’n Betrokke pa het gelukkige kinders

1010

Dis deels die feit dat ’n pa “anders” is wat kinders help om alle kante van hulle menswees te ontwikkel. Maar hy moet dáár wees.

Navorsing toon dat ’n pa ’n besliste verskil kan maak aan ’n kind en sy sukses as volwassene ten opsigte van werk en verhoudings. Meisies wat sonder ’n pa grootword, staan ’n groter kans om as tieners swanger te raak. Seuns is weer meer geneig tot aggressie en dwelmmisbruik.

Daarenteen word ’n standvastige verhouding geassosieer met goeie sosiale vaardighede, groot morele volwassenheid en emosionele intelligensie. Kinders is dan oor die algemeen gebalanseerd, het ’n goeie selfbeeld en groot selfvertroue, en presteer goed op skool.

Hy is ’n mentor vir sy kinders

Deur die pa se optrede kan boet en sus leer hoe ’n ware man optree. ’n Dogter sal ’n model kry van hoe haar toekomstige lewensmaat moet wees en ’n seun ’n rolmodel waarop hy sy manwees kan skoei. Dis tog by hom wat ’n seun leer hoe om te skeer of hoe om ’n meisie ordentlik te behandel.

Mans het ’n unieke manier waarop hulle met die gesin speel of hulle versorg. Hy sal byvoorbeeld met die kleingoed op die mat stoei. So leer hy hulle vaardighede wat hulle later kan help om die uitdagings van die lewe te hanteer.

Ouers se benadering tot probleemoplossing kan ook verskil. As een ouer byvoorbeeld meer analities is en die ander een meer emosioneel, besef die kind dat daar meer as een manier is om probleme te benader.

Ma is soms die oorsaak

Die band tussen jou man en die baba sal nie noodwendig van die eerste dag af daar wees nie. ’n Ma het dikwels ’n voorsprong omdat sy aan die baba verbind was voor die geboorte. Tog kan daar doelbewus aan die verhouding gewerk word.

Ma’s is dikwels skuldig daaraan dat daar ’n swak verhouding tussen pa’s en hulle kinders ontwikkel. Sy sien haarself altyd as die een wat koester, vertroos en beskerm. Maar deur dominerend te wees in haar verhouding met hulle, ontneem sy haar maat dieselfde kosbare oomblikke.

As die ouers se huwelik onbevredigend is, kan die ma bewustelik of onbewustelik die band tussen die pa en sy kind laat versleg omdat sy nie sy beeld poets nie. Die positiewe vaderfiguur word dus nie versterk nie.

Hy kan werk aan die verhouding, al is hy besig

Besigwees is nie ’n verskoning nie. ’n Geselsie oor ontbyt, ’n gebed saam of vyf minute se onverdeelde aandag verrig wondere vir ’n kind se selfvertroue. Laat manlief byvoorbeeld vir julle kleuter ’n storie lees voor bedtyd terwyl jy aandete maak.

’n Pa is by uitstek die een saam met wie ’n mens lekker pret kan hê. Skep genoeg geleenthede daarvoor. Laat hom saam met die kroos ’n tent in die agterplaas opslaan en daar uitkamp.

As hy genoeg tyd saam met elke kind afsonderlik deurbring en hulle toelaat om die aktiwiteit te kies, word hy hulle held. Laat elkeen byvoorbeeld een maal ’n maand ’n beurt kry om saam met pa aandete te maak. Dis kosbare tye wat hulle vir altyd sal koester.

Leer hom om ook na hulle te luister. Mans wil graag raad gee, maar soms soek die kleingoed net ’n oor.

Kinders moet van kleins af weet dat hulle geliefd is. Pappa moet kan sê hoe lief hy vir hulle is en die boodskap met ’n drukkie verstewig.

Vorige artikelGod sien ons behoeftes raak
Volgende artikelJe-Ani Swiegelaar: Wat ek geleer het…