Betaal jou huis gouer

huislenings

Huislenings is oor die algemeen goedkoper skuld as kredietkaarte, persoonlike lenings en oortrokke fasiliteite.

Nogtans is die rente wat jy oor 20 of 30 jaar op so ’n groot bedrag betaal, steeds asemrowend hoog. Gevolglik is dit raadsaam om jou huis so gou moontlik af te betaal.

Die geheim is om die kapitaalbedrag vinniger te verminder deur meer as die vereiste minimum paaiement te betaal.

Hoe gouer jy dit doen, hoe gouer word die skuld afgelos en hoe minder rente betaal jy.

So kan jy addisionele fondse, byvoorbeeld ’n bonus of SARSterugbetaling, of geld wat jy aan die einde van die maand oor het, vir jou verband gebruik.

Moenie jou paaiement verminder as die rentekoers daal nie.

Sodra jou verband vereffen is, kan jy die paaiementbedrag in ’n ander produk belê om verdere welvaart te skep.
 
Ronel JoosteRonel Jooste, finansiële afrigter