Leer om meer soos jesus te wees

63

Ten spyte van jare se geredekawel oor geloof, kom Jesus betreklik ongedeerd daarvan af. Wat ons ook al van Hom weet en kan sê, getuig van sy uniekheid. Wees met Jesus–eienskappe ’n rolmodel vir ander.

Wie dit die minste verdien, word uit genade gekies

Jesus het nie destyds toe Hy aarde toe gekom het, eers vasgestel wie die mense was wat die meeste moeite met hulle godsdiens doen en toe Homself aan hulle geopenbaar nie. Nee, Hy het juis die heel laagste ouens gekies wat ons sou dink regtig glad nie vir daardie eer kwalifiseer nie. Ons noem dit “genade”.

Ons weet nie hoekom Jesus vir Petrus as ’n dissipel gekies het nie. Dit was beslis nie omdat hy vreesloos en betroubaar was nie!

Hy het eerder net ’n vreeslike groot mond gehad, en verder was hy ’n bietjie van ’n “loose cannon”, soos hulle in Engels sê.

Jy het nooit geweet wat hy volgende gaan doen nie, en jy kon nooit op sy impulsiewe beloftes staatmaak nie. Tog kies die Here hom, want Hy kies uit genade.

Daar staan een groot woord in enorme letters oor ons geloofslewe geskryf. Dis die woord “genade”.

Jesus bring ons en God by mekaar uit

Niks wat ons uit ons eie doen, is genoeg om ons met God te versoen nie. Sonder ’n middelaar is ons verlossing onmoontlik.

Toe kom gee God die volmaakte Middelaar: sy eie Seun. En Jesus kom staan tussen ons en God, en wis al die vyandskap uit en delg die skuld volledig.

So bring Hy ons en God bymekaar.

Hierdie Middelaarskap het natuurlik ’n ontsaglik hoë prys van Jesus gevra. Dit het niks minder as sy eie lewe gevra nie, maar dit was eintlik net die aaklige hoogtepunt van ’n vernedering wat baie lank vooraf al begin het.

’n Mens kan net verstom staan oor hoe belangrik ons as sondaarmense vir Jesus moet wees, dat Hy ooit daarvoor kans gesien het. Hy is sy lewe lank verneder en uitgestoot, totdat Hy uiteindelik eensaam, van God en mens verlate, aan die kruis gesterf het. Sodat Hy die Middelaar kon wees wat God en mens by mekaar uitbring.

Jesus het gekom om ʼn dienaar te wees

Jesus het liefde betoon deur te dien. Hy het voete gewas, mense gevoed en genees. Dit het Hom nie gepla wat mense van Hom dink nie. Geen taak was benede Hom nie. Geen mens nie waardig nie.

Onthou, Jesus se hele menswording was een van uiterste vernedering. Die vol herberg was maar net die begin daarvan.

Hy het gekom om ’n dienaar te wees – en Hy het dit konsekwent deurgevoer tot die laaste oomblik.

Daarom het Hy ook die mees vernederende dood denkbaar gesterf. Dit pas in by die patroon van sy hele lewe! Verder moet ons onthou wat dit was waarvoor Jesus daar betaal het.

’n Genadige, vinnige dood kon kwalik vergoed vir die ewige straf wat ons eintlik op ons sonde verdien het. As die gedagte aan die verskrikking van die kruis ons dan wil oorweldig, moet ons daardeur ook herinner word aan die omvang van ons eie sonde, wat dit Hom gekos het.

Die waarheid kan nie verdraai word nie

Jesus noem Homself die weg, maar ook die waarheid. In hierdie benaming lê een van die belangrikste sleutels vir die vrede wat sy kinders by Hom kry. As jy weet iets is nie waar nie, weet jy immers sommer voor die tyd al dat jy nie daarop peil kan trek nie.

En dis wat Jesus hier sê. Hy praat nie net die waarheid nie. Hy ís die waarheid.

Jy kan jou lewe op Hom bou. Dit het egter verreikende implikasies vir elkeen van Jesus se volgelinge. Die Here vra van ons presies dit wat van Hom waar is: dat ons die waarheid sal leef.

Dieselfde eerlikheid wat Jesus se optrede teenoor ons kenmerk, behoort ook uit ons godsdiens en ons verhouding met ons naaste te straal. Vir valsheid van enige aard is daar geen plek in ons lewe nie.

Ons dien immers die Een wat Homself aan ons voorgestel het met die woorde: Ek is die Waarheid.

Vorige artikelVernon Barnard: ‘Vir Hom is ek goed genoeg’
Volgende artikelDít inspireer my! (Marciel Hopkins)