Die stemme in onslewens

Al ooit gehoor van Shaphat, Oshea, Geuel of miskien Ammiel?

Nee dit is nie die name van Roemeense rugbyspelersnie. Moenie sleg voel nie – baie predikers weet ook nie wie hulle is nie.

Hulle name word egter in Numeri 13 in dieselfde asem as dié van Kaleb en Josua genoem en ek is seker ons weet wie die laasgenoemde twee manne was. Ja, die bogenoemde name is maar net enkeles van die 12 spioene wat deur Moses oor die Jordaanrivier gestuur is om die land Kanaan te verken. Elke spioen het ‘n stam van Israel verteenwoordig. Manne wat hoog in aansien en gerespekteerd onder hulle mense was. Manne wat goed met almal kon kommunikeer en sekerlik baie popular moes wees.

Ondanks Kaleb en Joshua se positiewe terugvoer oor die land van melk en heuning, glo die volk toe eerder die negatiewe verslag van die 10 ander manne en daartoer die hele nasie toe vir die volgende 40 jaardeur die woestyn. Daar is soveel lesse daaruitte leer.

Ek besef egter dat ons soms ook ‘n Shaphat, Oshea, Geuel of Ammiel in ons lewens aanstel. Ons daaglikse- en toekomsbeplanning word deur hulle bepaal en ons sal selfs die land verlaat op grond van wat hulle sê. Hulle is dalk ook leiers in die gemeenskap/ons lewens. Mense wat mos weet van. Hulle is al so deel van ons alledaagse bestaan dat ons dikwels nie eens meer dink aan hulle inloed op ons lewens nie. Vir elkeen kan dit iemand anders wees, maar in die algemeen kan die 12 spioene in ons lewens die volgende wees: (i) Koerante (ii) daaglikse nuus op TV, (iii) die hoof ekonoom van so en so ‘n groot finansiële firma, (iv) vriende, (v) bure (vi) Onderwysers/Lektore, (vii) Facebook en ander sosiale media, (viii) kollegas (ix) politici (x) wêreldeiers (xi) die Bybel, en (xii) die Heilige Gees.

Soms luister ons mos eers na al 10 die eersgenoemdes voordat die Bybel en die Heilige Gees ons met groot moeite moet oortuig van die toekoms wat God vir elkeen van ons in gedagte het. Laat ek dus kieskeurig wees met wie ek toelaat om inspraak in my lewe en dus ook my toekoms gee. God het vir elkeen ‘n belofte van geluk en voorspoed in gedagte en ons kan nie toelaat dat ons daaruit gepraat word deur nie-skrifgebaseerde, roekelose en negatiewe praatjies nie.