Welslae, terugslae deel van realistiese lewenslesse

63

Ons eerste begeerte as ouers is om net die beste vir ons kinders te gee. Ons wil nie hê hulle moet hoegenaamd blootgestel word aan die seer, verwerping en mislukkings in die lewe nie.

Ons is deurentyd bewus van ons rolmodel-status en dit noop ons om die beste voetjie voor te sit. Dit is belangrik om die lewe maklik te laat lyk en die persepsie te skep dat ons altyd in beheer is. Ouers moet dus altyd perfek wees.

In ’n perfekte wêreld mag jy dalk vra wat hiermee verkeerd is? Waarom mag jy dit nie doen nie? Jy moet tog jou kind wys hoe sukses lyk.

Kom ons parkeer die vrae en skuif ’n bietjie nader aan die realiteit. Dit is nodig om te fokus op die waarhede van ’n mens se daaglikse lewe en die uitdagings waarmee elkeen gekonfronteer word.

Skets ’n gebalanseerde prentjie vir kinders

’n Suksesvolle lewe is ’n kombinasie van hoogtepunte, laagtepunte, uitdagings en walk in the park oomblikke soos die Engelse mense sal sê.

Hoe jy op hierdie oomblikke reageer, aanpassings maak en groei, bepaal jou toekoms, suksesse en aanvaarding van die samelewing. Dit bepaal ook hoe goed jy kan aanpas ten opsigte van uitdagings.

Een van my mentors het altyd gesê: “As ons nie blootgestel word aan die terugslae van die lewe nie, kan ons nie die kruin van sukses geniet nie.”

Ons sal nie die waarde daarvan kan besef nie en ons empatie met die mensdom sal vervang word met oordeel en venynigheid.

Kom ons bring dit terug na ons kinders en die afhanklikheid waarmee hulle na ons opkyk. Ons moet besef ons rolmodel-voorbeeld kan nie net die suksesvolle en positiewe oomblikke wys nie.

Dit is ’n 24-uur per dag mentorskap oor hoe om elke situasie te hanteer, of dit nou positief of negatief is. Ons verantwoordelikheid strek veel verder as om net ’n perfekte prentjie van die wêreld te skets, sonder foute en terugslae.

Rus kinders met realistiese verwagtinge toe

Kinders het ’n inherente begeerte om ouers te beïndruk en hulle goedkeuring te kry. Hulle wil onvoorwaardelik aanvaar word en, bo alles, met die liefde omarm word wat sê jy is veilig, selfs al gaan dinge nie altyd soos beplan nie.

Wat ’n bevrydende oomblik is dit nie wanneer ons aan ons kinders kan erken dat ons ook soms foute maak nie. Dit skep ’n geleentheid om hulle te mentor en versterk vertrouensbande wat ’n pad oopkerf wanneer die bordjies verhang word.

Kinders is ongelooflik aanpasbaar. Soveel te meer as ’n mens hulle die geleentheid gun om hulle eie opinies en insette te kan gee. Dit is belangrik om te besef dat kinders sterk genoeg is, selfs vanaf ’n baie vroeë ouderdom.

Hulle eie morele standaarde en persoonlikhede sal hulle deurdra. Dit is jou werk om slegs ’n leier en ’n vangnet te wees indien hulle dit nodig het. Ouers het ’n verantwoordelikheid om hulle toe te rus met realistiese verwagtinge wat verhoudings sowel as interaksie met mense betref.

Ouers wat voorhou dat hulle onfeilbaar is, skep die illusie van ’n bonatuurlike beeld wat die kind altyd sal bybly. Dit is dus belangrik dat ouers te alle tye hulle kinders omvou met realistiese veiligheid.

Elke mens het ’n inherente dryfkrag om te oorleef. So ook om aanvaar te word nes jy is en te weet dat jy goed genoeg is.

Dink net hoe bevredigend dit vir ons is as ons steeds die waardering, liefde en aanvaarding van ons kinders kry nadat hulle ons ware self gesien het.

Ondersteuning deur suksesse en mislukkings

Ek het al met soveel kliënte te doen gekry wat in vrees grootgeword het. Hulle kan maar net nie daardie “nooit goed genoeg” gevoel afskud nie. Sommige sukkel met selfaanvaarding, juis omdat hulle ouers net hulle suksesse voorgehou het.

Hulle het nooit geleer dat mislukkings tot groter hoogtes kan lei nie. Hulle bly hulleself meet teen die perfekte wêreld wat hulle ouers voorgehou het en glo vas daar is fout met hulle. Hulle het gefaal, want hulle maak foute.

Dit is hierdie kinders (nou volwassenes) wat ’n beperkte verhouding met hulle ouers het. Hulle ervaar ook aanpassings- en selfaanvaardingsprobleme in hulle volwasse lewe. Dit is vir my hartseer wanneer daar in detail verduidelik word hoe hulle ikoon (ouer) verkrummel het.

Wat groter hartseer veroorsaak, is wanneer die verkrummeling van die ikoon ’n oordeel vel oor die kind. Dit gebeur juis omdat hulle vanaf ’n vroeë ouderdom gekondisioneer word om nie hulle foute te bespreek of te wys nie. Moenie dat jou ikoon-status die rede is dat jou kind glo jy is onfeilbaar nie.

Wat is jou bydrae tot jou kind? Ontwikkel jy ’n kind wat net oordeel of kweek jy ’n kind wat verdraagsaam is en waardering en liefde toon?

’n Gesin wat leer om mekaar te dra deur suksesse sowel as mislukte keuses en terugslae, staan sterk. Hulle is geanker in die wete dat daar altyd ’n geleentheid is om te groei, te respekteer en te waardeer, ongeag wat gebeur.

Die dinamika van die gesin word gekoester deur elkeen se sterk punte te erken en elkeen se tekortkominge te ondersteun.

– Lizette Volkwyn