle werk nie, maar alles word duurder. Dit raak elke maand moeiliker om die begroting te laat klop.

Glo en vertrou dat God uitkoms sal gee

En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus (Filippense 4:19).

Party mense sukkel met hulle gesondheid. Ander se huwelike wil nie lekker uitwerk nie, of hulle en die kinders is net nie op dieselfde bladsy nie. Sommige voel nie eens tuis in die kerk nie.

Dalk is jy effens onkant betrap deur hierdie teksvers. In elke behoefte ryklik voorsien … Kan ons vandag bakhand voor Hom gaan staan en vertrou dat Hy ons sal gee wat ons nodig het? As ’n mens die Bybel hier reg lees en verstaan, dan moet jy sê: Ja!

Die geheim lê in die woorde van Paulus: “my God”. Sien jy die intimiteit hiervan raak? Voel jy die persoonlike verhouding aan?

Paulus praat uit ervaring. Hy het dit aan sy eie lyf gevoel. En so weet hy word dit ook vir ons gedoen. God se rykdom is die rede.

Omdat ons in die Verlosser glo, deel ons klaar in Sy rykdom. Ons is erfgename en kan vandag weet daar word vir ons voorsien.

Bring vandag al jou behoeftes… Siekte, geldnood, werksprobleme of sommer net persoonlike ongelukkigheid.

Onthou en glo: God sal in elke behoefte, elke ware nood, ryklik voorsien, selfs meer as wat ek verwag. Glo en vertrou net.

God se krag is groter as ons omstandighede

Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou … en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo (Efesiërs 1:18–20).

Tog het ons spiere van ’n ander soort as die kragreus s’n. Ons tree as wenners uit die stryd teen Satan.

Dis eintlik glad nie so vreemd nie. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is in ons. Die Griekse woord vir krag is dunamis, waar ons Afrikaanse woord “dinamiet” vandaan kom.

Wat ’n krag is dit nie! Hierdie krag is in my en jou, en in elkeen wat glo. Niks en niemand in hierdie hele wêreld is te sterk of te gevaarlik vir ons nie. Ons kan deur hierdie krag alles onder ons voete plat trap. Satan, bose magte, slegte gedagtes en dade, alles waarvoor ons so maklik swig, is ondergeskik.

Dit is ’n krag wat soos dinamiet werk, en die slegte goed voor jou, julle huisgesin en die land wegskiet. Handelinge beloof mos: “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom.”

Dalk staan jy so swakkerig eenkant toe weens omstandighede wat jou oorweldig. Staan dan op en stap dit tegemoet met dinamiese, goddelike krag.

Vorige artikelVergeet van die werk–lewe–balans–mite
Volgende artikelChantelle Rudman: “’n Kar ry my flenters en vat my loopbaan weg”