Help jou kind beheer kry oor emosies

1262

Met ’n goeie selfbeeld en uitstekende interpersoonlike vaardighede het jou emosioneel gesonde kind ’n voorsprong in die lewe. Maar hoe help jy haar so groei?

’n Emosioneel gesonde kind ken haar eie binnewêreld en is gemaklik daarmee. Sy sal optimisties wees en die positiewe kant van die lewe raaksien.

’n Kind met gesonde emosies sal haar eie en ander se gevoelens kan herken en emosies kan beheer. Dit sal dit makliker maak om haar gedagtes en optrede te bestuur.

As sy van haarself hou, sal sy ook goed met ander mense oor die weg kom. Sy sal weet hoe om konflik te hanteer en oor verskille te onderhandel en sal simpatiek, empaties en konsidererend wees.

Help haar om haarself lief te kry

Elke kind moet weet en voel dat haar ouers vir haar lief is, ongeag hoe sy vaar of wat sy doen. Hulle moet veilig voel, aangeraak word en drukkies kry.

Arnold Mol sê dat jy nooit ongunstige of gunstige vergelykings moet tref nie. Jou kind moet voel sy is uniek. Jy moet veral aanvaarding gee as daar mislukkings is. Dis belangrik om te weet jy sal steeds vir haar lief wees, al faal sy.

Sy moet voel op haar besonderse manier maak sy ’n verskil. Dis jou plig om te help om ’n gebied te kry waarin sy blom. Moenie jou drome op jou kroos afdwing nie!

Help hulle om positiewe gedagtes, houdings en sienings oor hulleself te ontwikkel. Hulle moet leer om hulle eie unieke eienskappe raak te sien en te waardeer.

Wys dat jy waardering het vir die bydrae wat hulle tot die huis lewer: “Jy het my so mooi gehelp om die tafel te dek, dankie.”

Hulle moet gevoelens in woorde kan omsit

Ouers moet kleuters sommer vroeg al leer hoe om hulle gevoelens te herken en uit te druk. “Jan het vir my gesig getrek en nou is ek kwaad.” Gebruik sulke situasies om as ’n mentor op te tree.

Ouers behoort self ook meer gevoelswoorde te gebruik. Hoe meer gevoelswoorde óns gebruik, hoe makliker kan ons kroos húlle emosies in woorde begin omsit.

Gee erkenning aan Boet of Sus se gevoelens. Sê: “Ek kan sien jy is hartseer.” Moenie haar emosies afmaak as niks nie. Neem dit ernstig op en probeer verstaan hoekom sy ontsteld is. Die oomblik wanneer sy voel jy verstaan regtig, sal die wêreld sommer beter lyk.

’n Emosioneel gesonde kind sal kan aanvoel wat ander mense voel en dinge uit ander se perspektief kan sien. Dit sal verseker dat sy verhoudings kan bou met ’n verskeidenheid mense.

Dis belangrik om te verstaan dat nie alle mense dieselfde is of dieselfde voel oor dinge nie, en dis goed so.

Selfbeheer is ’n belangrike vaardigheid

Beheer oor emosies is natuurlik makliker gesê as gedaan, veral by voorskoolse outjies. Maar dis jou verantwoordelikheid om hulle te lei om hulle impulsiewe gevoelens en ontstellende emosies te bestuur.

Pyn is deel van die lewe en Boet en Sus moet besef alles gaan nie altyd gebeur soos hulle dit wil hê nie. Daar sál teleurstellings wees. Hulle sál seerkry.

Hulle moet hierdie pyn voor die tienerjare leer hanteer. As haar kêrel haar los, moet sy kan sê: “Ek is baie hartseer, maar ek moet aangaan met my lewe.”

As ouer kan jy haar help om die pyn te erken en herken, te besluit om dit te oorwin en self beheer oor die lewe te neem.

Aanvanklik is jy daar as veiligheidsnet, maar mettertyd sal sy dit op haar eie kan hanteer, met jou leiding.

Vorige artikelSjokoladeplaatkoekies
Volgende artikelDít inspireer my! (Melinda Bam)