Balans tussen stres en vrede

0
266
hoofstuk11.png

Die enigste wat Jesus vra, is: toets jou ankers in stormtye. Dis nodig. Dis verantwoordelik. Maar toets ook jou ankergrond. Werp jou geloofsanker tot agter die voorhangsel. Daar alleen is dit vas en seker, want daar gryp dit vas aan die Rots van die lewe, die genadehart van God.

Wanbalans in ’n mens se lewe veroorsaak altyd skade – in menselewens, in jou huwelik, in die werksituasie en aan jou eie selfbeeld.

As ’n mens onder alle omstandighede gebalanseerd sou kon optree, sou daar minder ontsporings, konflikte, misverstande, egskeidings, moorde en selfmoorde gewees het. Ons sou almal die regte besluite op die regte tye geneem het. Dit sou ’n wêreld vol vrede gewees het!

Van die sondeval af sukkel die mens om op sy voete te bly. Ons veg om onsself bymekaar te hou en ewewigtig te bly in krisistye, maar dis dikwels ’n vergeefse stryd. Ons emosies oorspoel ons daagliks. Ons verloor balans. Ons verloor ons humeur en daarom maak ons foute en rig ons skade aan so ver ons gaan …

Balans is die antwoord vir meer vrede. Balans in ons persoonlike lewe. Balans in ons huwelik. Balans in ons gesin. Balans in ons krisistye. Balans in ons konfliksituasies. Balans in werkdrukte.

Innerlike vrede deur balans is die werk van die Gees. Hy integreer ons persoonlikheid en skenk innerlike heling. Die vrede wat die Gees skenk, is meer as die afwesigheid van stres. Hy omskep juis ons stres in driedimensionele harmonie: harmonie met God; harmonie met my naaste; harmonie met myself.

Die grootste uitdaging is: hoe kan ek my geestelike driehoek in balans hou terwyl die driehoek psigies en soms fisiek ook, op sy kop staan? By baie gelowiges lyk dit asof krisistye vir hulle tegelykertyd twyfeltye word. Dan verloor hulle hulle geestelike ewewig. Hulle verloor hulle geloof. Baie mense het al in krisistye ook hulle God verloor!

Soms is mens se gedagtes soos verwarde drade. Jy lê ’n nag lank wakker en tob oor jou probleem. Daar is geen logiese lyn in jou denke nie. Voordele en nadele word teen mekaar opgeweeg. Maar as die oggend aanbreek, ervaar jy ’n wonderwerk en ’n deurbraak. Deur al jou verwarring van die nag het ’n onsigbare hand die verwarde drade van jou gedagtes geweef en teen dagbreek het jy geboorte gegee aan nuwe oortuigings, vaste sekerheid en nuwe lewe. Hierdie dagbreekoomblikke, wanneer daar ’n innerlike oortuiging gebore word, is die werk van die Heilige Gees. Die gevoel van verwarring het verdwyn en onwrikbare sekerheid oor die regte besluit het in die plek daarvan gekom.

Dié oomblik wanneer ’n mens een van wil met God is, kom daar vrede oor jou wat alle verstand te bowe gaan. Hierdie vrede is die onmiskenbare bevestiging waarmee God se Gees saam met jou gees getuig dat jy binne die wil van God is!

Ons bou gedurig geloofsbrûe na onbekende dinge wat wag, maar die enigste sekerheid dat hierdie brûe staanplek aan die oorkant sal vind, is Jesus Christus – die brug wat Hy gebou het in die vorm van ’n kruis. Daardeur weet ons dat ons geloof nie ’n sprong in die duister is nie. Dis nie ’n geloof wat in die lug hang nie! Ons toekoms is veranker ágter die voorhangsel. Die ankergrond is stewig. Dis die hart van God – sy beloftes, sy Woord.

God kom om die anker in elke mens se hart vas te maak; ons te lei tot volle oorgawe. Die Heilige Gees is gestuur om die anker voor die voorhangsel – voor my dood! – in my hart te verander en vas te maak. ’n Geskeurde voorhangsel! ’n God wat my hand kom vat en tree vir tree saam met my oor die brug wil stap die ewigheid binne. Jou plek is vir jou berei, sê Jesus in Johannes 14.

Vrede kan nie deur mag bewaar word nie;

vrede kom alleen deur mekaar te begryp.

~ Albert Einstein ~