Beeld van my ‘eie ek’

0
294
hoofstuk10.png

’n Onwrikbare vertroue op God laat jou nie terugdeins voor die aanslae van die lewe nie. Inteendeel, dit gee die diep innerlike vertroue wat jou laat besef: “In sy hande is ek veilig. Ek kan die lewe aandurf, want my God is groter as die lewe.”

Vir baie mense voel die lewe gewis nie billik nie en is die versugting dikwels: “Ek wens ek het genoeg selfvertroue gehad om my nie te steur aan almal se kyke nie. Ek wens ek kon positief wees en genoeg innerlike krag hê om by al my tekortkomings verby te kyk. Nie net wat my lyf betref nie, maar sommer so in die algemeen.”

Moenie té lank tob oor jou herkoms en al die hoekoms nie. Dit kan jou naderhand terneergedruk en gespanne maak. Wat jou van totale wanhoop kan red, is die feit dat iemand rééds ’n verwagting van jou het. Agter die skerms is daar uitgesien na jou koms, gehoop, gebid. Dis egter nie ’n waarborg dat die lewe jou nie onbillik sal behandel nie. Jou gesin kan deur trauma beweeg wat jou broos en geïsoleerd kan laat, weerloos teen die vurige skindertonge en pyle … daarom moet jy verder terug kyk en vashou aan die positiewe verwagting van ’n liefdevolle Vader wat jou toekoms koester en sorgvuldig saam met jou wil deurleef.

Al Siebert skryf in sy boek The Survivor Personality dat mense wat die lewe die beste oorleef, nie anders is as ander mense nie. Nee, hulle oorleef, hanteer die lewe en floreer beter omdat hulle die ingebore vermoëns waaroor alle mense beskik, beter benut. Gesels met dié Een wat werklik jou lotgevalle in sy hand hou en positiewe verwagtings van jou koester. God het die werklik konstruktiewe beheer oor jou lewe. Moet jou dus nie laat lei en ly deur jou onewewigtige emosies of die ongebalanseerde verwagtings van ander mense nie!

Om te weet wie jy is, is een van die eerste treë tot selfvertroue en kalmte van gees. As jy weet wie jy is, het jy geleer om jouself fisiek, emosioneel en geestelik te aanvaar. Dan kan jy lag en sommer net jouself wees in enige situasie. Dan hoef jy nie te skuil agter ’n donkerbril sodat ander nie die ontstelde en beangste uitdrukking in jou oë moet sien nie.

Ongelukkig meet ons samelewing alles aan prestasie en produkte. Sodra iets of iemand nie meer op peil presteer nie, word die persoon ferm versoek om beter te presteer of te gaan. Tog vind al hoe meer mense dat hulle iets aan die verloor is, want iets bly skort. In ’n poging om hierdie onrustigheid te onderdruk, word al hoe meer goed aangepak, net om al hoe minder tyd vir hulleself te hê, al hoe onrustiger te word en al hoe meer uitgeput en gespanne te voel.

Daar is nie fout met prestasie en produktiwiteit as sodanig nie. Daar is wel fout wanneer jy jou gevoel van eiewaarde en identiteit net daarvan afhanklik maak. Gebeur dit dat jy ’n dag beleef waarin jy nie so goed vaar nie, dink jy dadelik jy beteken niks en dat niemand jou liefhet nie. Omdat jou identiteit gekoppel raak aan jou doenfunksies, ervaar jy ’n verlies aan eiewaarde as jy nie méér kan doen nie. Sodra dit gebeur, is jy jou selfvertroue, innerlike krag en kalmte kwyt.

[pagebreak]

Om werklik te weet wie jy is, sal jy ’n posisieskuif moet maak. Jy sal moet skuif van die idee dat jy altyd moet dóén om goed te voel oor jouself na ’n posisie om eers net te “wees”. Om enige situasie gebalanseerd te hanteer, moet jy dus eers leer wéés. Dit is ’n proses wat lewenslank kan aanhou, maar dit gee jou ’n voorsmaak van hoe dit voel om in vrede en harmonie met jouself te leef.

Wat jy wil wees, word ook beïnvloed deur die besondere leeftydfase waarin jy verkeer. Hierdie fase van jou lewe ontwikkel deur jou fisieke groei en die gepaardgaande verstandelike en emosionele rypheid. Die kuns is om in elke fase te groei na die volle potensiaal wat daarby pas, anders gaan jy nooit met selfvertroue die lewe aanpak nie. Elke fase leer jy met meer selfvertroue en groter innerlike stabiliteit hanteer. Die geheim is om nie vas te haak in een fase nie, maar die uitdagings van elke fase te hanteer en die betekenis daarvan vir jouself te ontdek.

Sekere fases is moeiliker om te deurleef as ander. ’n Persoon met ’n stabiele identiteit weet dat sy stres kan hanteer en kan oorleef met voldoende selfvertroue, genoeg vriende, belangstellings en aktiwiteite.

Dit is baie belangrik dat jy eerlik moet wees met jouself en uit jou ervaring moet leer. God het sekere beperkings in jou lewe ingestel as grenslyne vir ware lewensvreugde. Elke mens se grenslyne verskil. Daarom sal jy die kuns moet aanleer om te verwerk dat jy jou eie grenslyn het en dat jou buurvrou se grenslyn buite jou bereik is.

As jy ’n teenstander wen, is jy sterk.

As jy jouself oorwin, is jy magtig.

Lao-Tse