Maak jou kind selfstandig groot

143

Jy wil so graag die lewe vir jou kind makliker maak. Maar as jy te veel doen, ontneem jy hom sekere lewensvaardighede. Besef jy dat jy dalk besig is om ’n onder– presteerder groot te maak?

As jy die soort ouer is wat jou kind se spreekwoordelike skoenveters sy lewe lank wil en gaan vasmaak, gaan jy op die ou end die oorsaak van sy onselfstandigheid en onderprestasie wees.

Jou rol as ouer is om jou kind te leer om dinge te doen. Verder moet jy hom ook emosionele vaardighede leer en hoe om te kies, te dink en probleme op te los.

As hy dit self kan doen, moet jy hom los. Wanneer hy weet hoe om iets te doen, soos om self sy skoenveters vas te maak, is dit nie meer jou werk nie.

Maak jy ’n onderpresterende, onselfstandige volwassene groot?

Deur te veel vir jou kind te doen, leer jy hom om hulpeloos en afhanklik te wees. Hy leer nie hoe om op sy eie vermoëns staat te maak of weer ná ’n mislukking op te staan nie.

Al waarin hy dan as volwassene goed sal wees, is die kuns van “aangeleerde hulpeloosheid”, want hy is gewoond daaraan dat iemand altyd vir hom in die bres tree.

Sulke volwassenes tree dikwels onverantwoordelik op. Hulle kan nie ongemaklike emosies hanteer nie en gaan doelloos deur die lewe.

Hulle maak altyd op ander staat om hulle te help in stede daarvan om hulle probleme self te probeer oplos.

Vir baie volwassenes wat op hierdie manier grootgemaak is, is die wêreld ’n vreesaanjaende plek.

Hulle verkies om by die huis te bly saam met Pa en Ma. Wanneer hulle wel trou, is dit met iemand wat hulle ouers se rol as versorger oorneem.

Motiveer jou kind om meer selfstandig te wees

Niemand wil die lewe vir hulle kinders moeiliker maak nie. Juis daarom moet jy ophou om alles vir hom te doen!

Jy voel dalk verantwoordelik vir hom en probeer sy gemoedstoestand en besluite beheer. Maar eintlik moedig jy hom aan om passief te word.

’n Bose kringloop ontwikkel in julle verhouding: Jy raak uitgeput en hy steun al hoe meer op jou.

Deur alles vir hom te doen, dring jy ’n ruimte binne wat eintlik aan hom behoort. Jy klim spreekwoordelik “in jou kind se boks”. Eintlik doen jy dit om jouself te probeer kalmeer, nie vir sy beswil is nie.

Maniere waarop jy sy persoonlike ruimte betree, is om gedurig oor sy skouer te loer, hom te behandel asof hy minder weet as wat werklik die geval is en om jouself deur sy sukses te definieer. Begin hom tot selfstandige optrede motiveer deur terug te staan en minder vir hom te doen.

Maak dit sy verantwoordelikheid om self oplossings te soek

Wend ’n doelgerigte poging aan om slegs verantwoordelikheid te aanvaar vir dinge in jou eie boks.

Gee jou kind die geleentheid om te sukkel en in die proses sy eie antwoorde en oplossings te vind.

Onthou: Om terug te staan en minder vir hom te begin doen, is nie ’n teken dat jy ’n swak ouer is nie. Wees daar vir hom, maar moenie oorneem nie.

Wanneer hy na jou toe kom vir hulp, luister, maar moenie dadelik inspring en hom probeer help nie.

Motiveer hom om dinge self te doen. “Ek glo in jou en weet dat jy die probleem self kan oplos.”

Jy sal moet leer om rustig te bly as jy hom sien sukkel. Maar dit beteken nie jy mag nie meer vir hom leiding gee of vra: “Kan ek jou dalk help?” nie.

Sodra jy hom gehelp het om iets te leer, is dit sy verantwoordelikheid.

Vorige artikelHOE OM … verandering makliker te maak
Volgende artikelHou op teen verandering baklei!