Hoekom is liefde moeilik en haat maklik?

422

Emosies soos woede, veroordeling en haat word “negatief” genoem en is “verbode”. Tog leef hierdie gevoelens, gedagtes en dade tussen selfs die mees toegewyde gelowiges. Wat kan help dat ons die liefdesgebod behoorlik toepas? ONS VRA KENNERS …

Begin by die keuse: hoe moet my lewe lyk?
Jy kry twee soorte mense. Daar is een wat by ’n vertrek instap en sê: “Hier is ek.” Maar ’n ander een kan instap en sê: “Aa, daar is jý.” Dis jou keuse watter een jy wil wees.

Jy kan nie bekostig om besluiteloos te bly oor of jy voluit gaan leef of die weg van die minste weerstand gaan kies nie. Talle mense “speel
versigtig”. Hulle wil nie foute maak nie. Dus waag hulle nie meer op nuwe, onbekende terreine nie.

Het jy al opgemerk? Van die mees miserabele mense bly twyfel en kan net nie besluit nie. Besluiteloosheid lei tot stagnering. Dit mag ons nooit toelaat nie. Waag om te leef en nuwe uitdagings aan te pak.

Geleenthede is waar jy nou is en nooit waar jy was nie. Ons kan die lewe na agtertoe net onthou, maar moet dit vorentoe leef. Ons moet aanhou leer asof ons vir ewig gaan leef. Daarby moet ons leef asof ons môre gaan sterf. Die lewe is te kort om klein te dink.

Een manier om mense te beoordeel is deur wat hulle sê. ’n Beter manier is deur wat hulle doen. Die beste manier is deur wat hulle gee. In Handelinge 20:36 lees ons: “Om te gee, maak ’n mens gelukkiger as om te ontvang.”

Jy het soveel om te gee. Wees op die uitkyk in jou werk, woonbuurt, kerk en vriendekring. Let op vir geleenthede waar jy wat jy doen, kan laat saak maak. Wees ’n bron van energie en lewensvreugde waarby ander kan baat vind.

 – ALAN SUTTON, predikant

Maak tyd vir meer pret en minder kla

’n Aanhoudende gekla kan enigiets bederf en verhoudings versuur. Dit is ’n uitdaging om te keer dat jy nie in ’n negatiewe ingesteldheid verval nie. Kry jouself sover om op te hou kerm oor hoeveel mense om jou kla! Met meer pret in jou dag sal jy ophou om so iesegrimmig te wees.

Om pret te hê, moet jy fokus op die hede. Moenie dat vrees vir die toekoms of spyt oor die verlede jou terughou nie. Jy mag maar tevrede wees met wie jy is, waar jy is en wat jy kan vermag. En dan doen jy gereeld wat vir jou lekker is, soos om te lees in plaas van skottelgoed was of om ’n ou vriend weer op te soek.
Kies om nie in vrees te leef nie. Nuwe dinge kan pret wees. Pak iets aan wat jy nooit sou gedink het om te waag nie. Vrees beklem ons denke en lywe. Maar ons kan kies vir die opwinding. Een manier om vrees te oorwin is om “rustig te raak”. Soek gefokus na die humor en vreugde in omstandighede.

Doen moeite om jou te omring met mense van verskillende ouderdomme. Dáár is altyd meer gelag, meer onverwagse bekorings en meer gesigspunte om te oorweeg.

Die grootste probleme waarvoor mense van alle ouderdomme en in alle lewensfases te staan kom, is vereensaming en betekenisloosheid. Hoe kan daar soveel eensame mense wees? In die probleem lê ook die oplossing: As jy ’n vriend soek, wees ’n vriend.

– ANNE BLACKLAWS, bestuurskonsultant

Onthou jou goeie maniere en wees bedagsaam

Namate ons ouer word, kan swak gesondheid, verveeldheid, of selfs ’n nuwe omgewing maak dat ons vereensaam. Dis belangrik om nuwe en ou vriendskappe te koester. Dit gaan van jou vereis om opnuut bewus te word van hoe jy in verskillende situasies optree.

Onthou, jý is jou boodskap. Let dus op na jou voorkoms. Maak seker dat jy nooit vir ander tot aanstoot sal wees nie. Om skoon en netjies te wees is deel van Goddelikheid. So iets dwing respek af, en is net goeie maniere.

Mense hou jou dop: loop regop. Behou met ander oogkontak en glimlag. Begin weer om bedagsaam te wees. Wees spesifiek bewus van hoe jy teenoor ander optree.

Leer diegene na aan jou om die mooi in die lewe te weerspieël. Soms begin dit bloot by vriendelikheid en respek vir jouself en vir mekaar.

Let weer op hoe jy praat. Fokus op jou stemtoon en hoe jy jou aan ander oordra. Nog belangriker: Leer weer om te luister. Onthou, jou mening is nie noodwendig die regte een nie.

Moenie die “feite” soos jy dit sien, aan ander opdring nie. Mense is geregtig om van mekaar te verskil. Om te luister is een van die sleutelaspekte van goeie kommunikasie en vriendskap bou.

Gasvryheid is ’n geskenk van God. Wees vrygewig met jou tyd, haal jou mooi goed uit en nooi mense na jou toe.

– ANNE DREYER, internasionale motiveringspreker

Oefen jou brein vir ’n meer liefdevolle hart

Die brein is die sentrale beheerstelsel wat ons ervaringswêreld bestuur. Dit geld op verskeie vlakke: intellektueel, fisiek, emosioneel en geestelik. Wanneer die brein gesond is en aanhou groei, kan ons op ons beste funksioneer. Dan kan ons meer positief, liefdevol en verdraagsaam wees.

Neuroplastisiteit vorm die basis van onder meer positiewe sielkunde. Hieronder geld streshantering, verbeterde werkprestasie of huweliksberading. Dis belangrik om hierdie breinontwikkeling doelbewus aan te wend.

Breinselle wat saamwerk, groei saam. Wanneer sekere denke of aksies herhaal word, vorm daar sterk bane. Dit kan sterk gewoontes vestig – ten goede of ten kwade. Daarom is dit so belangrik om positief te wees en slegs positiewe bane in stand te hou.

Hoe raak jy van jare se negatiewe emosies ontslae? Leer om ou ongewenste paaie te ignoreer. Só kan jy dit in onbruik laat verval. Fokus dan sterk op die kweek van ander goeie gewoontes.

Wanneer ons ’n besluit neem, doelwitte stel en met positiewe dade deurvoer, is ons onstuitbaar. Leer mediteer, want dit help jou kalmeer en stres beter hanteer.

Stel jou in dat jy nuwe breinpaaie kan inoefen om gelukkiger of meer empaties te wees.

Versterk jou innerlik en leer om fisieke en emosionele pyn beter te hanteer.

– HANNETJIE VAN ZYL-EDELING, sielkundige, skrywer en motiveringspreker

Werk saggies en met deernis met jouself en ander

GJy kan jouself en jou lewensreis deur die lens van deernis bestudeer. Deernis laat jou jou eiewaarde besef. Dit maak ook dat jy kan waag om bewustelik te leef.

Kyk terug en weeg jou foute en welslae. As jy mooi kyk, sal jy al twee herken. So, maak vrede met die foute! Dis waartoe deernis jou in staat stel. Vier die suksesse (klein en groot) en laat toe dat dit die boustene vir die reis vorentoe word.

Droom nuut, geniet die mense rondom jou, belê in verhoudings. Die grootste natuurlik; jou verhouding met God. Ervaar die stem wat jou vol deernis aanspreek in die “fluistering van die windstilte” soos Elia by die berg Horeb.

Tye het verander (en hou aan verander). Die ekonomie bly bokspring, krisisse gooi almal omver. Die sosiale wese van die wêreld verander – deur ons lens, nie altyd ten goede nie. Ons word gedwing om teen die stroom te swem. Dit behels dat ons talle alledaagse praktyke met deernisvolle suspisie benader.

Elke nuwe gier wek nie opgewondenheid nie. Ons vertrou die filters wat ons oor jare veilig gehou het in ’n intieme geloofsverhouding. Stagneer gaan ons ook nie – ons het intuïtiewe aanvoelings vir die regte koers. Ons volg dit daagliks in omgang met die Vader.

Ons gaan ook nie na die rand van die samelewing skuif nie. Ons sal die lewe dophou deur die lens van deernis. Só, sal ons waagmoedig teen die stroom swem as ons dink dis nodig.

– JURIE SCHOEMAN, leraar en skrywer

Vorige artikelHoe om … minder besig te wees
Volgende artikelLeer jou rebelkind beter keuses maak