Die Leuen van Skuld en Skande

Een van die swaarste laste wat ‘n vrou ooit sal dra, is skuld.

Die meeste van ons ken die las van skuld en skaamte. Soms is dit as gevolg van iets wat ons gedoen het en ander kere is dit as gevolg van iets wat iemand anders aan ons gedoen het. Hoe dikwels het jy iets gedoen waaroor jy skaam is en deur skuld oorweldig is? En hoe dikwels het ons daardie las vir dae of weke of selfs jare gedra?

‘n Leuen wat ons almal te dikwels glo, is dat hierdie skaamte en skuld ‘n vorm van straf van God is. Dat Hy wil hê ons moet die las van skuld as ‘n vorm van boetedoening dra omdat ons gesondig het. Maar dis nie waar nie.

Daar is twee soorte skuld waaroor teoloë praat:

Skuldgevoel

As ons iets verkeerd doen, moet ons skuldig voel daaroor. Ek moet die pynlike skuldgevoelens dra op dae wanneer ek nie konsidererend is in my woorde en stemtoon teenoor my familie nie. Dit moet my pla. My gewete moet my pla en my herinner daaraan dat daardie soort gedrag nie reg is nie. Wanneer ons gemeen, onbarmhartig, onvergewensgesind, hard, genadeloos, selfsugtig, lui, trots, immoreel (en nog baie meer) is, eer of verheerlik ons God nie en ons tree nie op soos iemand wat gered is van die oordeel en toorn van God nie. Die natuurlike gevolg van sonde in die lewe van ‘n gelowige is die oortuiging dat ons verkeerd gedoen het.

Terwyl ongoddelike gedrag of ongeregtigheid skuldgevoelens moet meebring, dien daardie gevoel ‘n groter doel.

Die doel van skuldgevoelens is om ons te bedroef oor ons sonde, dit beweeg ons om God se vergifnis en herstellende genade te soek, en te poog om heilig te wandel. Hierdie skuldgevoel is ‘n geskenk, nie ‘n straf nie. Dit is ‘n hulpmiddel vir die gelowige wat positief daarop reageer.

Ware skuldgevoel

Skuldgevoel is ‘n ervaring van interne oortuiging. Ware skuldgevoel is ‘n geestelike toestand van om vir ons misdade veroordeel te word.

David Platt wys daarop dat God van die begin van die Ou Testament af, voortdurend sy mense uit die skaamte gebring en hulle eer herstel het. Trouens, die eerste belofte in die Bybel is ‘n belofte van verlossing nadat Adam en Eva gesondig het (Gen. 3:15).

Daardie belofte is vervul op Golgota, waar God ons skuld en skaamte geneem het en dit op Jesus geplaas het.

Ons werklike skuld voor God is wat Jesus op Homself geneem het op die Kruis. Dit beteken dat ons op die diepste vlak nie meer skuldig is voor God nie. Ons mag skuldgevoelens voel wanneer ons deur die dag iets verkeerd doen, maar daardie skaamte en skuld kan jou NIE veroordeel NIE. Jou losprys is betaal, jou sondes vergewe, jou skuld verwyder en jou lewe herstel.

Moenie die leuen glo dat die skuld en skaamte wat jy ervaar, ‘n straf van God is nie. Jesus is in jou plek gestraf.

Inteendeel, die skaamte en skuld wat ons ervaar is natuurlike gevolge wanneer ons iets doen wat ons nie moes nie. Dit moet dien as ‘n herinnering dat ons nie perfek is nie, maar ‘n perfekte Verlosser het wat nie net vir daardie sonde gestraf is nie, maar ook daar is om ons die mag te gee om daaroor te kom, te groei en te verander.