Om vrees vir die dood te oorkom

186

Met elke groot verlies in ’n mens se lewe, groei jou vrees vir die dood. Hierdie verhoogde bewustheid moet ons inspireer om elke dag voluit te leef om meer waarde aan ons lewe te gee.

Aanvaar die feit dat ons almal eendag gaan doodgaan

Die mens se lewensverwagting het die afgelope paar eeue geweldig toegeneem. Voor die aanbreek van die moderne era het die mens maar gemiddeld 20 tot 35 jaar oud geword.

Ons lewensverwagting kon dalk in sekere gevalle meer as verdubbel het. Ons kan ook probeer om ons lewe verder te rek deur gesond te eet en gereeld te oefen; om nie te rook nie en gereeld mediese ondersoeke te ondergaan.

Ons kan daardie ekstra jare dalk ook aangenamer as in die verlede maak, maar steeds sal ons op ’n dag die dood in die oë moet kyk.

Die bedoeling hiermee is nie om negatief te wees nie, maar juis om mekaar op te roep om sinvol te leef.

Die verhouding tussen God se plan vir my lewe en die keuses wat ek, of ander mense, uitoefen, bly steeds ’n groot misterie. Tog lyk dit nie reg nie om aan te neem dat God bloot ’n streep deur ons lewe trek, en basta met die res.

Gesels met jou geliefdes oor die dood

In vroeër tye was die dood deel van die familielewe. Vandag sterf mense in hospitale, ouetehuise en versorgingseenhede. Dit veroorsaak dat die familie nie altyd die geleentheid het om by te wees wanneer die persoon sterf nie.

Ook die begrafnis self vervul ’n belangrike funksie om die realiteit van die dood te snap. Indien ’n kind oud genoeg is om self te besluit of hy die begrafnis wil bywoon, laat hy dit doen.

Mense sal ook emosies soos vrees, angs, frustrasie, woede, alleenheid of skuldgevoel beleef. Laat hulle verstaan dat ’n mens hierdie emosies mag ervaar en help hulle om daaroor te praat.

Die belangrikste is dat daar behoorlik met mekaar oor die dood gekommunikeer sal word. Dit gebeur te maklik dat ’n mens wegskram daarvan om oor sake te gesels wat vir jou ontstellend is.

Moenie wag om dood te gaan nie, leef!

Die lewe kry sy grootste betekenis wanneer jy tyd bestee aan die dinge wat jou en die lewe oorleef. Om byvoorbeeld mense te dien, het ewigheidswaarde en is binne ons elkeen se bereik.

Ons mag dus ook ’n sinvolle aardse lewe lei. ’n Mens mag nooit sterf voordat jy gelewe het nie. Geniet elke dag. Moenie gaan slaap as daar stukkende verhoudings is nie. Daar is altyd selfverwyt by mense as iemand sterf terwyl daar kwaai vriendskap was.

Moenie vrees nie. Ons hoef nie bang te wees vir die onbekende ná die dood nie. Ons ken immers reeds een vername Persoon daar. Gee jou geliefdes elke dag genoeg drukkies. Maak seker dat hulle weet dat jy hulle liefhet.

Wanneer die dood kom, betrap dit ons onverhoeds, en is dit ons geliefdes wat met ’n klomp probleme en vrae bly sit. Daarom is dit belangrik dat ons wel oor die dood moet praat, en veral ook hoe ons ons op hierdie gebeurtenis kan voorberei.

Vorige artikelIlne Benadie: Wat ek geleer het …
Volgende artikelMoet jy jonk wees om mooi te lyk en te voel?