Die Bybel praat regtig oor seks

0
1080
liefde_met_passie.jpg

Die Bybelse skrywers het net oor diep geestelike dinge geskryf. Alles wat in die Bybel staan, gaan net oor die hemel en die ewige lewe.

Reg?

Glad nie! Die Bybel praat heel dikwels ook oor liggaamlike dinge. Op talle plekke lees ons van romanse, liefde en seks. En in die meeste gevalle praat die skrywers sommer reguit.

Moderne vertalings van die Bybel probeer dikwels om die baie eksplisiete verwysings na seksuele sake sagter te stel, en dan word dit as ’t ware “wegvertaal”. Spreuke 5:19 is ’n goeie voorbeeld. In die oorspronklike taal staan daar: “Laat haar borste/tepels jou elke keer versadig …” Die Nuwe Afrikaanse Vertaling gee dit weer met: “Geniet voluit van haar liefkosings.” Die Good News Bible stel dit nog sagter: “Let her charms keep you happy.” Die woord “charms” lê darem ver van “borste” of “tepels” af!

Op baie ander plekke is die Bybel ewe eksplisiet, maar ’n mens het heelwat agtergrondkennis nodig om dit te verstaan. Daarom gaan ons in hierdie boek na ’n paar gedeeltes in die Skrif kyk waar die skrywers reguit oor seksuele sake praat sodat ons dit goed kan verstaan. Jy hoef nou nie te dink dat hulle net die mense waarsku teen al die sonde en ellende wat daaruit kan voortvloei nie – o nee, op talle plekke in die Skrif praat die skrywers oor seks in die mees positiewe terme. Hulle vertel van paartjies wat seks geniet, van die genot wat ’n mens kan ervaar wanneer jy seks het met die een wat jy liefhet. Natuurlik gee die Bybel ook riglyne oor seks, dat dit nie iets is waarmee sommer los en vas buite die grense van die huwelik gespeel kan word nie. Maar die Bybelse skrywers is dit eens dat seks daar is om geniet te word – omdat God ons so gemaak het.

Ongelukkig het teoloë deur die eeue met allerhande reëls probeer om ’n demper op die mens se seksualiteit te plaas. Die gevolg was dat gelowiges dikwels met ’n klomp skuldgevoelens oor seks gesit het. Dit is beslis nie wat God bedoel het met hierdie gawe aan ons nie.

In hierdie boek gaan ons ’n aantal Skrifgedeeltes van naderby bekyk waarin daar oor die een of ander aspek van seks gepraat word. Ons sal baie keer verbaas wees om te sien hoe geweldig eksplisiet die Bybel is. Die interessante is egter dat ’n mens nooit “vuil” voel as jy dit lees nie. Die Bybel is eerlik en reguit oor seks, maar nooit pornografies nie. Dit word elke keer met soveel mooiheid geskilder dat dit lekker is om daardie gedeeltes te lees.

Nie geestelik nie maar eroties

’n Hele klompie van die hoofstukke kom uit die boek Hooglied (maar moenie dink dat dit net in Hooglied is waar ons van seks lees nie!). Daar is baie teorieë oor die samestelling hierdie boek.

[pagebreak]

Een is dat Hooglied uit ’n hele aantal liefdesliedere bestaan wat nie noodwendig logies of kronologies gerangskik is nie. Dit is ook onseker presies van waar tot waar sommige van hierdie liedere strek. Een saak waaroor teoloë saamstem, is dat die begin en einde van ’n lied nie altyd met die begin en einde van ’n hoofstuk saamval nie. Ons gaan ’n paar van die liefdesliedere in Hooglied noukeurig lees, sonder om dit noodwendig kronologies te doen. Die stukke uit Hooglied word afgewissel met ander gedeeltes uit die Bybel.

Dit is verder belangrik om te weet dat Hooglied baie eeue lank geïnterpreteer is asof dit primêr handel oor die verhouding tussen God en die mens. Geen gesaghebbende teoloog sal vandag met hierdie siening saamstem nie. Hooglied is niks anders nie as ’n versameling liefdesliedere, of eerder erotiese liedere. God het egter toegelaat dat hierdie erotiese liedere in die Bybel opgeneem word en wys daarmee vir ons dat daar ook vir die seksuele plek is in die lewe van die gelowige.

Is hulle darem getróúd?

Daar is al baie gedebatteer oor die vraag of die paartjie in Hooglied getroud of ongetroud is. Soms kry ’n mens die indruk dat dit bloot oor twee verliefde jongmense gaan. Ander kere is daar sprake van ’n bruid (4:10, 12) en van ’n bruilofsoptog (3:6-11). Skrifverklaarders wys daarop dat die Hebreeuse term wat vir “bruid” gebruik word, nie altyd verwys na iemand wat getroud is nie. As ’n mens egter by elke vers benoud vra of die paartjie darem getroud is, mis jy die doel van Hooglied. Dit besing in die eerste plek die erotiese liefde tussen twee mense wat vir mekaar lief is. Die hele res van die Bybel wys vir ons dat God nie buitehuwelikse seksuele verhoudings goedkeur nie. Niemand kan twyfel wat die norme was wat in Israel geheers het en deur God ingestel is nie. ’n Mens moet Hooglied ook teen hierdie agtergrond lees, sonder om heeltyd te soek na bevestiging dat hulle darem getroud is.

Soos elke Bybelleser weet, verskil die Ou en Nuwe Afrikaanse Vertaling van die Bybel nogal heelwat van mekaar. Die Ou Vertaling (OAV) is meer letterlik, terwyl die Nuwe Vertaling (NAV) meer dinamies is. Wanneer daar na ’n vers verwys word en jy dalk nie verstaan waarom ’n bepaalde teks aangehaal word nie, is dit raadsaam om die betrokke teks in beide vertalings te lees. Die OAV sal jou ’n idee gee van wat daar letterlik in Hebreeus staan, terwyl die NAV jou sal help om die betekenis van die betrokke uitdrukking beter te begryp.

Jy sal sekerlik verras wees om te sien hoe openhartig en eerlik die Bybel oor seks praat. Moontlik kan jy self daaruit ’n paar wenke kry om die vlam van liefde in jou huwelik weer aan te blaas!

DEEL
Vorige artikelNuutgemaak!
Volgende artikelWAT is gebed?
Voelgoed
Geniet 'n eersteklas- aanlyn wêreld met dieselfde warm gevoel van 'n lekkerlees tydskrif.