Vergewe dié wat jou seer maak

65

God verwag van ons om dié wat ons seergemaak het, te vergewe omdat Hy weet dat dit goed vir ons is. Sy opdragte is beskermend omdat Hy die beste vir jou wil hê, sê JONANDA BURGER, lewensafrigter en Christelike berader.

As ons nie vergewe nie, word ons oorgegee aan folteraars en sal ons aanhoudend gemartel word totdat ons kies om te vergewe. As ons nie vergewe nie, martel daardie gebeurtenis ons oor en oor asof dit wéér met ons gebeur.

Ons kies as’t ware om verbitterd te wees en aanhoudend en onophoudelik seer te kry.

Deur te vergewe, maak ons klaar met die oortreder en die oortreding. God maak ons gesond en ons kan aangaan met ons lewe.

Seer kan ons beter of bitter maak. Dit is jou keuse hoeveel invloed gebeure van die verlede op die geluk van jou hede gaan hê.

Eers moet jy ervaar hoe dit is wanneer God jou vergewe wanneer jy om vergifnis vra. Dis die enigste manier om te weet hoe dit voel om werklik vergewe en skoon te wees.

As jy eers God se groot genade vir al jou sondes ontvang, sal jy nie anders kan as om ook genade aan ander te betoon nie.

“Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af” (Psalm 103:9-12).

As ons ons sondes teenoor God bely, vergewe Hy ons volkome. Hy dink nooit weer aan dit wat gebeur het nie. Dis asof dit nooit gebeur het nie.

Om te vergewe, beteken …

• om die seer en kwaad teenoor jouself, ander mense, omstandighede en God te erken;
• om te kies om te vergewe. Jy gaan nie noodwendig lus voel
• om dit te doen nie, maar dis ’n keuse. Wanneer jy daardie besluit geneem het, sal jou gevoelens mettertyd verander;
• om afstand te doen van die reg om kwaad te wees en mense terug te kry;
• om op te hou om mense of God te blameer;
• om onvoorwaardelik te vergewe al vra hulle nie om vergifnis nie;
• om nie meer oor oortredinge te broei nie; en
• om soos Jesus aan die kruis te bid dat God

die oortreder moet vergewe en seën. Dit sal ons hart totaal verander teenoor die een wat ons moet vergewe.

Voordat jy kan vergewe, moet jy weet wat om te vergewe. Al maak dit seer, is dit nodig om daaroor te praat. Gesels met God oor hoe jy gevoel het, wat jy gedink het en wat dit aan jou gedoen het.

’n Doelgerigte besluit moet geneem word om te vergewe. Vra God om jou te help. Dan is dit nodig om hardop te sê dat jy iemand vergewe.

Vra die Here om die seer in jou te genees en alle herinneringe aan die gebeurtenis weg te vat.

As jy wel die gebeurtenis onthou, verklaar weer hardop dat jy die persoon vergewe het en spreek hom of haar dan weer vry.

Vorige artikel[VIDEO] Gesonde verhoudings gee sin aan jou lewe
Volgende artikel[VIDEO] Help ontwikkel jou kind se brein