Jóú idees bepaal julle verhouding

968

Dis nie iemand anders of die situasie wat sekere emosies in jou wakker maak nie. Hoe jy voel word bepaal deur gebeure van die verlede.

Die oorsprong van ons emosies lê binne-in onsself. Ons gedagtes is elke keer die oorsprong van ons emosies en ons reaksies of gedrag.

Jy pak soms onnodig die skuld op sy skouers

As jy weet dat hy laat by die huis gaan kom, maak dit jou nie onrustig of kwaad nie. Dit rym immers met jou prentjie van hoe dinge gaan gebeur. Dan kry die situasie ’n waarde van: normaal, voorspelbaar, in orde.

As hy egter laat uitbly sonder om dit vooraf so te reël word die situasie heeltemal anders beleef.

Aanvanklik sal dit jou bekommerd maak, later geïrriteerd en nog later kwaad. Teen die tyd dat hy by die huis kom, sal jy so kwaad wees dat hy ’n skrobbering oor sy onbedagsaamheid sal kry!

In so ’n situasie is ’n persoon geneig om te sê: “Jy maak my woedend. Jy maak my seer.” Dan is dit net een stappie verder om te veralgemeen en te sê: “Dis nes mans is!”

Tog behoort hy nie alleen die skuld daarvoor te dra nie.

Die verlede het ’n invloed op ons gedagtes

Dis die evaluering van die situasie – dat hy onbedagsaam is, verongeluk het of iewers kuier – wat bepaalde emosies wakker maak.

Dit wys maar net wat in jou eie hart aangaan.

’n Mens ken altyd volgens jou eie verwysingsraamwerk waarde en betekenis aan ’n situasie toe.

Elkeen kleur die feite onbewus in deur dit wat reeds in haar binnewêreld leef. Jou oortuigings, behoeftes, waardes, prioriteite en selfgevoel word die filters waardeur jy na die situasie kyk.

Gevolglik verdraai jy die werklikheid in die lig van wat in jou eie gedagtes aangaan. Daarom sien elke mens elke situasie op sy persoonlik gekleurde manier.

Soos John Powell sê: ’n Mens sien nie ’n situasie soos dít werklik is nie, maar soos jý is. Dit gebeur eerder op ’n onbewuste vlak – sonder dat jy kies om dit te laat gebeur.

Dit gebeur ook onmiddellik en outomaties. Dis juis as gevolg van die vinnige, onbewuste manier waarop hierdie prosesse plaasvind, dat dit soveel probleme in verhoudings skep.

Vooropgestelde idees verhoed dat julle verhouding groei

Die gevoelens wat ons beleef, voorsien die dryfkrag of motivering om op ’n bepaalde manier op te tree.

Elke vrou wil graag hê dat haar huweliksverhouding op die waarheid gebou moet word. Daarom sal jy moet leer om die binnekant van jou hart te leer ken. Dit sal help om te verstaan hoe dit ’n rol speel in die waarneming van en reaksie op sy optrede.

Jy sal veral moet leer om te erken dat jou hart die prentjie van hom skeeftrek.

Dat dit jou veralgemenings laat maak wat nie waar is nie. 

Anders gestel: Jy sal moet kan verstaan hoe jy self daartoe bydra dat dit moeilik is om jou lewensmaat te ken en te aanvaar soos hy werklik is.

Om hierdie pad te stap verg tyd. Dit vra dat jy alleen moet gaan sit en die situasie met die emosies wat daarin was, ’n entjie van jou af moet wegstoot.

Probeer verstaan wat werklik gebeur het: tussen julle twee, maar veral ook binne-in jouself.

 

Vorige artikelBBQ-hoendervlerkies
Volgende artikelAnder het altyd groter probleme