Daar is goud in jou krake

Voel jy soms vol ‘krake’ en onvolmaak? So asof daar nie iets mooi uit jou gebrokenheid sal kan kom nie?

‘n Ou Japannese kuns, Kintsoegi, versteek ‘n waardevolle lewensles wat op elke persoon se lewe van toepassing is, ook op joune!

In hierdie kunswerk word, lak met verpoeierde goud, silwer of selfs platinum gemeng om krake te herstel, en uiteindelik is iets wat gebreek was meer waardevol en mooier as wat dit voorheen was. Maar Kintsoegi gaan ook hand-aan-hand met die Japannese filosofie van wabi-sabi wat daaroor gaan om alles wat foutief en onvolmaak is, as mooi en uniek te sien.

Hierdie kunswerk het my herinner aan 2 Korintiërs 4:7: Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.

Maar Die Boodskap vertaling sê dit soveel mooier: Al is God by my, is ek maar net ’n doodgewone mens. Ek is soos ’n breekbare kleipot. Die lewe stamp my ook maar goed rond. Tog dra ek ’n baie waardevolle skat hier binne-in my rond. Daarom moet julle weet dat die groot krag van God wat deur my werk, glad nie uit my kom nie.

In ons gebrokenheid wil God ons graag kom herstel. Hy is by jou deur jou gebrokenheid, Hy hou jou hand vas wanneer die lewe jou wil breek, en op die einde kom jy, saam met God, heel en meer waardevol aan die ander kant uit.

Mag jy toelaat dat God goud in jou krake plaas en jou heel maak. Mag jy ervaar dat jy meer waardevol is omdat God se groot krag deur jou werk.

Seënbede,

Stephanie