Ontwikkel jou potensiaal en vermoëns

390

As jy doen wat jy nog altyd gedoen het, sal jy kry wat jy nog altyd gekry het. Ons is geneig om onsself te onderskat omdat ons daarvan oortuig is dat ons vermoëns beperk is. Maar wat as ons veronderstelde beperkings net ’n illusie is? –John Maxwell

As jy soos die meeste mense is, is ek seker jy sal graag meer uit die lewe wil kry as wat jy op die oomblik ervaar. Jy is miskien nie op soveel vlakke so suksesvol soos wat jy graag sou wou wees nie. Of miskien is jy nie heeltemal tevrede met die vordering wat jy maak nie. Kry jy alles gedoen wat jy graag wil doen? Of wil jy meer sien, meer doen, meer wees?

Ek wil jou help om jou denkwyses en jou vermoë uit te brei. Ek wil hê jy moet die uitdaging aanvaar om die impak van jou potensiaal vry te stel en jou lewe te verander.

Ons praat dikwels van “potensiaal” in die enkelvoud. Maar wat as ons potensiaal verkeerd beskou? Dit is te beperkend om aan potensiaal as een ding te dink.

Ek wil met jou praat oor hoe om die meeste te maak van die vermoëns wat jy reeds het. Jy het dosyne, miskien selfs honderde. Elke gebied van potensiaal is gebaseer op jou talente en jou keuses.

Ek wil fokus op die sewe belangrikstes wat meer van talent as van keuse afhang, alhoewel albei betrokke is:

Energiepotensiaal – Jou vermoë om fisiek vol te hou

Emosionele potensiaal – Jou vermoë om jou emosies te beheer

Dinkpotensiaal – Jou vermoë om doeltreffend te dink

Mensepotensiaal – Jou vermoë om verhoudings te bou

Kreatiewe potensiaal – Jou vermoë om opsies raak te sien en antwoorde te vind

Produksiepotensiaal – Jou vermoë om resultate te bereik

Leierskappotensiaal – Jou vermoë om ander op te hef en te lei

Deur voortdurend op hierdie gebiede die meeste te maak van vandag se potensiaal, wat belangrik is vir ’n mens se sukses, sal jy môre se potensiaal verhoog.

Die verskillende soorte potensiaal ontwikkel nie afsonderlik nie; dit werk saam. Dit kan jou help as jy op twee maniere aan hierdie konsep dink.

Eerstens bou jou verskillende soorte potensiaal in lae op. Dit skep ’n goeie basis vir jou lewe. Dit is soos om ’n huis op ’n vaste rots te bou in plaas van op sagte sand. Dit kan gewig dra. Jy kan ’n groot, swaar struktuur skep wat vir ’n lang tyd sal bly staan.

Tweedens is jou soorte potensiaal aan mekaar verbind. Elke keer dat jy op een gebied verbeter, is daar die geleentheid vir sinergie met ’n ander gebied. As jy byvoorbeeld jou energiepotensiaal verhoog, sodat jy fisiek beter kan volhou, en jy verhoog jou leierskappotensiaal, wat die vermoë is om ander op te hef en te lei, sal jou doeltreffendheid in geheel verhoog.

Waar jy voorheen moeg geword het en opgehou het om by mense in te skakel toe dit werklik nodig was, leer jy om vol te hou en op jou beste te wees in jou interaksie met mense.

Ondersoek jou keuses terwyl jy jou sewe kerngebiede van potensiaal ontwikkel. Soek na maniere om jou vermoëns uit te brei. Jy sal verbaas wees oor die saamgestelde effek wat jy ervaar.