Dís hoe mans van vroue verskil

143

In die verlede is die indruk geskep dat mans en vroue identies is. Daarom het vroue probeer om met mans te kompeteer. Vier eerder die verskille tussen julle, want dit moet so wees!

In plaas daarvan dat mans en vroue mekaar se uniekheid probeer verstaan het, het daar ’n kompetisie tussen hulle ontstaan. Wie van die twee is die sterkste, die slimste, kan die meeste pyn verduur of is emosioneel die stabielste?

Mans en vroue besef egter al hoe meer dat hulle toe tog nie identiese emosionele en psigiese samestellings het nie. Hulle is verskillend bedraad – emosioneel, intellektueel en op baie ander maniere.

John Gray stel dit so: “Not only do men and women communicate differently but they think, feel, perceive, react, respond, love, need and appreciate differently. They almost seem to be from different planets, speaking different languages and needing different nourishment.”

Vroue is besorg oor die mense om hulle

’n Vrou is op ander mense ingestel. Daarom is persoonlike, oop verhoudings, liefde, kommunikasie en intimiteit vir haar baie belangrik.

As dit goed gaan in die verhoudings waarin jy as vrou is, gaan dit met jou ook goed. Daarom sal jy moeite doen om jou verhoudings te beskerm en te laat groei.

Jy sal selfs jou maat probeer help – tot sy groot frustrasie! – om sy verhoudings (met jou, die kinders en sy vriende) te verdiep.

Uit jou kennis van en aanvoeling vir interpersoonlike verhoudings sal jy raad gee en voorstelle maak oor hoe hy konflik kan oplos. Dis goed bedoel en is ’n uitdrukking van jou vrou-wees en ’n manier om jou liefde vir hom te bewys.

Mans se identiteit is direk gekoppel aan die werk

Nes ’n vrou, leef ’n man ook na buite gerig. Dit is egter anders omdat hy nie op mense gerig is nie, maar op die wêreld waarin hy leef.

Dis vir hom belangrik om doelgerig en met selfvertroue besig te wees om ’n verskil te maak. Hy maak egter hierdie verskil deur die dinge wat hy doen. Hy beleef selfverwesenliking wanneer hy sukses behaal en presteer.

Jou man werk nie net, soos jy dalk dink, omdat hy aan werk as sodanig verslaaf is nie. Hy werk omdat hy glo dat hy daardeur ’n verskil kan maak – in die wêreld en vir sy gesin.

Om te werk en ideale te bereik, gee sin aan sy bestaan.

Hy wil graag presteer in alles wat hy doen. Daarom is hy voortdurend besig om sy vaardighede te verbeter.

Hoe meer bekwaam hy is, hoe beter dink hy is die kans om sy ideale en doelwitte te bereik. En hoe meer hy as gevolg daarvan sy doelwitte bereik, hoe beter voel hy oor homself!

Om mekaar te verstaan, moet julle hierdie verskille vier

Jy moet leer om met nuwe oë na jou man te kyk, anders beleef jy hierdie verskille as blokkasies in julle verhouding.

Vorige artikelVandag is ek genees van depressie
Volgende artikelJou kind en die internet, goed of sleg?