Dapper om ander aan te moedig

Het jy al ooit gedink aan die proses wat gevolg word om yster te slyp?

Wanneer twee ysterstawe teen mekaar gevryf word, bou hitte tussen hulle op as gevolg van die wrywing. Dit veroorsaak ‘n vonk wat hulle verhit sodat hulle in ‘n spesifieke vorm gegiet kan word.

As die liggaam van Christus, vergeet ons dat ons ons broers en susters in Christus moet  slyp sodat die vlam in hulle harte kan bly brand. Dis waarom ons mekaar nodig het. Ons word beveel om mekaar aan te moedig tot liefde en goeie werke. Ons word aangesê om nie die onderlinge samekomste te versuim nie.

Jy het mense nodig en mense het jou nodig. Dis hoe God ons gemaak het. Hy het ons geskape vir broederskap.

Wanneer ons toelaat dat vrees om tussen ander te wees ons harte vul, kan ons, in hierdie moderne wêreld, besluit om na ‘n diens te kyk soos ons ‘n film kyk. Maar wanneer jy ‘n kerk het, kan jy die diens bywoon. Wanneer jy die middele en die vryheid het om na ‘n werklike kerkgebou te gaan en jy besluit om tuis te bly, mis jy die geleentheid om betrokke te raak in ander se lewens, om ander toe te laat om vir jou tot seën te wees, om ander te slyp en hulle toe te laat om jou slyp.

Is dit veiliger om agter die skerms kerkdienste by te woon of ‘n Christen te wees? Dit is. Maar jy mis die mooi van om deel te wees van ‘n liggaam van gelowiges in die werklike lewe, om deel te wees van die kerkfamilie. ‘n Familie wat somtyds baie disfunksioneel is? O ja. Maar tog ‘n familie.

Daar is wedersydse voordeel in die vryf van twee ysterlemme teen mekaar; die kante raak skerper, wat die lemme meer doeltreffend maak in hulle taak om te sny en te kap. Ons het konstante gemeenskap met mekaar nodig. Dink aan die heiliges van die vroeë kerk wat hulleself toegewy het. Hulle het dit ‘n prioriteit gemaak om te leer, saam brood te breek, saam te bid en alle bestuursaktiwiteite te doen wat geleenthede gebied het om mekaar te slyp.

As ‘n mes stomp is, bly dit steeds ‘n mes, maar dit is minder effektief, minder nuttig in sy diens. Laat ons dus aangemoedig word om meer tyd saam te spandeer, mekaar te vermaan, aan te moedig, te bid vir mekaar en God se Woord te deel, om te bid vir God se Woord en die behoeftes van ons plaaslike kerk, sodat ons skerper word, meer kan slyp in die bediening wat die Here toegewys het aan elkeen van ons.

Die slypproses mag ongemaklik wees, maar dis nodig. Wees dapper en moedig ander aan. Laat toe dat ander jou aanmoedig, en jou selfs vermaan wanneer jy dinge verkeerd doen. Die ontmoeting van twee saam in die naam van die Here sal altyd seën verseker (Matteus 18:20).

Moenie net kerk bywoon nie. Wees die kerk. Wees dapper en raak betrokke by ‘n gemeenskap van gelowiges wat God saam loof.