Gebed bring jou nader aan God

63

Deur te bid erken ons die Here se teenwoordigheid in ons daaglikse lewe. Ons kommunikeer deur middel van gebed met dié Persoon wat alles gedoen het sodat ons in ’n verhouding met Hom kan wees.

Ons bid omdat ons glo God bestaan

Iemand het eenkeer gesê: “Wanneer ek oor die natuur uitkyk, wil ek graag bid … maar ek weet nie tot wie nie!” As ons vir mense sou vra: “Tot wie moet ek bid?” sal ons verskillende antwoorde kry.

Die Boeddhis sal sê: “Bid tot Boeddha.” Die volgende persoon sal sý god voorstel.

’n Ander sal vir ons sê: “Daar is nie ’n (G)god nie!” Terwyl Christene vir ons sal sê: “Die antwoord op jou vraag is die drieenige God: die Vader, die Seun en die Heilige Gees!”

Wie kan ons dan glo? Diegene wat hulle vertroue in Jesus Christus stel, weet dat daar ’n leë graf in Jerusalem is. Jesus, die Seun van God, hét gesterf, maar op die derde dag uit die dood opgestaan. Hy het ons so liefgehad dat Hy vir óns sondes gesterf het. Sy opstanding uit die dood verseker ons dat óns ook eendag uit die dood sal opstaan.

Ons bid omdat ons by God hoort

Diep binne elke mens skuil daar ’n begeerte wat elke nou en dan kop uitsteek. Ons kan dit nie presies beskryf nie. Soms voel dit vir ons of ons eers daardie ontwykende “ding” moet vasgryp voordat ons gelukkig en tevrede kan wees.

Ander kere raak ons daarvan bewus dat ons ons lewe en tyd met kleinighede verspil, dat ons gemaak is om groter dinge te vermag … Dit is eers as ons die naam van ons begeerte ken dat ons begin leer hoe om dit te bevredig.

Die naam van die dringendste begeerte in elke mens – gelowige én ongelowige – is God.

Dit is daardie einste karaktertrekke van God wat Hy in elke mens ingebou het wat maak dat ons voortdurend na ons Maker soek. God se liefde trek ons met ons onvolmaaktheid en al soos ʼn magneet na Hom toe. Hy is ons tuiskomplek, ons Vader by wie ons stil-tevrede is.

God praat met ons wanneer ons bid

Wanneer ons menslike gedrag aan God koppel, sukkel ons om Hom te vertrou en op Sy liefde staat te maak.

Hy het ons nie in die fynste besonderhede beplan en gemaak om ons aan onsself oor te laat nie.

Hy laat die Heilige Gees in ons woon sodat ons Sy sagte stem in die taal van die siel kan hoor.

Wanneer God met ons praat, moet ons ons rasionale denke vir eers opsysit en ons hart vir Hom oopstel.

Sy stem kan die vorm van ’n gedagte of ’n beeld aanneem, en bevat gewoonlik ’n ongewone inhoud wat van jou normale gedagtes verskil.

Sy antwoord kom spontaan, terwyl ons ’n bonatuurlike reaksie van oortuiging, geloof, lewe, verwondering, vrede en vreugde ervaar. Negatiewe gedagtes of beelde is nie van God nie, maar slegs positiewe en spontane gedagtes wat in ooreenstemming is met wie Hy is. God se stem is vir al sy kinders hoorbaar.

God verhoor steeds vandag nog ons gebede

Selfs die grootste geloofsreus het, soos ons almal, maar huiwerig begin bid. Ons weet nie presies hoe ons moet bid of wat ons moet vra nie.

Ons kan net vir die Here dankie sê omdat Hy by ons en ons gestamel verbykyk en die opregtheid van ons hart raaksien. Hy sien dat ons wíl bid. Dat ons Hom wíl ken. Dat ons Hom wíl vertrou.

En God hou dit in gedagte dat ons as wêreldbewoners geleer het om ander nie so maklik te vertrou nie. Mense het óf gedoen wat hulle belowe het om nie te doen nie, óf hulle het nagelaat om te doen wat hulle belowe het!

Die goeie nuus is egter dat God self die inisiatief neem: Hy gee ons die vermoë om te glo. Jesus dra daartoe by deur die eerste geloofsaadjie in ons hart te plant waardeur Hy ons geloof aanspoor en aanmoedig.

Vorige artikel[VIDEO] Die sleutel tot ’n sterk karakter is respek
Volgende artikelGesonde verhoudings gee sin aan jou lewe