Besluite, besluite, besluite

Ek is seker daarvan dat jy baie bewus is van die feit dat ons elke dag voor verskeie besluite staan.

In elke situasie vind ons onself voor ‘n besluit wat gemaak moet word – sommige besluite is sommer baie maklik, maar ander is onsettend moeilik om te maak.

Die volk van Israel het destyds ook ‘n besluit gehad om te maak: “Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders anderkant die Eufraat en in Egipte gedien het, en dien die Here. Of, as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien: die gode wat julle voorvaders gedien het anderkant die Eufraat, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.” ~ Josua 24:14-15

Die besluit om die Here te dien is een van die grootste besluite wat jy ooit sal maak, en dit is ook een van die beste besluite wat jy kan maak. Dit bring vreugde, liefde en ‘n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Maar hierdie besluit sal ‘n impak hê om elke ander besluit wat jy daagliks moet maak: hoe jy gaan reageer as iemand jou kwaad maak; hoe reageer jy in ‘n onetiese situasie; hoe reageer jy teenoor mense wat ‘n ander geloof beoefen, of selfs ‘n ander ras is? Hierdie lys kan aan en aan gaan…

Wanneer ons kies om God te dien, kies ons ‘n lewe wat anders is as wat die norm voorstel. Ons kies dan om anders te reageer wanneer ons voor moeilike situasies staan.

Mag jy vandag, soos Josua, besluit om die Here te dien, en mag jou besluit ook dan ‘n impak hê op jou familie, jou vriende en jou reaksies.

Seënwense,

Stephanie