DEURMEKAAR

Ek was net in die hoërskool toe die Rubik’s Cube in Suid-Afrika bekend gestel is. Byna elke gesin het een gehad en ieder en elk wou wys dat hy/sy die kubus kon baasraak.

Die doel met die speel met die Rubik’s Cube is natuurlik dat jy die blokkies met dieselfde kleur aan elke kant van die kubus moet kry. Jy begin dus deur die kleure van die kubus behoorlik deurmekaar te maak sodat jy dan kan wys jy weet hoe om die kubus op te los deur die blokkies met dieselfde kleur weer bymekaar te kry.

Ten einde jou instaat te stel om al die kleure van die kubus op hulle regte plekke te kry, moet jy ‘n sekere algoritme nougeset volg. Dit mag soms lyk asof jy eerder die kubus se kleure weer deurmekaar maak, maar voor jy jou kan kry is nog ‘n blokkie in sy plek en kort voor lank is al die kleure weer bymekaar.

Só word ons lewenswedloop ook soms deurmekaar gemaak  – soms deur ons eie toedoen, soms deur omstandighede buite ons beheer. Alles lyk dan nie in plek nie en ons wonder of elke faset van ons lewens weer sy plek sal vind. Eiehandig kan ons nie die blokke van ons lewe bymekaar bring nie. Daarvoor het ons wysheid (Jakobus 1:5), krag, liefde en selfbeheersing (1 Tim 4:7) en die leiding van die Heilige Gees nodig.

Verder moet ons ons vertroue en hoop (Ps 143:8) op ons Vader vestig met die wete dat alles wel ten goede sal uitwerk. My Vader sien die groter prentjie van my lewe en alhoewel sommige dinge nie nou vir my sin maak nie, het Hy ‘n doel met alles wat gebeur.

Indien ek my vertroue en hoop op Hom stel, sal ek ook in gehoorsaamheid (Heb 5:8) aan die leiding van die Heilige Gees en Sy Woord (die handleiding wat die algoritme vir my lewe is) loop sodat Sy plan met my lewe tot volmaaktheid kan kom.

Mag ons dus voor die aanvang van 2019 ons doelwitte, planne, gedagtes en harte aan Sy wil onderdanig maak en verklaar dat hoe deurmekaar dinge ookal met die verloop in 2019 mag raak, ons steeds in vertroue, hoop, gehoorsaamheid en liefde vorentoe sal beweeg met die wete dat ek in goeie Hande is.