Verstaan jou kind én ouerskapstyl beter

211

Elke kind, en ook elke gesin, is uniek, maar hoe kan jy jou kinders leer verstaan? En hoe sal jy weet watter ouerskapstyl om toe te pas en watter straf vir watter kind werk? ONS VRA HETTIE BRITTZ …

Elke ouer en kind se karakter is uniek

As ons elkeen presies dieselfde gereedskap en saailingetjies ontvang het en al ons boompies presies eenders moes snoei, was dit maklik.

Maar ons is geroep om kinders met karakter te kweek – almal uniek geskape en met ’n unieke lewenspad voor hulle.

Wanneer jy julle albei se karakter beter verstaan, sal jy praktiese, realistiese planne hê en die wonders van ouerskap kan geniet.

Elke ouer se taak gaan anders ontplooi, en ons boompies gaan elkeen wonderlik uniek wees!

Roosboompies kommunikeer kortaf en sonder emosie

Roosbome verg konstante snoeiwerk en spesifieke sorg anders word die dorings meer en die rose minder. Roosbome het die vermoë om bo die res van ons uit te styg vanweë hulle sterk dryfkrag en kompetisiegees.

Ongelukkig trap hulle op mense se harte omdat hulle nie daarop ingestel is om emosies te lees en te hanteer nie. Roosbome geniet rusies en woordewisselings, mits hulle die laaste woord inkry.

Hulle is saaklik en kom selfs kortaf voor. Hulle mors nie tyd met formaliteite nie en kom gou tot die punt. Hulle verwag dat jy ook só met hulle moet praat.

Wanneer sy verkeerd was, sal sy dit moeilik erken.

Palmboompies hou van aandag en hope pret

Die pad na ’n palmboompie se hart is deur pret. Gesinslede moet die hardste hande klap en die meeste aandag gee! Palmboompies is nie van nature aan tyd en orde vas nie. Buigsaamheid is die antwoord. Laat hulle byvoorbeeld die tafel op ’n oorspronklike manier dek.

Hierdie outjies is baie sensories ingestel en voel liefde beter as wat hulle dit hoor. Ons moet nooit ophou om aan hulle te vat nie.

Palmboompies is ongelooflik stout wanneer hulle verveeld raak. Hulle aandagspan is kort, en hulle kan nie lank stil sit of met een aktiwiteit tevrede wees nie.

Sierboompies aanvaar dissipline en verkies private belonging

Sierboompies is nie ’n dissiplinêre uitdaging nie, eerder ’n emosionele uitdaging. Hulle is nie ’n hand vol nie; eerder ’n hart vol.

Wanneer sy presteer of iets doen wat jou plesier, moet jy aan jou sierboompie erkenning gee op haar manier. Gee ’n private eerder as publieke beloning.

Die voorregte waarvan sierboompies hou, hou verband met hulle behoefte aan privaatheid, kreatiwiteit, orde en stilte.

Wanneer hulle weet dat swak gedrag gaan beteken dat hulle daardie voorregte verloor, kom hulle gou terug op die nou paadjie.

Denneboompies wil rustig oor jou vrae dink

Wanneer jy ernstige vrae moet vra, neem ’n aanloop, en gee tyd vir die reaksie. Jou denneboompie wil graag eers oor al die implikasies van die vraag en antwoord dink.

Staan, sit of lê by jou kind. Maak seker jou hele liggaam en gesig is ontspanne en vriendelik voordat jy rustig begin praat.

Kommunikeer met “ons-boodskappe” eerder as “jy-boodskappe”.

Praat oor die toekoms. As jy aan ’n denneboomseun se tafelmaniere moet werk, verduidelik dat mense hom eendag vir sy goeie maniere sal respekteer.

Vorige artikel[PODSENDING] Hoe om die “WIL” terug in julle huWILik te sit
Volgende artikelDaar is ’n antwoord vir elke probleem