Wanneer geld julle verhouding omkrap

762

Jy wil graag vir  die slaapkamer nuwe  gordyne koop. Jou man  sê dis geldmors en wil  eerder die geld in ’n  spaarrekening sit.

Statistiek toon dat finansies die grootste oorsaak van rusie tussen huweliksmaats is. Die rede is dat jy en hy verskillend dink oor geld en verskillende waardes daaraan heg.

Dit het ook ’n sterk emosionele waarde. Een persoon sien geld as iets wat plesier kan gee en daarom gespandeer moet word. Die ander een sien geld as iets wat sekuriteit waarborg en gespaar moet word.

Hierdie finansiële verwysingsraamwerk word gevorm gedurende ’n kind se grootwordjare, in die ouerhuis.

Die enigste manier om konflik oor finansies te verminder, is om uit te vind wat elkeen se verwysingsraamwerk is. Besluit saam of elkeen se manier van dink oor geld die enigste waarheid is en of dit nog effektief is om so daaroor te dink.

Skakel wantroue uit

In ’n huwelik is man en vrou ’n span. Daar bestaan dus nie iets soos my geld en jou geld of my skuld en jou skuld nie.

Albei moet die verantwoordelikheid aanvaar vir die huishouding se finansies. Om hierdie rede is ’n gesamentlike  bankrekening die ideaal.

Aparte rekenings maak kontrole moeilik en kan wantroue by een of albei van julle veroorsaak.

Besluit watter verantwoordelikhede hy moet neem en watter hy vir jou kan gee. Verkieslik moet albei verantwoordelik wees om rekeninge te betaal sodat julle in pas bly met lewenskostes.

Prakties is dit net beter om een persoon verantwoordelik te maak om boek te hou van die finansies. Gewoonlik is dit die een in die verhouding wat administratief beter georganiseerd is.

As dit die vrou is, is dit 100%. Dit beteken nie dat jou man sy gesag inboet nie. Dit beteken net dat julle as ’n span saamwerk.

Stel saam ’n maandelikse begroting op

Stel ’n werkbare begroting op. Soms help dit om alles neer te skryf en dit dan rustig te bespreek.

Hoewel julle sal verskil oor hoeveel aan wat spandeer moet word, sal ’n plan op papier kommunikasie verbeter.

Dis ook ’n manier om uit te vind watter waarde julle aan geld koppel en wat vir elkeen belangrik is.

Respekteer mekaar se idees. ’n Begroting is nie net ’n plan om te bepaal hoe ’n mens jou geld bestee nie. Dis ’n dokument wat sal help om julle doelwitte te bereik en om vertroue en openheid te bevorder.

Neem in ag dat dit ongeveer 90 dae neem om ’n begroting te laat klop. Wees geduldig!

Onthou ook om elke maand geld eenkant te sit vir liefdadigheid. Selfs net R50 maak alreeds ’n groot verskil. Julle sal sien dat julle nooit meer kan gee as wat julle terugkry nie!

Kommunikasie en eerlikheid is belangrik

Praat met mekaar! Dit hoef nie urelange gesprekke te wees nie. Soms is net ’n vyf minute geselsie genoeg om mekaar op hoogte te bring van dinge.

Onthou as jy nie vir jou man sê jy wil nuwe gordyne koop nie, gaan hy dit nie weet nie. Moenie aanvaar dat hy weet wat jou behoeftes en drome is nie. Dit sal net lei tot misverstande en krapperigheid.

Wees verder honderd persent eerlik met mekaar. Daar is niks wat ’n verhouding soveel skade doen as oneerlikheid nie.

Sorg dat niks in verband met geldsake vir mekaar weggesteek word nie. Dit grens aan oneerlikheid en kan groot skade aan die verhouding aanrig.

Vorige artikel’n Moderne Spreuke 31– supervrou
Volgende artikelWatter lipkleur werk vir my?