Wat die bybel sê oor verandering

232
Wat sê die Bybel oor verandering?

Baie mense voel hulle het na ’n ander land verhuis sonder om eens ’n tas te pak. Alles het verander en niks sal ooit weer dieselfde wees nie. Hulle voel soos vreemdelinge in Suid-Afrika.

Dalk voel jy ook soms soos ’n banneling in jou eie land. Of in jou eie huis, kerk, gemeenskap, of selfs by die werk.

By die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ons trane het gevloei as ons aan Sion dink Psalm 137:1

Gaan sit jy ook soos die Israeliete op ’n ashoop en bekla jou lot?

Blameer jy ook omstandighede en vir God vir die onregverdigheid wat jy rondom jou sien?

Ballingskap is altyd tydelik, want daar is ’n verwagting om terug te keer na jou geliefdes en vaderland.

Ons verstaan dit beter wanneer ons na die volk kyk wat deur die Babiloniërs weggevoer is. Na ’n vreemde land, weg van hulle geliefdes, godsdiens en kultuur.

Deur Sy krag verander baie van hulle die omstandighede rondom hulle en beïnvloed ander se lewens positief.

Voel jy dat jy die spoor byster geraak het? Stel jouself weer diensbaar om net daar waar jy is, ’n verskil in ander se lewens te maak.

Deur Nehemia se positiewe gees en ywer kry almal weer moed en help bou aan die stad. Het jy ook so ’n positiewe gees by die werk, by die kerk of in die omgewing?

“Die bannelinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot ellende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om, en die stadspoorte is verbrand” Nehemia 1:3

Nehemia beklee ’n vertrouensposisie. As die skinker moes hy seker maak dat die koning nie vergiftig word nie.

Danksy sy goeie werk en getrouheid verkry hy ’n posisie van aansien. Niemand kon so na aan die koning kom soos hy nie.

Tog verlang hy terug na sy vaderland en na Jerusalem. Hy dink meer aan die toestand van sy volk as aan sy eie situasie.

In hierdie stadium is daar niemand wat meer omgee nie. Nehemia se hart bloei egter vir sy volk.

Hy bid dat God hom sal help om Jerusalem weer op te bou. Hy gebruik die einste vertrouensposisie om die koning positief te beïnvloed. Hy vra vir toestemming om die stadsmure te herbou.

Ons kan drie dinge by Nehemia leer: Erken die situasie waarin jy verkeer, selfs al is dit moeilik om te erken.

Tweedens, bring jou situasie, voornemens en besluite na God toe en vra seën daarop.

Derdens, doen niks sonder om Hom daarmee te verheerlik nie, sodat jy nie die eer vir die sukses kry nie.

Die situasie waarin jy nou is, word miskien gebruik om jou tot stilstand te ruk. Dalk moet jy terugkeer na waar Hy jou wil gebruik.

“Waar u gaan, sal ek gaan; waar u bly, sal ek bly; u volk is my volk; u God is my God” Rut 1:16

Dis ook wat met Naomi gebeur het. Elimelek neem sy vrou, Naomi, en vaar met haar die vreemde in, op soek na ’n beter lewe.

Wat na ’n blink toekoms gelyk het, word ’n nagmerrie. Veral vir Naomi, wat haar man en albei seuns aan die dood moet afstaan.

Naomi bereik ’n punt waar sy deur haar omstandighede tot stilstand gedwing word en besluit om na haar vaderland terug te keer.

Haar deursettingsvermoë en geloof dra haar deur en beïnvloed ook haar skoondogter positief. Rut het baie dinge by Naomi geleer, maar die belangrikste is dat sy haar skoonma se God leer ken het.

Sy sou nooit daardie geloof kon vergeet nie. Dus besluit sy om haar te volg.

Daar is ’n groter plan: Deur Rut, word die stamboom van die Verlosser voortgesit.

Miskien weet jy nie nou wat die plan vir jou lewe is nie. Die prentjie lyk donker. Wees egter gereed om, wanneer die regte tyd daar is, diensbaar te wees. Bly waaksaam en behou jou geloof.

Vorige artikelWEN! ’n Droomwegbreek by Mount Sheba
Volgende artikel[PODSENDING] Mandi du Plooy-Baard gesels oor roetine en dissipline