Bang om oor geloof te praat?

494

As jy rondkyk, besef jy hoeveel mense die Here nodig het. Jy ken die goeie nuus, nou moet jy oor jou geloof gaan praat. Maar hoe sal jy weet wat om te sê?

Gelowiges moet ’n verskil maak, enige tyd, enige plek

Die land waarin ons woon, is vir baie mense nou heeltemal anders as dit wat hulle geken het. Vir sommige is die toekoms nie rooskleurig nie, en hulle onttrek eerder en “emigreer” binnetoe.

Ons moet eerder die brugbouers word wat dit waag om uit daardie binneruimtes te breek.

Jesus het nie kerk gehou in ’n gebou en kerk-wees tot “heilige” plekke beperk nie. Hy was die heeltyd aan tafel saam met die “verkeerde” mense.

Hy bou brûe en nie skeidingsmure nie. Hy bring lig en lewe in die plekke wat in daardie tyd as donker en vuil beskou is.

In Suid-Afrika gaan dit van ons vra om die moed te hê om grense oor te steek. Dat ons deur ’n goeie gesindheid en optrede ’n verskil sal maak en ons geloof regtig sal leef.

Jou woorde en dade, selfs jou stilswye, praat kliphard vir die reddingsboodskap, juis daar waar mense dit die minste verwag.

God is nie net in die kerk en tussen die “regte” mense nie. Hy is juis op die “onheilige” plekke en tussen die “onheilige” mense. Tussen die lammes, die blindes, die melaatses en die sondaars.

Ons moet besef dat die hele wêreld Syne is. Daarom behoort daar nie ’n onderskeid tussen die “kerkwêreld” en die “gewone wêreld” te wees nie.

Dit beteken al Sy kinders, in elke sfeer van die lewe, is geroep. Enige ruimte is ’n heilige ruimte en ons is geroep om oral ’n verskil te maak.

Dade sê meer oor geloof as woorde

Deur ons diens aan mekaar word verhoudings gebou en belê ons in mekaar se lewens. In die proses getuig ’n mens sonder om ’n woord oor bekering te sê.

Daar is baie maniere waarop ’n mens dit kan doen. Dit hoef nie groot dinge te wees nie. Dis soms hulp met die klein dingetjies wat iemand regtig waardeer. Jou omgee stuur ’n kragtige boodskap uit.

Dit is soos om julle nuwe bure aan ander vriende voor te stel en hulle na die plaaslike geloofsgemeenskap uit te nooi.

Jy is miskien ’n dokter, maar jy is baie meer as dit. Op ’n manier is jy ’n pastoor onder jou kollegas, vir die pasiënte, vir die bure en vir die gemeenskap. Jy pas dalk iemand se kinders op as hulle in die knyp is en help waar jy kan.

Gebruik jou vaardighede om mense te help om sin en betekenis in die moeilike seisoene van hulle lewe te vind. So word ’n mens mekaar se familie.

Ware gelowiges is mense wat uit die diepte van hulle harte gee, veral so dat hulle dit aan hulle eie lyf voel.

Uiteindelik gaan dit daaroor dat as ’n mens regtig liefhet, jy vir ander ’n belewenis van ’n safe space kan gee. En dis daar waar hulle God se liefde en omgee kan beleef.

Daar is waarskynlik niegelowiges wat dalk vir die eerste keer sien hoe gelowiges leef. Sonder dat jy iets oor geloof gesê het.

Liefde en omgee trek mense nader aan God

Henri Nouwen skryf in Bread for the Journey dat ons liefde en omgee anders behoort te lyk as dié van die wêreld: “Once in a while we meet a gentle person. Gentleness is a virtue hard to find in a society that admires toughness and roughness.

“A gentle person treads lightly, listens carefully, looks tenderly, and touches with reverence.”

In hierdie wêreld waar almal taai wil wees, kan so ’n sagtheid kliphard praat oor God en die evangelie.

Sommige mense is lief vir ander, omdat hulle die lekkerte daaruit kry. Eintlik gaan dit nie oor liefde vir ander nie, maar oor die bevrediging van hulle eie behoeftes.

Liefde is wanneer ek iemand of iets liefhet ten spyte van en ten koste van myself. Dit beteken dat ek die “vis” wat ek gevang het, teruggooi in die water. Al is ek hoe lus daarvoor. En dan verder gaan en my enigste stukkie brood vir die dag met die vis deel.

Wat geloof so pragtig en uniek maak, is dat dit gaan oor die groot verhaal van Hom wat eerste gegee en brood gebreek het. Sodat ons dit ook kan doen.

Soms moet jy egter self eers “breek” voordat jy kan gee. Pyn en seerkry maak jou sterker om regtig die diepte van spiritualiteit en konneksie met God te beleef.

Ons geloof is die geloof, hoop en liefde, waarvan laasgenoemde die belangrikste is. Liefde is ’n geskenk wat ons moet uitdeel, sodat ander ook wil hê wat ons het.

Gebruik sosiale media om die evangelie te deel

Elke gelowige is geroep om die weg van Jesus te loop, maar is ook geroep om self ’n gestuurde te wees (Johannes 20:21).

God wil iets radikaal in Suid-Afrika doen. In ’n tyd van pyn en gebrokenheid is Hy besig om “wounded healers” te vestig. Mense wat doen wat hulle sê en leef wat hulle glo. Mense wat die kruis se kreet luidkeels laat weerklink.

Jy is ook geroep om ’n “dominee”, ’n “pastoor”, ’n “minister” en ambassadeur te wees. ’n Vrou wat bedien met lig, lewe, hoop en vrede.

Gelowiges moet die goeie nuus uitleef by die werk, by die universiteit, by die huis en by die gym. Sodat dit kan versprei.

Ons moet soos ontdekkingsreisigers kan soek en eksperimenteer. Ons het tog die hele wêreld in die palm van ons hand, danksy digitale media en die internet.

Dié wat passievol is oor geloof en spiritualiteit, kan hulle eie netwerke stig. So kan ons oor die hele wêreld virtueel aan geloofsgemeenskappe verbind word waar almal veilig voel.

Uiteindelik kan die kerk nie jou spirituele ontdekkingsreis vir jou stap nie. Jy moet self die werk doen. If you want to walk on water, you’ve got to get out of the boat, soos John Ortberg se groot trefferboek lui.

Daar kort geestelike leiers met ’n passie. Mense wat hulle kreatiwiteit gebruik om virtuele gemeenskappe te stig wat soms in die regte (fisieke) wêreld kontak kan maak.

Die kerk moet geloof op ’n nuwe manier uitdruk

Hoe sou ’n lewe lyk buite die kring van die kaggel? ’n Kooltjie wat te lank op sy eie langs die warm kole lê, word gouer koud.

As gelowiges het ons mekaar nodig om warm te bly vir die Here. Ons het geloofsvriende nodig.

Dis waarom die Nuwe Testamentiese skrywers ook so dikwels gesê het ons moenie wegbly van die byeenkomste af nie (Hebreërs 10:25).

Natuurlik kan die kerk nie alles vir almal wees nie. Die sisteem het reuseprobleme en voldoen nie aan elkeen se behoeftes nie.

Dit is waar dat ons in ’n boetiekkultuur leef waar almal hulle eie behoeftes wil vervul en ready-made produkte soek. Die geloofsgemeenskap sal nie vir almal werk nie.

Die kerk is ook die plek van pyn en seer en was dikwels die plek waar apartheid en oorlog geregverdig is. Dit het sy foute en beperkings soos enige sisteem, persoon en groep.

Tog doen die kerk die afgelope 2000 jaar goeie werk.

Trouens, ons moet ons bes doen om herlewing in te bring. Die kerk moet hard probeer om oop te wees vir die vars uitdrukking van geloof en spiritualiteit, wat aanvanklik vreemd mag wees.

As dit vir jou na baie werk klink, dan moet jy miskien vra: “Waar is my hart dan regtig?”

Goeie leiers verstaan iets van goeie volgelingskap. Wees jý die verandering wat die wêreld nodig het. Wees eerstens ’n volgeling, en dan ’n leier, net daar waar jy is!

Vorige artikel[PODSENDING] Hoe gemaak as my kind vloekwoorde gebruik? [Reeks 1 Nommer 6]
Volgende artikelBybelvrou – Liesel Krause-Wiid [Hanna]