Wat die Bybel sê oor … uitdagings

165

Die meeste van ons vrees gewoonlik enige vorm van uitdaging. Ons assosieer dit met pyn en moeite. Maar elke hindernis kan ’n geleentheid wees – mits ons dit op ’n positiewe wyse benader.

Die lewe is ’n uitdaging, gryp dit aan

Almal strewe na vooruitgang, maar niemand hou van uitdagings nie. Veral as dit afgedwing word, is ons geneig om dit te verafsku. Deur ’n positiewe gesindheid te behou, kan jy dit in jou guns laat tel.

Doen alles sonder kla of teëpraat. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees (Filippense 2:14, 18).

Jesus se omstandighede het Hom gereeld uitgedaag. Maar omdat Hy geweet het dit was nodig vir die volgende fase van sy lewe, het Hy dit omhels en die uitdaging aanvaar. Hy het dan bloot op die plan van sy Vader voortgebou.

Uitdagings gebeur, of jy daarvan hou of nie. Dis deel van die lewe. Jy word nie uitgesonder nie.

Daarsonder kan daar nie verbetering wees nie. Dis net ’n ander manier waarop jy dinge kan beskou.

Dis om jou in ’n beter rigting te stuur. Neem ’n besluit om die prys te betaal. Al is die prys hoog.

Uitdagings is nie altyd sleg nie, dis ’n geleentheid om jou potensiaal te verwesenlik.

Gryp die dag aan en verander jou gesindheid. Omhels die uitdaging en bou voort op die plan van jou hemelse Vader.

Gesindheid bepaal hoe jy uitdagings hanteer

“Daar is baie min verskil tussen mense, maar die klein verskil maak ’n groot verskil. Die klein verskil is gesindheid, maar die groot verskil is of dit positief of negatief aangewend word.” – W. Clement

Stone Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was (Filippense 2:5).

Gesindheid is ’n innerlike gevoel wat ’n uiterlike gevolg het. Jou gesindheid sal grotendeels bepaal of jy sukses in jou lewe kan behaal of nie.

Verandering, probleme, vrees en mislukking beïnvloed en speel ’n geweldige groot rol in jou gesindheid. Ons ervaar almal probleme. Dis onvermydelik en bepaal jou gesindheid, ook of jy dit positief of negatief aanwend.

Dis onmoontlik om altyd in alles sukses te behaal. Daarom sê sy Woord ons moet ons oë op Christus gevestig hou.

Sy gesindheid word deur liefde gedryf. Dit het daartoe gelei dat Hy die vorm van ’n mens kon aanneem sodat ons die ewige lewe kan erf. Daardie gesindheid word gekenmerk deur liefde, vreugde, vrede, verdraagsaamheid, vriendelikheid, sagmoedigheid en selfbeheersing.

Jy kan vandag ’n positiewe gesindheid hê en weet dat niks wat rondom jou gebeur groter is as dit wat binne-in jou gebeur nie. Hy wat in jou is, is groter en sterker as enigiets in die wêreld.

Verruil vrees vir geloof en aanpasbaarheid

Elkeen beleef in ’n stadium die een of ander vorm van vrees. Ook die vrees vir verandering is deel van die menslike aard. Maar dit weerhou ons daarvan om die volheid van die lewe te geniet.

En die mens antwoord: “Ek het U hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip” (Genesis 3:10).

Vrees raak ons op persoonlike en finansiële vlak, op gesondheids- en beroepsvlak. Ons raak soms angstig oor ons familie, ons verhoudings en ons persoonlike doelstellings.

Vrees het ’n vernietigende uitwerking op jou lewe. Hoe meer vrees jy het, hoe meer vrees kry jy. En die negatiewe uitwerking daarvan is aansteeklik. Mense kan mekaar amper tot massahisterie opsweep oor iets wat nooit eens gaan gebeur nie.

Vrees veroorsaak passiwiteit. Dit maak jou swak – jy kan amper sê, dit verlam jou. Jy kan nie vorentoe gaan nie. Dit mors jou energie en daarom kom jy later op ’n plek waar jy jou volle potensiaal onderdruk.

Die goeie nuus is: Daar is ook die ander kant van vrees – en dit is geloof. Geloof versterk, maak vry, gee energie, moedig ons aan en bring genesing. Verruil jou vrees vir geloof sodat jy die vrug van jou lewe kan geniet.

Vorige artikelMoenie te veel na ander se raad luister nie
Volgende artikelVashti Prins: Wat ek geleer het …