Is ’n mens se sterfdatum vooraf bepaal?

439

Is ons elkeen se “streep getrek” en as jy die dag daar uitkom, is dit verby met jou ongeag wat jy doen of hoe jy lewe? En wie trek daardie streep? Is dit God of dalk jyself?

God gebruik die dood in Sy diens

As ’n mens glo dat jou streep getrek is, kan jy sê: “As jou tyd gekom het, het dit gekom. As jy nie doodgaan van kanker nie, gaan ’n dronk mens jou omry of ’n dwaalkoeël gaan jou tref.”

Dit kan veroorsaak dat mense ’n onverantwoordelike lewenswyse volg met die eenvoudige filosofie: “As jou tyd gekom het, gaan jy in elk geval sterf.” Of anders gestel: “As my tyd nog nie daar is nie, sal ek dit maak.”

Hierdie siening behels ongelukkig ook dikwels dat God as die “outeur” van alle sterftes gesien word. Selfs die voortydige dood van ’n kind word dan vierkant voor Sy deur gelê.

Dan worstel ’n mens soms met die “maklike” vertroosting: “Dit was seker maar haar tyd.” Of ander kere wanneer iemand in ’n lewenskrisis beland en teen alle aanduidings lewend daaruit kom, sal mense sê: “Dit was seker maar nog net nie sy tyd nie.”

Eerstens moet ons besef: God is lewe. Hy is die Bron van lewe en die Gewer van lewe. Soos die sonde, is die dood nie uit Hom nie. Dit is ’n vreemde, ongoddelike mag.

Wat ons duidelik moet verstaan, is: Christus het die dood oorwin! Dit beteken nie dat die dood nou nie meer bestaan nie, maar wel dat dit ook in Sy diens gebruik kan word.

Natuurlik is dit normaal dat die meeste mense so lank moontlik wil leef. Die mens se drang om te lewe is waarskynlik sy sterkste basiese drang.

Wat is die ideale ouderdom om te sterf?

Wat is die voorwaarde, wat moet gebeur, om te kan sê, “My lewe was die moeite werd”? Wanneer kan ek maar my laaste asem uitblaas?

Vir party mense is ouderdom die belangrikste faktor. Maar ’n mens se lewenskwaliteit is tog belangriker as die aantal jare wat jy op aarde was. Daarom gaan dit eerder oor die “optimum” aantal jare en nie die “maksimum” nie.

Benewens lewenskwaliteit is die kwessie van lewensvervulling ook belangrik. Dit hou in dat jy God se doel met jou lewe verstaan en verwesenlik en jou talente en geleenthede optimaal gebruik.

Die vraag is dus eerder: Wat het jy gedoen met die geleenthede, talente en jare wat jy wél gegun is?

Nog ’n kwessie ten opsigte van jou lewensduur – en waarskynlik die heel belangrikste daarvan – is die vraag: Het jy in hierdie lewe jou saak met jou Maker reggemaak? Is jy met Hom versoen deur die Seun?

Jy kan 100 jaar oud word en as ’n beroemde en skatryk persoon sterf. As jy die ewigheid binnegaan sonder dat jy die verlossing deur Christus aanvaar het, was jou lewe ’n mislukking.

En al sou ’n kindjie van tien jaar sterf, maar sy het Jesus aangeneem, was dit nie ’n vermorste lewe nie.

Uiteindelik is daar baie faktore wat ’n rol kan speel in elke individu se uiteindelike ouderdom. Die belangrikste beginsel is dat God ons ’n optimale aantal jare op aarde wil gee.

Jy of ander kan jou lewe verkort of verleng

Baie mense trek hulle eie streep en sterf vroeg. Aan die ander kant kan ’n mens ook iets doen om langer te leef.

Om jou “optimale” ouderdom te bereik, is dit nodig dat jy ’n lewenstyl sal volg wat die beginsels van die Woord nakom.

Wanneer jy dit verontagsaam, minag jy jou liggaam as ’n tempel. Jy kan jou lewe verkort deur onverskillig en roekeloos te leef. Deur byvoorbeeld ongesonde eetgewoontes, rook, dwelms, die oormatige gebruik van alkohol of seksuele losbandigheid.

Hierby kom geestelike en emosionele faktore wat ons lewens verder kan verkort. Onheilige en negatiewe emosies soos haat, onvergewensgesindheid, bitterheid, vrees en stres het ’n effek op jou gesondheid. En uiteindelik op jou lewenskwaliteit en lewensduur.

Ons moet ook dink aan mense wie se “streep” deur ander getrek word. Dink maar aan ’n ma wat alkohol en dwelms tydens swangerskap gebruik het. Wie trek die streep in daardie geval?

Of wat van ’n man wat ontrou is in sy huwelik, MIV opdoen en dit aan sy vrou oordra? Sy kan weer op haar beurt die virus aan haar ongebore baba oordra.

Wat van aborsie? Daardie mensies se streep is getrek nog voordat hulle gebore is – beslis nie deur God nie!

In Suid-Afrika gebeur dit baie dat iemand te veel drink en agter die stuur van ’n motor inklim. Sê nou daardie persoon is die oorsaak van ’n ongeluk waarin onskuldiges dood is, wie moet daarvoor geblameer word?

Christene hoef nie bang te wees vir die dood nie

Niks gebeur wat vir Hom ’n verrassing is nie. Dit impliseer dat Hy by voorbaat weet wat en wanneer alles met elkeen van ons sal gebeur. Ook wanneer en hóé ons sal sterf.

Waarom voorkom Hy dan nie dat onskuldige mense sterf nie? Feit is dat daar baie dinge in hierdie wêreld gebeur wat nié Sy wil is nie – al het Hy geweet dit gaan gebeur.

Sekerlik is daar gevalle waar ’n ramp, ongeluk en die dood afgeweer is. Tog is daar ander gevalle waar Hy nié ingegryp het nie.

Satan en die mens self kan besluite neem teenstrydig met die goeie en volmaakte wil van God.

Die dood beteken egter nié dat die Here nie meer in beheer is nie. Christene se dood beteken nie die einde nie, maar is net die deurgaan na die eintlike, ewige lewe in volmaaktheid saam met Hom.

Ons is egter nie meer in die paradys nie en ons is ook nog nie in die hemel nie. Ons is deel van ’n wêreld wat stukkend en gebroke is.

Mense kán hulle eie streep trek. Mense kan ander mense se streep trek. Mense se reg tot persoonlike keuses word nie opgehef nie – al is dit verkeerd en sondig.

Ons wéét dat níks ons kan skei van die liefde van God nie (Romeine 8:38). Ons kan daaraan vashou dat ons hemelse Vader, ten spyte van onbeantwoorde vrae, oor die dood heers. En dat ons daarom nie bang hoef te wees vir daardie dag nie.

Party kry kans vir regmaak voor hulle doodgaan

Hy het ons só lief, dat Hy soms toelaat dat mense in ’n noute beland sodat hulle betyds hulle saak kan regmaak.

Ná alles, wat help dit om ’n lang lewe op aarde te hê en jy sterf sonder dat jy met God vrede gemaak het? Dan was dit ’n tevergeefse, vermorste lewe!

Iets anders wat ook skielik vir mense belangrik raak as hulle hoor dat die dood op hande is, is hulle verhoudings met ander.

Dit gebeur dat mense wat wéét hulle tyd is naby, iemand gaan opsoek of laat kom met wie hulle in onvrede geleef het. Dan gaan dit nie meer vir hulle oor wie verkeerd was en wie wat gesê het nie. Hulle wil net ten alle koste vergewe en vergewe word.

Mans vra hulle vrouens om vergifnis en andersom. Ouers word versoen met kinders, vriende wat vir jare lank vervreemd was; broers en susters wat vir mekaar kwaad was.

Mense wil nie die onbekende lewe ná die dood met versteurde verhoudings ingaan nie! Hoe kan jy vergifnis verwag as jy sélf nie vergewe het nie?

Sê nou maar net jou dood kom té skielik en daar is geen tyd om reg te maak nie? ’n Genadige siekte is nie vir almal beskore nie. Of jy slegs vir ’n kort tydjie of nog lank hier op die aarde gaan wees, is eintlik ’n bysaak. Wat regtig saak maak, is: Waar gaan jy die eerste vyf minute ná jou dood jou oë oopmaak?

Vorige artikelManie Jackson: “My ma se gebed red my lewe”
Volgende artikel[VIDEO] Wanneer jy nie goed genoeg voel nie