HOE OM… meer selfvertroue te hê

740

Al gewens jy kan ’n gesprek aanknoop sonder om te wonder wat mense van jou dink? Selfvertroue het min met ander te doen, maar kom van binne. Maar hoe kom jy jou vrees te bowe?

’n Gesonde selfbeeld word gebou op vertroue in jou uniekheid

’n Gesonde selfbeeld is nie in jou eie vermoëns gegrond nie. Ook nie in wat ander mense van jou dink nie. Dit is gegrond in God se bedoeling met jou.

Elke mens het spesiale talente en gawes gekry en kry selfs die geleenthede om dit te ontwikkel.

Met die regte hoeveelheid selfvertroue sal jy ingeligte besluite kan neem. Jy behoort jouself verder te druk, maar nie bo jou vermoëns nie.

En jy moet hard werk en aanhou probeer totdat jy kan sê: “Nou is ek wie ek bestem is om te wees!”

Vrees mag nie verhoed dat jy selfversekerd optree nie

Vrees staan baiekeer in die pad van ons doelwitte: “Wat as niemand van my hou nie?” of: “Wat gaan hulle van my dink?” Hierdie soort vrae gaan nooit oor jóú nie, maar eerder oor die mense om jou!

Jy is dalk bang jy vertoon dom; daarom voel jy dom by sosiale geleenthede en tree ook so op.

Niemand hoef selfversekerd te vóél om selfvertroue te hê nie. Om suksesvol te wees, moet jy doodeenvoudig leer om by jou gevoelens verby te kom. Dis moontlik om ander te oortuig dat jy in jouself glo, al voel dit nie so nie.

Moenie dat mense se opinies jou selfdunk beïnvloed nie

Ons vertrou maklik op die kortstondige quick fix van mense se goedkeuring om goed oor onsself te voel.

Jy is dalk reeds gewoond daaraan om te veel na opinies van buite te luister. Tog is dit glad nie moeilik om hierdie gewoonte af te skud nie.

Wat ’n mens egter moet leer, is om iemand te word van wie jý hou. En om ander dan toe te laat om jou in dieselfde lig te sien.

Sê: “Ander mense sal nie my lewe beheer nie. Ek leef slegs volgens een Persoon se standaard.”

Tye toe jy suksesvol was gee jou meer selfvertroue

In elke vrou se lewe is daar onseker tye. Wanneer jy voel dat twyfel toeslaan, soek iets wat jou sal herinner aan al die suksesvolle en goeie tye.

Herroep die keer toe die baas jou geprys het. Kyk na foto’s van jouself voordat jy daardie doelwitgewig bereik het. Of grawe weer daardie video uit van die eerste valskermsprong om ’n vrees vir hoogtes te oorkom!

Selfkritiek kan ’n mens lelik onderkry en is gewoonlik gegrond op onwaarhede. Maar gelukkig kan jy jou eie gedagtes beheer en daarmee saam ook die reaksie op ander se opinie oor jou!

Die regte stemtoon laat jou selfversekerd klink

Ons almal wil graag respek afdwing en kalm en intelligent klink.

Dit geld in alle areas van die lewe. Wanneer jy padaanwysings vra, ’n voorlegging by die werk doen of ’n stemposboodskap los.

Luister na ’n opname van jou stem. Let op na eentonigheid, skrilheid of ’n aksent wat veroorsaak dat jy mompel of te vinnig praat.

Oefen nou by die huis. Fokus op jou postuur: ontspan jou skouers en knieë en laat jou tone vorentoe wys. Rus jou gewig op jou hakke en voetsole.

Maak stem-opnames terwyl jy die probleemareas verbeter.

Vorige artikel[MENTORKLAS VIDEO] Wat doen ek met die leegheid binne my?
Volgende artikelHoe om… ’n verhouding met God te hê