Bekwaam

Sajen Thathiah, ‘n entrepreneur, deel onlangs op Faceboek dat hy in Witkoppenweg, Johannesburg gery het toe hy merk dat die volgende verkeerslig buite werking is.

Tot sy verbasing het die verkeer heel goed gevloei. Dit was eers toe hy die verkeerslig nader dat hy moes aanskou dat die verkeer deur een van die jong straatseuns, wie dikwels by die verkeersligte staan en bedel, gereguleer word.

Sajen het later die dag die gebeurtenis daardie oggend met sy beroepslewe verbind. As entrepreneur woon hy dikwels seminare by om sy kennis te verbreed ten einde meer suksesvol te kan wees. By die seminare is hy gewoonlik omring deur beroepslui wat al groot maatskappye tot stand gebring het of hoë posisies beklee. Sajen voel dan of hy nie eintlik daar hoort nie en dat sy kennis, vaardighede en vermoëns niks is in vergelyking met dié van die ander mense wie die seminare bywoon nie.

Sajen het egter daardie oggend besef dat die jong seun die verkeer gereguleer het ondanks die feit dat hy geen formele opleiding daarvoor gehad nie, die situasie was heeltemal bo sy vuurmaak en die idee dat honderde motors op hom gaan afpeil, moes skrikwekkend gewees het. Nogtans het hy dit gedoen.

Sajen het tot die gevolgtrekking gekom dat elkeen van ons het wat nodig is om suksesvol te wees. Ons is nie veronderstel om ons vaardighede, talente en vermoëns met die van ander te vergelyk nie. Ons moet net tot aksie oorgaan, hoe gering of onbekwaam ons ookal voel.

Met die aanvang van 2019 is daar vir elkeen van ons uitdagings. Dalk ‘n nuwe werk (of vir die eerste keer werk), uitdagings met die doelwitte wat vir die jaar gestel is (dalk wil ons ons gesondheid verbeter, ‘n nuwe stokperdjie of sport probeer), ‘n loopbaanskuif maak en na ‘n nuwe stad/dorp verhuis, kreatiweit tot hoër hoogtes neem of ‘n Bybelkursus bywoon.

Natuurlik is ‘n positiewe ingesteldheid ‘n voorvereiste nog voor die wegspring aangepak word.

Ek moet my uitdagings aanpak met die wete dat ek bekwaam is en tot alles in staat is deur Christus wat my krag gee (Fil 4:13). Dat ek na God se ewebeeld geskape is (Gen 1:27) en dat

Hy vir my, soos met Josua, wil aanmoedig deur te sê” “Ek self gee jou die opdrag – wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan” (Josua 1:9).

Soos ‘n atleet is ek dan nie veronderstel om my wedloop met die van ander te vergelyk nie – ek moet my wedloop met uithouvermoë hardloop sodat ek op die bestemde tyd die eindstreep bereik (Hebr 12:1). Uithouvermoë behels dat ek sal aanhou al voel dit nie of ek kan nie. Deur aan te hou in geloof gaan ek groei.

Die keuse met die aanvang van die jaar is of ek die status quo gaan handhaaf uit vrees vir die onbekende of dat die omvang van die uitdaging te oorweldigend mag voorkom. Of gaan ek  tot aksie oorgaan met die wete dat ek geskep is as ‘n oorwinnaar, dat ek hoër hoogtes gaan bereik en dat ek in die proses ‘n verskil in ander se lewens sal maak.

Mooi 2019 vir jou.