Moet Christene dan altyd gelukkig wees?

151

Jy benodig nie ’n spesiale lisensie om ’n gelukkige Christen te wees nie. Vertrou eerder in elke situasie dat die Heilige Gees jou sal dra.

Dit gaan goed met die mens … wat in die woord van die Here sy vreugde vind (Psalm 1:1, 2).

Wat is geluk? Mense omskryf hierdie saak as ’n toestand van tevredenheid en vreugde.

Wat is ware geluk waarmee jy ’n pad kan stap?

Mark Twain, ’n Amerikaanse skrywer, verduidelik geluk as: goeie vriende, goeie boeke en die vermoë om jou foute te vergeet.

’n Amerikaanse president het weer gesê geluk is om geen pyn in jou liggaam of gees te ervaar nie.

Vir vandag se mens beteken geluk daardie tevredenheid en materiële voorspoed. Dalk is geluk wanneer jy werk het wat jy geniet, iets het waarop jy kan hoop, en iemand om lief te hê.

Uit die Skrif kry ons ’n belangrike wysheid: Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie … maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind (Psalm 1:1-2).

Jesus het die wet van God so saamgevat: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” (Matteus 22:37-39).

Ek kry soms die idee dat ons verwag Christene moet altyd gelukkig wees. Wie aan die Here behoort, mag nooit kwaad word, of geen foute maak nie. Natuurlik is dit onrealisties. Dis soos om van ’n baba te verwag om nooit te huil nie.

Christene is gewone mense wat hulle lewe vir Christus oopmaak. Hulle is nie perfekte wesens wat nooit woede, hartseer of pyn ken nie.

Is om aan Christus te behoort, ’n wenresep vir geluk?

“As jy net op jou knieë gaan en jou lewe met die Here regmaak, sal dinge begin regkom.” Ken jy hierdie manier van praat? Ons wil so graag ’n ongelowige wat swaarkry, bemoedig. Dan kom ons met so ’n aanmerking.

Ek dink ons begrip van geluk is soms dat dit ’n lewe sonder uitdagings is.

Maar die Bybel se idee van geluk is ’n bietjie anders as wat Netflix aan ons uitbeeld. Volgens die Skrif sal ons swaarkry beleef (Johannes 16:33), deur ’n dal van diep donkerte gaan (Psalm 23:4), en in allerhande beproewings beland (Jakobus 1:2).

Jesus waarsku ons: “Moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie” (1 Petrus 4:12). Nie juis ’n uitnodiging na ’n braai nie, nè?

Om Christen te wees, verg uithouvermoë. Ons kort die genade om te glo wat ons nié kan sien nie. Dit vra dat ons ten spyte van ernstige siekte, dood en ander traumatiese ervarings bly glo.

Ons vertrou dat ons ’n goeie Vader dien. Hy beloof dat Hy ons nooit alleen sal laat nie.

Wat as ek as Christen nie altyd gelukkig is nie? Beteken dit ek het te min geloof? Bid ek te min? Wanneer ek meer bid, meer aandag aan my Bybelstudie gee, ensovoorts, doen ek dit nie as nooduitgang nie.

Dis uit ’n begeerte om God beter te leer ken. Dis om sy liefde in my lewe na ander uit te straal.

Jesus bring betekenis, en gee hoop, bemoediging en krag vir vandag en die toekoms. Maar ek dink ons Vader is meer gefokus daarop om ons karakter te vorm. Sy doel is dat ons die beeld van sy Seun weerkaats (Romeine 8:29).

Wat gebeur wanneer ons mense belowe hulle sal vanselfsprekend gelukkig wees solank hulle Jesus volg? Dit kan hulle erg teleurstel wanneer uitdagings kom. Dan begin hulle besef dit kos dissipline en vra volharding.

Geluk is nie ’n lisensie wat ons van ’n hartseer wêreld vrywaar nie

Ons sal waarskynlik almal deur moeilike tye gaan. Ons wêreld is gebroke deur sonde en die eie wil van die mens. Jesus verwyder nie altyd ons swaarkry wonderbaarlik nie. Hy gee wel wat ons nodig het om in geloof te groei.

Só kan ons verhouding met Hom verdiep. Want dit is wat blywende geluk bring.

Om ’n gelukkige Christen te wees, is nie ’n spesiale lisensie nie. Dis eerder om in elke situasie die vertroue te hê dat die Heilige Gees my sal dra. God se Gees sal my die nodige krag en wysheid gee om die lewe aan te pak.

So, dalk is geluk meer soos ’n vlinder. As jy dit wil agternasit, bly dit altyd net-net buite jou bereik. As jy nie daarop fokus nie, kom sit dit onverwags op jou skouer. Dis hoe die Gees werk.

Ons behoort mense vry te spreek van die verwagting om as Christen altyd gelukkig te wees. Wanneer ek eerlik is oor die wroeging binne my? Dan gee ek ’n meer realistiese beeld van Christenskap deur aan die mense om my.

Dit beteken nie ek is negatief, of kort van geloof nie. Dis net dat ek erken ek het die Heilige Gees se krag nodig. Net God kan in my ’n hart van vrede bly behou wanneer tye moeilik raak.

Daar was kere dat ek opreg teenoor ’n vriendin oor my swakhede oopgemaak het. Dan was die terugvoer gewoonlik dankbaarheid. Mense kan met mekaar se pyn en hartseer identifiseer. Ons word geroep om ons naaste lief te hê soos onsself, om uit te reik na hulle in ons alledaagse lewens.

Ek glo dit is wat ware en blywende geluk bring. Dis om medemense lief te hê en te ondersteun – in hulle goeie en minder goeie tye. Dit is die innerlike vreugde wat Jesus gee. Ons kan weet en vertrou: sy geluk is ánders.

– Cherise Vermeulen

Vorige artikel[VIDEO] Verrassende redes om as gesin saam te eet [Reeks 1 Nommer 9]
Volgende artikelAnnél Strydom: “Ons tweede baba het ’n doodsvonnis gekry”