Aanvaar jóú man se unieke persoonlikheid

190

Aanvaarding van jou man se andersheid is iets wat met tyd gebeur. Dis juis julle verskille wat julle as ’n eenheid beter maak. Aanvaar dus maar sy unieke persoonlikheid met ’n tikkie humor en geduld.

Die eise wat ons aan mekaar stel, sê: Jy moet soos ek dink, optree en wees. Dan is jy oukei. Dan kan ons lekker saamleef. Voordat dit nie gebeur nie, kan ons nie ’n gelukkige huwelik hê nie. God se visie vir eenheid lyk egter heelwat anders. Ons hoef nie eenders te wees om ’n eenheid te wees nie. Ons moet mekaar juis aanvul.

Lag ’n bietjie oor die verskille tussen julle

Omdat verhoudings vir ’n vrou so belangrik is, lyk elke stukkie onvolmaaktheid na ’n groot probleem. Kleiner, alledaagse krisisse word besliste tekens van die einde van die verhouding.

Sodra ’n man iets doen wat nie in haar prentjies van volmaaktheid inpas nie, glo sy dat hy dit nie meer geniet om saam met haar te wees nie. Of dat hy haar nie meer liefhet nie.

Omdat julle uniek is, sal daar altyd kleiner en groter situasies wees waarin julle mekaar verkeerd opvryf. As jy toelaat dat dit jou elke keer irriteer, sál jy die een of ander tyd ontplof. Of begin glo dat jou man egosentries is en glad nie vir jou omgee nie.

Daarom sal jy moet ophou om die lewe so ernstig op te neem.

Leer om die humor in die ongemaklike situasies raak te sien.

Laat hom toe om sy persoonlikheid uit te leef

Dit gaan oor ’n houding wat in jou hart moet leef en wat jy met jou optrede moet kommunikeer. ’n Houding wat wys: Jy mag maar jy wees. Ek sal jou nie veroordeel of probeer verander nie maar probeer verstaan en geniet.

Miskien sal dit help as ’n mens na Paulus se raad aan die gemeentes kyk. Hy leer dat ons die lewe vir mekaar gaan moeilik maak met ons verskille.

Die sake waaroor ons verskil, is dikwels nie lewensbelangrik nie.

Ek moet seker maak dat my standpunt en optrede God se goedkeuring wegdra. Dan kan ek ten volle oortuig wees van my standpunt – sonder dat ek my maat daarvan hoef te oortuig.

Ons moet baie eerder soek na maniere waarop ons te midde van verskille eenheid kan bou.

Eenheid beteken nie julle moet dieselfde wees nie

Adam was ’n alleenmens. En hy was op soek na ’n ander mens om sy eensaamheid te verdryf.

Om hierdie leë plek te vul is Eva gemaak. Sy moes hom aanvul, afrond en volledig maak. Met haar andersoortigheid moes sy hom meer maak as wat hy op sy eie kon wees.

God se idee is ’n omvattende eenheid waarin twee unieke mense mekaar aanvul. Hulle moet saam in staat wees tot baie meer as elkeen op sy eie.

Glo dat julle gesamentlike lewe baie meer inhou as julle aparte lewens. Juis omdat julle van mekaar verskil.

Nou raak dit moontlik om jou man se oplossings te begin sien as alternatiewe – nie as teenkanting of beterweterigheid nie. Omdat jy luister, sal jy hom beter verstaan. En hy sal beleef dat jy hom nie probeer verander nie, maar hom aanvaar soos hy is.

Vorige artikel[VIDEO] Afskeid ná die dood van ’n geliefde
Volgende artikelMichael Mol: “Ek wil vandag beter wees as gister”