Waar daar hoop is, is daar volharding

1444

Oorlewing hang dikwels van een ding af. Dit is al wat gewoonlik staan tussen tou–opgooi of uithou en aanhou. Dit is hoop. Daardie strooihalm waaraan ons vasklou wanneer ander geen uitkoms meer sien nie.

Viktor Frankl, die Oostenrykse sielkundige wat self ook die Nazi-konsentrasiekampe oorleef het, beskryf hoe diegene wat ’n positiewe toekomsverwagting gehad het, hetsy geliefdes wat vir hulle wag of iemand vir wie hulle moes sorg, meer waarskynlik oorleef het. Dié wat geen hoop gehad het nie, het dit nie gemaak nie.

Bykans enigiets is oorkombaar as jy vooruitsigte het

’n Mens kan meeste omstandighede die hoof bied as jy dryfkrag het. Volgens Frankl het baie mense genoeg om ván te lewe, maar min om vóór te leef.

Dit loop hand aan hand met jou toekomsvisie. As jou vooruitsigte donker lyk, verloor jy moed, maar wanneer daar iets is om na uit te sien, spoor dit jou aan. Hoe ons nóú leef, word bepaal deur dit wat ons oor die pad vorentoe glo.

Die Griekse woord wat in die Bybel gebruik word vir “hoop”, is elpo, wat beteken “om uit te sien met behaaglike vertroue en verwagting”.

Ons het reeds op aarde ’n hemelse versekering

Die eerste Christene se situasie het hopeloos gelyk. Hulle is wreed vervolg, lewendig verbrand of vir wilde diere gegooi omdat hulle Jesus as Here bely het. Wat hulle deur hierdie verskriklike tydperk gedra het, was die feit dat hulle die opgestane Jesus met hulle eie oë gesien het.

Hulle het ’n sekerheid gehad. Nie eens die bedreiging van onmenslike marteling of die dood het hulle gestuit nie.

As Christene het ons ’n hemelse versekering. Soos die vroeë Christene, lê ons gemoedsrus in iets wat reeds gebeur het. Jesus het die dood oorwin en is besig om vir ons plek in die hemel voor te berei.

Ons hoef nie net op God te reken vir die ewige lewe nie, ons kan Hom ook hier en nou op aarde vertrou! Hy beloof in Sy Woord dat Hy is in goeie en slegte tye by ons en dat Hy ons nooit alleen laat nie. Jesus se laaste woorde in Matteus 28 is “Ek is by julle, al die dae, tot aan die einde”.

Ons verantwoordelik is om te getuig van die verwagting

God se verbintenis staan vas. Hy het jou lief bo alles, Hy is jou Voorsiener, Hy los jou nooit alleen nie. Al gaan dit soms swaar, dra God jou.

Ons kruis nie ons vingers en hoop vir die beste nie, want ons weet Jesus leef en het die dood oorwin. Hy is by ons en daarom het ons moed vir dit wat kom.

Klaagliedere 3:24 getuig “… Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom”.

As kinders van die Here moet ons hierdie belofte uitleef.

Die wêreld het dit broodnodig! Ons woorde en dade moet van dié optimisme getuig.

Hoop is om onwrikbaar aan God vas te hou! Om Hom te vertrou met jou lewe, en seker te weet Hy sal jou nie in die steek laat nie, ongeag wat gebeur.

Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees (Romeine 15:13).

– LIESEL KRAUSE-WIID, geloofsgroei en gesinsterapie

Vorige artikel[BYBELTEMA] Vind geluk in gesonde verhoudings
Volgende artikel[PODSENDING] Begin elk dag met goeie voornemens