Die top 8 vrae oor die ewigheid

0
1369
lewe_na_dood.png

Isak Burger skryf al dekades oor lewe na die dood. Antwoorde oor die hemel sê meer oor God as oor mense.

1. Hoe kan ons enigsins seker weet daar is ’n hemel? Is wat ons hoor, nie net wensdenkery en bespiegeling nie?

Die woord hemel het sinoniem geword met iets wat onbeskryflik wonderlik is, selfs ook vir ongelowiges. Wanneer iemand nie weet watter byvoeglike naamwoord om te gebruik nie, word hemels of heavenly nadergetrek.

Ons geloof in die hemel is nie op mense se nadoodse of nabydoodse ervarings gebaseer nie. Tog kan jy duidelik opmerk dat wat hulle gesien het, hulle asem weggeslaan het.

Die Bybel gee flitse daarvan. Daar is ’n paradys wat wag. Jesaja het beelde van die nuwe aarde gesien. Paulus het onuitspreeklike dinge gehoor. Johannes is toegelaat om ’n voorskou van die hemel en veral die Nuwe Jerusalem te sien. Jesus self vertel ook van die hemel. Dink maar aan die arm man en die ryke in Lukas 16. Tog sê die Bybel dat kwalik die helfte aan ons vertel is.

Alhoewel jy jou geloof bou op wat in die Bybel staan, kan die ervarings van mense ook waarde hê. Oor leerstellings kan mense baklei, maar nie oor ervarings nie. Mense jok nie sommer oor die dood nie.

2. Wat gaan ons in die hemel doen? Beteken ewige rus en vrede ewige niksdoen? Gaan ons nie verveeld wees nie?

Gelowiges wat sterf, betree in die volste sin van die woord die ewige rus. Dit beteken beslis nie ’n staat van “niksdoen” nie. Daar sal net nooit weer iets wees wat jou sal uitput, vermoei of dreineer nie.

Net soos in Eden sal ons in die hemel ook verantwoordelikhede en werk hê om te doen. Meer as een verwysing in die Bybel (soos Matt. 25:21 en 23; en Luk. 19:17) bevestig dit.

Jy hoef nie daarvoor terug te deins nie! Werk het eers ná die sondeval ’n negatiewe betekenis aangeneem. Toe het werk vir ons almal ’n vermoeiende en frustrerende karakter gekry.

Voor die sondeval was werk ’n opdrag en ook ’n gawe van God. Jou werk behoort vir jou lekker en vervullend te wees. Dis met die oog daarop dat God ons met sekere individuele talente geseën het.

In die hemelse Paradys sal werk weer sy vreugdevolle karakter terugkry. Ons sal saam met God werk. Vervelige leeglê sal nooit deel van die hemel wees nie.

3. As ’n mens in die hemel kom, gaan jy vriende en familie daar herken of gaan almal vreemdelinge wees?

Die wonderlikste plek verloor sy bekoring as ’n mens alleen is of niemand daar ken nie. Spesiale plekke en geleenthede wil jy mos met geliefdes deel. Soveel te meer die hemel!

Die feit dat ons ons geliefdes wat reeds dood is – en vir Jesus – eendag gaan herken, word in die Bybel bevestig. Daar staan byvoorbeeld in Openbaring dat ons Jesus daar sal ontmoet. Dit is juis Jesus wat die hemel hemel maak. En dit is die grootste vreugde om na uit te sien!

As jy nou aan mense dink wat jy ken, dink jy aan hoe hulle lyk of klink. Dit maak sin, want op aarde neem jy alles met jou sintuie waar. Jy kan byvoorbeeld nie beskryf hoe ’n gees lyk nie, maar dit beteken nie dat dit nie bestaan nie.

Daarom sal jy siele in die hemel net so maklik herken as die mense op aarde – net op ’n ander manier. En hoe ouer jy word, hoe groter is jou familie- en vriendekring in die hemel. Ek het ook geen twyfel dat ma’s wat hulle babas voor geboorte verloor het, hulle in die hemel weer sal sien nie.

4. As ’n gelowige depressief was en uiteindelik selfdood as uitweg kies, gaan hy dan hemel toe of hel toe?

Ek is oortuig dat die daad van selfdood as sodanig jou nie verlore laat gaan nie. Ek praat nie selfdood goed nie, maar dit gaan nie oor hóé jy sterf nie – dit gaan oor jou verhouding met die Here voor jou dood.

Het iemand wat selfdood pleeg, gesondig? Ja, sekerlik. Selfdood is moord – op jouself. Is dit onvergeeflik? Nee! Jy weet nie wat in daardie laaste oomblikke tussen hom en God gebeur het nie. En verder gaan jy beslis nie hel toe omdat jy gesondig het en hemel toe omdat jy nie gesondig het nie. As dit die geval was, sou niemand hemel toe gegaan het nie, want ons almal doen verkeerde dinge.

Jy gaan hemel toe omdat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het en omdat jy deur Sy genade alleen aanvaar dat Hy ook in jou plek gesterf het. Om hemel toe te gaan, moet jy dus Jesus se liefde aanvaar. Jy gaan hel toe omdat jy nie hierdie groot genadige offer van God se liefde aanvaar het nie.

5. Wat moet ons weet van die hel? Hoe kan jy ophou om bang te wees dat jy soontoe sal gaan?

Ek fokus in my skryfwerk op die hemel, maar dit beteken nie die waarheid oor die hel kan agterweë bly nie. Eintlik het Jesus meer oor die hel as oor die hemel gepraat.

Ervaring leer my egter dat mense meer spontaan hulle lewens met die Here regmaak ná ’n boodskap oor die hemel. Vir baie is die wonder en “trekkrag” van die hemel kragtiger as die vrees vir die hel.

Die bemoedigende boodskap van hoop wat die werklikheid van die hemel aan treurendes bring, is onvergelykbaar. Ek glo God het dit so bedoel. “Hemel” is die mooiste trooswoord.

Wanneer ’n mens God se groter prentjie sien, besef jy dat die dood van ’n gelowige Satan se nederlaag is. Nooit weer sal hy die gelowige kan versoek en laat sondig nie. Nooit weer sal hy hartseer, smart, pyn en trane op haar pad bring nie. Die gelowige is nou vir ewig buite sy bereik!

Al wat jy hoef te doen, is bid: Ek neem U aan as my Verlosser, my Here en my God.

6. Maar wat gebeur met mense wat nie van die hemel weet nie? Ek dink aan byvoorbeeld klein babatjies.

Teoloë het eeue lank gestry oor waarheen ongedoopte babas gaan as hulle sterf. Augustinus het gesê dat sulke babas nie hemel toe kan gaan nie, omdat hulle erfsondes volgens hom nie afgewas is nie – hulle is dan nie gedoop nie! Maar hy het ook gesê dat hulle ook nie hel toe gaan nie omdat hulle nog nie self sondes gehad het nie – hulle het nog nie kans gehad om te sondig nie. En so is die idee van die limbo gebore – ’n plek tussen die hemel en die hel.

Maar die doop red niemand nie. Een van die misdadigers wat saam met Jesus gekruisig is, het vir Hom gevra om aan hom te dink wanneer Hy in Sy koninkryk kom. Jesus het hom geantwoord: Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die Paradys wees. En daardie misdadiger was tog seker nie gedoop nie?

Ouers wat ’n baba aan die dood afgestaan het, is hartseer genoeg. Boonop is dit onbybels om te sê hulle kind is vir God onaanvaarbaar omdat hy of sy nog nie gedoop is nie.

7. Wat sien ’n mens eerste net na jou dood? Wat is jou eerste ervaring na jy jou laaste asem uitgeblaas het?

Daar is verskillende boeke waarin mense vertel wat hulle na die dood gesien het. Dit is vertroostend en bemoedigend, maar dit kan nie vergelyk word met die vertelling van die apostel Johannes nie. Jy kan dit lees in Openbaring 4. Die 1953-vertaling sê in vers 1: Ná hierdie dinge het ek gesien – kyk, ’n geopende deur in die hemel.

Ons eerste ervaring van die hemel gaan dalk ’n oop deur wees. Die Bybel sê nie die “hemel het ’n opening” nie. Toegang tot die hemel is gekontroleerd. En iemand maak slegs die deur oop wanneer genooide gaste opdaag.

Johannes sien ook ’n troon… en vir God. Hier het sy woorde opgehou. Hy kon net die ligglans en heerlikheid wat Hom omring, beskryf.

Ons kan kwalik ’n idee vorm van wat dit beteken om persoonlik by God te wees. Niks kan eers naastenby daarmee vergelyk word nie. En dit is wat ons in die hemel gaan sien. Om Hom te sien sal ons grootste vreugde wees. Dit sal hemel wees.

8. Hoe gaan ons liggame lyk? Gaan ons jonk, gesond en aantreklik wees? Sal ons steeds manlik en vroulik wees?

Ons liggame gaan met die wederkoms van Jesus opgewek en verheerlik word. Ons gaan liggaam, siel en gees saam met Hom op die nuwe aarde woon. As jy sterf vóór die wederkoms, gaan jy in die tussentyd hemel toe.

Die kwessie van hoe ons in die hemel gaan lyk, is in misterie gehul. Daar kan baie oor bespiegel word. Dit is myns insiens egter nie so belangrik nie. Wat belangrik is, is dat ons dáár ons identiteit sal behou. Ons sal onderskeibare individue wees wat mekaar sal herken.

Oor ons geslag in die hiernamaals hoef ons nie hare te kloof nie. Jesus sê in Matteus 22:30: Want in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel. Hier op aarde is dit dalk vir ons moeilik om te verstaan.

Die troos is egter dat daar in die hemel niks sal wees wat onvolmaak is nie. Geen gebrokenheid, pyn of hartseer meer nie; en ook geen twyfel of vrae nie.