As dogtertjie leer jy dink oor mans

273

Kleintyd al het jy onbewustelik gevra: “Hoe moet ek ’n man verstaan?” Mettertyd is brokkies inligting in jou prentjie ingebou. Jou pa se optrede en ander se opinies het bepaal hoe jy vandag oor mans dink.

As volwasse vrou het jy nou ’n maatstaf waarmee jy jou lewensmaat se gedrag meet en bepaal of hy op standaard is of tekort skiet. Jy meet in werklikheid sy gedrag aan jou eie prentjies van man-wees.

Jou pa se optrede beïnvloed hoe jy jou maat sien

Jou pa speel ’n belangrike rol in jou innerlike, onbewuste oortuigings oor mans. Daar was genoeg geleenthede om hom [jou pa] oor ’n lang tyd in verskillende situasies waar te neem. Die belewenis wat jy gehad het (positief of negatief) bepaal in ’n groot mate hierdie siening.

As jy jou pa oorwegend negatief beleef het, byvoorbeeld in woedebuie, sy selfgesentreerdheid, baasspelerigheid of afwesigheid, sou dit ’n negatiewe indruk gewek het.

Snaaks genoeg kan ’n baie positiewe prentjie jou huweliksverhouding ook negatief beïnvloed.

Kom ons veronderstel dat julle in ’n huis grootgeword het waar Pa altyd vir Ma gesê het hoe lief hy haar het.

Hy het dalk ook moeite gedoen om haar aan te moedig om haar persoonlike gawes en stokperdjies uit te leef. In so ’n mate dat hy sy eie afgeskeep het.

Wanneer bogenoemde deel is van jou prentjie van ’n tipiese man, sal jy noodwendig verwag dat jou maat net so moet optree. As hy dit nie doen nie, is die teleurstelling baie groot.

Wat mense gesê het, bepaal jou opinie oor mans

Ander mense se opmerkings het ook bygedra tot hoe jou prentjies oor mans lyk. Jy kon gehoor het hoe ouer vroue praat oor hoe mans hulle vrouens afskeep en hulle eie belangstellings en stokperdjies eerste stel.

Hierdie insette kon ’n onbewuste oortuiging help bou het dat mans oor die algemeen egosentries is. En dat ’n vrou moet verwag om tweede viool te speel.

As jy al baie gehoor het hoe vriendinne neerhalend van hulle maats praat, sal dit die prentjie nog verder negatief beïnvloed.

Jou ervarings het ook bepaal hoe jy oor mans dink

Jy het gehoor dat mans dikwels ongemaklik is wanneer hulle met emosies gekonfronteer word. Dit kon jou laat glo het dat hulle nie in staat is om vroue, wat emosionele wesens is, te verstaan nie.

Die eerste ou op wie jy verlief geraak het, het jou miskien seergemaak sonder dat dit gelyk het asof hy ook seerkry. Die gevolgtrekking kon gewees het dat die Adamsgeslag dit geniet om met vroue te speel.

Wanneer die brein al hierdie stukke inligting bymekaar pas, bou dit in die onderbewussyn ’n geheelprent van mans en man-wees.

As die meeste stukke van die legkaart negatief is, sal dit beteken dat jy negatief teenoor mans ingestel is. Jy sal byvoorbaat negatiewe dinge verwag, selfs al hoop jy voor die troue dat dit anders sal wees.

Omdat jy onbewustelik op die negatiewe dinge fokus, is dít presies wat jy sal raaksien. Dit sal jou blind maak vir al sy goeie eienskappe.

Voordat jy nie vry word van hierdie eie, negatiewe prentjies nie, sal jy nooit jou maat kan ken en waardeer nie. Eers dan sal jy hom kan aanvaar soos hy werklik is.

Vorige artikel[VIDEO] Daar is ’n antwoord vir elke probleem [Reeks 1 Nommer 11]
Volgende artikelReëls is nodig vir jou kind!