Hoe om … verskille te hanteer

258

Elke mens verskil en het ’n ander benadering nodig. Leer om doelbewus gesonde verhoudings te kies. Luister na jou hart, jou instinkte en die persoon. Só, glo LIZANNE DU PLESSIS, kan jy jou vir vrede op aarde beywer.

Hoe is dit moontlik dat mense so uiteenlopend is dat selfs kinders met dieselfde pa en ma, in dieselfde huis, kan verskil?

Dawid gee die antwoord in Psalm 139: U self het my diepste wese gemaak, my in die moederskoot gevorm.

Wat ’n fantastiese beeld van hoe ons elkeen uniek gemaak is.

Dit is makliker gesê as gedaan. Ons ontvang tog nie met geboorte ’n gids wat ons eie en ander se temperament en persoonlikheid verduidelik nie. Net so weet ons mense ervaar en wys liefde verskillend, maar kan nie “ruik” wat die liefdestaal is wat hulle die beste pas nie.

Iets wat ook ’n rol speel in jou aanvaarding van vreemdelinge (of nie), is hulle posisie in hulle gesin van herkoms. Ons kliek gewoonlik beter met iemand wat net soos ons die jongste of die oudste of die middelkind is.

Nog iets wat ons geneig is om sommer net te aanvaar, is dat dieselfde omgewing maak dat die mense daarin dieselfde dink en eenders sal praat, doen en op gebeurtenisse reageer. Elke mens is egter uniek bedraad en daarom sal hulle verskillend optree, al stel ons hulle aan dieselfde omstandighede bloot.

Gelukkig wys almal wat oor jou pad kom deur hulle gedrag waarvan hulle hou en nie hou nie. Hulle talente en sterkpunte kom na vore deur wat hulle doen en sê.

Partykeer moet ons net laat gaan en nie heeltyd almal wat ons kwaad maak of irriteer se gedrag probeer bestuur en beheer nie. Stop, kyk, wag en wonder … bid daaroor.

As jy kan uitvind hoekom iemand op ’n sekere manier optree, wat hulle opgewonde, kalm, hartseer of bly maak, kom jy gou agter wie hulle is. Maak seker jy weet ook wat hulle gewaardeerd en gerespekteerd laat voel.

As jy jou “vyand” se temperament verstaan, sal jy ook verstaan hoekom hy optree soos hy optree. Onthou: Gedrag is kommunikasie. Daar is ’n rede vir die doring in jou vlees se
optrede. Agter elke dingetjie wat hulle doen, lê ’n leidraad van hoe hulle bedraad is.

Maar wees geduldig. Dis oukei om in die proses foute te begaan.

Vir die fyngevoeliges is ’n sagte stem voldoende om kritiek mee te kommunikeer. Hierdie persone sal waarskynlik gou hulle gedrag probeer regstel. Vir ander is harde woorde soms nodig om die gewenste uitwerking te kry.

Moenie dieselfde gedrag van twee individue verwag of op dieselfde manier leiding gee nie. Dit sal julle moedeloos maak. As julle kommunikeer oor elkeen se plekkie in die son, groei die vertrouensverhouding tussen jou en die persoon met wie jy bots.

’n “Een grootte pas almal”-benadering werk nie! Elke ding wat ons doen, stuur inligting van ons sintuie na ons brein. Die brein verwerk die inligting, en só maak ons sin van ons wêreld. Daarom verskil almal van mekaar.

Dit is eers wanneer ons onsself en ander werklik ken en verstaan dat ons maniere vind om mekaar op te bou en te motiveer. Die behoefte aan begrip lê in die kern van ons menswees.

Wanneer ons verstaan hoe ons “vyande” bedraad is, kan ons begrip toon vir wie hulle is en hoekom hulle doen wat hulle doen. Só vorm ons sterk konneksies en word ons brugbouers vir die koninkryk.

Vorige artikel[VIDEO] Leef gebalanseerd vir ’n geseënde lewe
Volgende artikelIlne Benadie: ‘Wen of verloor, vat die kans!’