Wat op aarde maak ek hier?

638

Die mens is op aarde geplaas met ’n padkaart, ’n tweerigtingradio, ’n roepsein en ’n kompas. Maar met die sondeval het hy alles verloor. Nou dobber hy op moederaarde rond omdat hy nie weet wie hy is nie.

Toe vra sy pa Isak: “Wie is jy? en hy antwoord: “Pa se seun Esau, Pa se oudste” (Genesis 27:32).

Party mense gryp soms na iets buite hulleself, soos alkohol of goedkoop vermaak, om van die wreedheid van die wêreld te ontvlug. Ander soek troos in besittings, duur vakansies of lekker kos.

Maar niks help regtig nie. Baie mense raak moedeloos en sê: “Ek kan nie meer nie. Alles raak net te veel!”

Dawid het dieselfde vraag gevra. As ’n mens maar net kan besef wie jy werklik is, sal jy kan blom, daar waar jy is, met dit wat jy het.

Die aanvanklike bedoeling was dat Adam oor die skepping moes heers. Dit is vandag nog op ons ook van toepassing. Dis ’n belangrike opdrag!

Laat staan jou weeskind-mentaliteit en aanvaar jou koninklike heerlikheid. Jy is spesiaal uitgesoek, ’n baie spesiale Koningskind.

Is jy daar waar God jou op hierdie oomblik sien? Of het jy op die een of ander plek gestagneer?

Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: “Waar is jy?” (Genesis 3:9).

Hierdie vraag gaan nie net oor waar jy op hierdie spesifieke tyd en plek is nie. Dit gaan ook oor jou plek van ontwikkeling, jou groei.

Net soos daar in die natuur ’n proses van groei is, is daar ook by elke mens ’n proses van groei wat deel van die groter plan is.

Party mense het in ’n stadium so seergekry dat hulle nie verder kan groei nie. Hulle haak vas by daardie pyn.

Soos die wolk bokant die Israeliete beweeg het, slaan sommige mense kamp op en bly agter wanneer God reeds aanbeweeg.

Groei vind in alle dimensies plaas: Liggaamlik ontwikkel ons van baba tot tiener tot volwassene. Dieselfde geld vir emosionele volwassenheid. Hierdie groei moet ook in ons gees plaasvind.

Is jy besig om geestelik te ontwikkel en te groei? Word jy deur die Gees gelei of vertrou jy net jouself of ander mense?

Toe het die woord van die Here tot hom gekom en gesê: “Wat maak jy hier, Elia?” (1 Konings 19:9).

Ná die dreigement van ’n vrou, Isebel, vlug Elia egter woestyn toe waar God vir hom hierdie vraag vra.

Dis ’n vraag wat ons ook moet kan beantwoord. Jy weet nou wie jy is en waar jy is. Maar wat maak jy hier?

Niemand is sonder ’n doel nie. Ons is elkeen as ’n unieke wese, met eiesoortige potensiaal, talente en gawes, op ’n bepaalde tyd, op ’n spesifieke plek geplaas.

Jy is verantwoordelik vir jou eie leefwêreld. Omstandighede van buite speel natuurlik ’n rol. Maar uiteindelik is dit jou verantwoordelikheid om jou buitewêreld van binne af te skep.

Kyk mooi of jy jou nie dalk in omstandighede of tussen mense bevind wat nie regtig God se wil vir jou is nie.

Dalk sien jy net die koerantplakkate, die moord en doodslag, die diefstal en korrupsie en die swak finansiële prentjie.

Maar jy moet ook die eerste bloeisels, ons mooi land met sy pragtige mense en die kosbare potensiaal raaksien.

Kies doelbewus om weg te kyk van die vernietiging rondom jou. Die wêreld is onderhewig aan ’n aftakelingsproses. Jy kan kies om nie daaraan deel te neem nie.

 

Vorige artikelDie foute wat getroudes maak
Volgende artikelGrimeertoerusting: Wat is noodsaaklik