Daar is ’n dringendheid: die Waarheid in ’n wêreld vol van opinies

Dogters van God – dit is tyd dat ons opstaan as ware “warriors” van God.

Ons moet nie huiwer om ons volle wapenrusting van God aan te trek en as vriende van Jesus, Sy wonderlike Woord in waarheid te gaan verkondig nie.

Ons leef in ’n wêreld vol van opinies. Maar waar vind ons die Waarheid?

Jesus “is die Weg, die Waarheid en die Lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My (Jesus) nie.” – Johannes 14:6

Jesus is die Woord wat lewe gee:

“In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.” – Johannes 1:1

“Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was, en sy Naam is: “Die Woord van God.” – Openbaring 19:13.

Ons kan ons daaglikse lewe aan die skrif koppel. Daar waar die wêreld alles begin omkeer het. Alles wat eens verkeerd was word nou as reg gesien en alles wat eens reg was word nou as verkeerd gesien. So het die Duiwel ons kom besoedel met die leuens van hierdie wêreld. As ons nie ons Woord ken nie (die Bybel), kan ons maklik met die wêreld en al sy leuens meegevoer word. Maar, as God ons Rots is en ons bou ons huis op die Rots, sal ons nie wankel nie, maar sterk bly staan. Die Bybel is die swaard van die Gees, wat ons help om ons lewens te leef soos God dit vir ons beplan het. Die Woord van God sal ons help om stewig te bly staan in die Waarheid.

Ons moet ons medegelowiges en die wat nie glo nie nader lei na die Waarheid:

Dit is belangrik om ’n instrument vir Jesus te wees op die aarde. Dus as jy hierdie besluit maak, besluit jy om gesamentlik jou kruis ook op te tel en vir Jesus te volg. Dit kan beteken dat mense in jou binnekringe jou begin vermy, want jy moet die keuse self maak: wil jy mense gelukkig hou, of wil jy leef ter ere van God. Dit is waar jy besluit om die koninkryk van God eerste te soek en om jou wêreldse begeertes te laat vaar.

“As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit ’n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vir My en My woorde, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom in Sy heerlikheid en die van die Vader en van die heilige engele.” – Lukas 9:23

Hier is dit belangrik om te onthou, dat wanneer jy in Waarheid leef, jou seining en jou leefstyl (in word en daad) nie noodwendig in die wêreld populêr gaan wees nie. Jy sal dit ook nie altyd maklik hê om Jesus in die wêreld te gaan uitleef nie. Die Duiwel val jou juis aan omdat hy die mens so haat en nie wil hê dat jy moet help om Jesus se Waarheid en Woord te verkondig nie:

“Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” – Johannes 16:33

Ons moet dus onthou om met Jesus-liefde op te tree. Lisa Bevere dui aan in haar boek, “Adamant” dat ons as mense, Jesus-liefde met aanvaarding van en vir alles verwar. God is ’n God van orde. Hy bring nie verwarring nie.

“God is tog nie ‘n God van wanorde nie, maar van orde en vrede” – 1 Korintiërs 14:33

Om Jesus-liefde uit te leef, beteken nie noodwendig dat ons alles moet aanvaar nie. Dit is waar die leuen van die Duiwel navore kom sodat ons juis sonde moet aanvaar as “reg”. Dit is hoekom dit so belangrik is om die Woord van God te ken!

Jesus-liefde beteken wel dat ons as wedergeborenis van Jesus Christus moet opstaan vir die Waarheid en die Woord. Dit is nie ons plek om te oordeel nie, soos bv. ons kan nie vir iemand sê: “Jy gaan hel toe nie”. Dit is God se plek om daardie oordeel uit te spreek. Wat ons plig is, is om te vermaan, mekaar te waarsku en om mekaar in Jesus-liefde reg te help, want ons wil saam Jesus hê dat ons boeties en sussies nie verlore moet gaan nie, maar die ewige lewe moet hê. Dit is dus nie altyd so maklik nie. Jy as kind van God sal weet, want ons word juis aangeval as ons iemand aanspreek oor populêre opinies end it wat die wêreld goedkeur:

“1Die stem het vir my gesê: “Mens, eet wat voor jou is, eet hierdie boekrol en gaan praat met die mense van Israel.”

2Ek het my mond oopgemaak, en die Here het my die boekrol laat eet. 3Hy het vir my gesê: “Mens, eet die boekrol wat Ek jou gee, eet jou vol.”

Ek het dit geëet, en dit was soet soos heuning in my mond.

4Toe sê Hy vir my: “Mens, gaan na die mense van Israel toe en sê vir hulle wat Ek sê. 5Jy word nie gestuur na ‘n volk wat ‘n onverstaanbare, moeilike taal praat nie, maar na die mense van Israel toe, 6ook nie na baie volke toe met onverstaanbare, moeilike tale sodat jy nie kan verstaan wat hulle praat nie. Het Ek jou maar na hulle toe gestuur! Hulle sou na jou geluister het. 7Maar die mense van Israel sal nie na jou wil luister nie, want hulle wil nie eens na My luister nie. Al die mense van Israel is koppig en onversetlik. 8Maar Ek maak jou net so onversetlik as wat hulle is, jou kop net so hard as hulle s’n. 9Soos diamant, harder as rots, so maak Ek jou kop. Moenie vir hulle bang wees, vir hulle skrik nie. Hulle is ‘n weerbarstige volk.”

10Hy het verder vir my gesê: “Mens, onthou alles wat Ek vir jou sê, luister goed daarna 11en gaan na die ballinge toe, na jou volksgenote toe; spreek hulle aan, sê vir hulle wat Ek, die Here God, sê, of hulle luister of nie.”

16Ná die sewe dae het die woord van die Here tot my gekom: 17“Mens, Ek het jou aangestel as ‘n wag vir Israel: jy moet luister na wat Ek sê en hulle namens My waarsku.

18“Wanneer Ek vir ‘n goddelose sê hy gaan sterwe, en jy waarsku hom nie, jy praat nie en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar Ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. 19As jy hom waarsku en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede nie, sal hy deur sy sonde sterf, maar jy sal jou eie lewe behou.

20“En wanneer iemand wat tot dusver reg gelewe het, die regte lewe laat vaar en onreg doen, en Ek bring hom tot ‘n val, sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterf en sal die goeie dinge wat hy gedoen het, nie onthou word nie, maar Ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. 21As jy hom waarsku om nie te sondig nie, en hy sondig nie, sal hy bly lewe omdat hy hom laat waarsku het, en jy sal jou eie lewe behou.” – Esegiël 3

Waak en bid gedurig deur die Gees. Trek jou volle wapenrusting aan. Daar is die wat na jou gaan luister en daar is die wat nie na jou gaan luister nie. Hulle is ’n weerbarstige volk. As God jou roep om namens Hom met die mense te gaan praat, doen dit nogsteeds. Wees gehoorsaam en sensitief vir die stem van die Heilige Gees. Dit gaan nie altyd maklik wees nie, maar ons weet waar on sons ruse n vrede kan vind. Geestelike oorlogsvoering vind daagliks plaas, dus moet ons waak en bid, sensitief wees vir die Heilige Gees se stem en dan in gehoorsaamheid optree – selfs al wee tons dat die wêreld ons sal verwerp.